Zakończone

28 czerwca 2018r. – wybór wykonawców dot świadczenia usługi cateringowej ( przerwy kawowe + obiad )

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot  usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16) został wybrany następujący wykonawca:

 

Dla  lokalizacji: Kłodzko:

Alles Michał Urbanowicz, Zdzisław 8, 66-110 Babimost

 

 

28 czerwca 2018r. – wybór wykonawców dot wynajmu sal szkoleniowych

 

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16) został wybrany następujący wykonawca:

 

Dla  lokalizacji: Kłodzko:

Alles Michał Urbanowicz, Zdzisław 8, 66-110 Babimost

 


22 czerwca 2018r. – wybór wykonawców dot wynajmu sal szkoleniowych – Kłodzko lub okolice do 20 km – nieroztrzygnięty

 

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16) nie został wybrany żaden wykonawca.

 


22 czerwca 2018r. – wybór wykonawców dot świadczenia usługi cateringowej ( przerwy kawowe + obiad ) – Kłodzko lub okolice do 20 km –  nieroztrzygniety

 

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot  usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16)  nie został wybrany żaden wykonawca.

 


22 czerwca  2018r. – zapytanie ofertowe 1

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń w Kłodzku w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_catering_Kłodzko

Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_catering

Załącznik_nr_2_catering

Załącznik_nr_3_catering

 

24 czerwca  2018r. – zapytanie ofertowe 2

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w  Kłodzku w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_sale_Kłodzko

Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3

 


23 maja  2018r. – zapytanie ofertowe 1

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń w Kłodzku lub okolicach do 20 km w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_catering_Kłodzko

Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_catering

Załącznik_nr_2_catering

Załącznik_nr_3_catering

 

23 maja  2018r. – zapytanie ofertowe 2

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Kłodzku lub okolicach do 20 km w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_sale_Kłodzko

Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3


 

9 kwietnia 2018r. – wybór wykonawców dot świadczenia usługi cateringowej ( przerwy kawowe + obiad )

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot  usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16) został wybrany następujący wykonawca:

 

Dla  lokalizacji: Wieluń:

Alles Michał Urbanowicz, Zdzisław 8, 66-110 Babimost

 

 

09 kwietnia 2018r. – wybór wykonawców dot wynajmu sal szkoleniowych

 

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16) został wybrany następujący wykonawca:

 

Dla  lokalizacji: Wieluń:

Alles Michał Urbanowicz, Zdzisław 8, 66-110 Babimost

 


26 marca  2018r. – zapytanie ofertowe 1

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń w Wieluniu w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_catering_Wieluń_2

Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_catering

Załącznik_nr_2_catering

Załącznik_nr_3_catering

 

26 marca  2018r. – zapytanie ofertowe 2

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Wieluniu w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_sale_Wieluń_2

Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3


 

05 marca 2018r. – wybór wykonawców dot świadczenia usługi cateringowej ( przerwy kawowe + obiad )

 

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot  usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16) zostali wybrani następujący wykonawcy:

 

Dla  lokalizacji: województwo dolnośląskie:

WROCŁAW

Centrum konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

JELENIA GÓRA

Alles Michał Urbanowicz, Zdzisław 8, 66-110 Babimost

STRONIE ŚLĄSKIE

Chata Cyborga, Bielice 2,57-550 Stronie Śląskie

Dla lokalizacji:  województwo lubuskie

ZIELONA GÓRA

EGZA Sp. z o.o., ul. Łucka 13 , 00-842 Warszawa

GORZÓW WLKP – nierozstrzygnięte

Dla lokalizacji województwo łódzkie:

ŁODŹ

Hotel Ibis Łódź Centrum, Al. Piłsudskiego 11, 90-368 Łódź

KUTNO

Restauracja „JANA” Janina Czajkowska, ul. Zduńska 11, 99-300 Kutno

Dla lokalizacji województwo śląskie:

KATOWICE

Hotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

CZELADŹ:

OBZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 57; 10-602 Katowice

SOSNOWIEC

OBZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 57; 10-602 Katowice

Dla lokalizacji województwo opolskie

OPOLE

Alles Michał Urbanowicz, Zdzisław 8, 66-110 Babimost

Dla lokalizacji województwo wielkopolskie:

POZNAŃ

KOCHTEX, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

KALISZ : nieroztrzygnięte

 


05 marca 2018r. – wybór wykonawców dot wynajmu sal szkoleniowych

 

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16) zostali wybrani następujący wykonawcy:

Dla  lokalizacji: województwo dolnośląskie:

WROCŁAW

Centrum konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

JELENIA GÓRA

Alles Michał Urbanowicz, Zdzisław 8, 66-110 Babimost

STRONIE ŚLĄSKIE

Chata Cyborga, Bielice 2,57-550 Stronie Śląskie

Dla lokalizacji:  województwo lubuskie

ZIELONA GÓRA

EGZA Sp. z o.o., ul. Łucka 13 , 00-842 Warszawa

GORZÓW WLKP – nierozstrzygnięte

Dla lokalizacji województwo łódzkie:

ŁODŹ

Hotel Ibis Łódź Centrum, Al. Piłsudskiego 11, 90-368 Łódź

KUTNO

Restauracja „JANA” Janina Czajkowska, ul. Zduńska 11, 99-300 Kutno

Dla lokalizacji województwo śląskie:

KATOWICE

Hotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

CZELADŹ:

OBZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 57; 10-602 Katowice

SOSNOWIEC

OBZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 57; 10-602 Katowice

Dla lokalizacji województwo opolskie

OPOLE

Alles Michał Urbanowicz, Zdzisław 8, 66-110 Babimost

Dla lokalizacji województwo wielkopolskie:

POZNAŃ

KOCHTEX, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

KALISZ : nieroztrzygnięte


 

05 marca 2018r. – wybór trenerów

 

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot wyboru terenów do realizacji szkoleń w ramach  projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16) został wybrany zespół trenerów.

Pełna lista trenerów na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090104

 


 

19 lutego 2018r. – zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest: „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16), Oś priorytetowa V wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Zapytanie ofertowe oraz załączniki

 


26 stycznia 2018r. – zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest: wynajem sal szkoleniowych dla uczestników szkolenia KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16), Oś priorytetowa V wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Zapytanie ofertowe

 

26 stycznia 2018r. – zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest: usługa cateringowa ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkolenia KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16), Oś priorytetowa V wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Zapytanie ofertowe

 


03 stycznia 2018r. – zapytanie ofertowe 1

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń w Katowicach w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_catering_Katowice

 

03 stycznia 2018r. – zapytanie ofertowe 2

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Katowicach w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_sale_szkoleniowe_Katowice

 


9 listopada 2017r. – zapytanie ofertowe 1

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń w Wałbrzychu w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_catering_Wałbrzych

 

9 listopada 2017r. – zapytanie ofertowe 2

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Wałbrzychu w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_sale_szkoleniowe_Wałbrzych

 


13 października 2017r. – zapytanie ofertowe 1

 

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń w Poznaniu w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_catering_Poznań

 

13 października  2017r. – zapytanie ofertowe 2

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Poznaniu  w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_sale_szkoleniowe_Poznań

 


27 września 2017r.  – zapytanie ofertowe 1

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń w Wieluniu w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_catering_Wieluń

 

27 września 2017r. – zapytanie ofertowe 2

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Wieluniu w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_sale_szkoleniowe_Wieluń

 


21 sierpnia 2017r. – zapytanie ofertowe 1

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń w  Koninie w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_catering_Konin

 

21 sierpnia 2017r. – zapytanie ofertowe 2

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Koninie w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_sale_szkoleniowe_Konin

 


10 lipca 2017r. – zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot zatrudnienia doradcy zawodowego w celu przeprowadzenia doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu „Wszyscy chcemy pracować” RPOP.07.02.00-16-0064/16

Zapytanie_ofertowe

05 lipca 2017r. – zapytanie ofertowe

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń w Legnicyw ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_catering_Legnica

 

05 lipca 2017r. – zapytanie ofertowe 2

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Legnicy w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_sale_szkoleniowe_Legnica

 


03 lipca 2017r. – zapytanie ofertowe 1

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń w Miliczu w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_catering_Milicz

 

03 lipca  2017r. – zapytanie ofertowe 2

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Miliczu w ramach Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_sale_szkoleniowe_Milicz

 


 

26 maja 2017r. – wybór trenerów

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot. wyboru trenerów  do realizacji szkoleń w ramach  projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16) został wybrany zespół trenerów.

 1. dr Anna Anders
 2. dr Jacek Borowicz
 3. BCI Ciesielski Jarosław
 4. Orleccy – bezpieczeństwo i edukacja Michał Geilke
 5. dr Kautsch Marcin
 6. dr Kuriata- Kościelniak Ewa
 7. dr Mazur Iwona
 8. dr Predkiewicz Paweł
 9. dr Ariel Przybyłowicz
 10. dr Semeniuk Agata
 11. Sulima Violetta Psycholog
 12. INTELLEGO HMP Monika Skowron
 13. Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Kinga Truś
 14. dr hab Węgrzyn Maria

 


 

 

17 maja 2017r. – wybór wykonawcy dot  wynajmu sal szkoleniowych we Wrocławiu

 

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot. wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń we Wrocławiu w ramach  Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16 została wybrana firma Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10; 53-609 Wrocław

 

17 maja 2017r. – wybór wykonawcy  na usługi gastronomiczne we Wrocławiu

 

Zarząd OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dot  usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń we Wrocławiu  w ramach  Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16  została wybrana firma Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10; 53-609 Wrocław


 

12 maja 2017r. – zapytanie ofertowe 1

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot  usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkoleń we Wrocławiu w ramach  Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_catering_WROCŁAW

 

12 maja 2017r. – zapytanie ofertowe 2

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot  wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń we Wrocławiu w ramach  Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_sale_szkoleniowe_Wrocław

 


 

27 kwietnia 2017r. – zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest: „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16), Oś priorytetowa V wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

 


09 stycznia 2017r. – wybór podwykonawcy

 

Zarząd OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych  i usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestniczek Projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET” nr projektu WND-RPDS.08.03.00-02-0054/16 została wybrana firma Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10; 53-609 Wrocław

 

 

09 stycznia 2017r. – wybór podwykonawcy

 

Zarząd OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na usługi noclegowe i usługi gastronomiczne ( kolacja ) dla uczestniczek Projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET” nr projektu WND-RPDS.08.03.00-02-0054/16 został wybrany Hotel Campanile Wrocław Stare Miasto, ul. Jagiełly 7; 50-201 Wrocław

 

 


02 stycznia 2017r. – zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot  wynajmu sal  i usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestniczek Projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET” nr projektu WND-RPDS.08.03.00-02-0054/16

 

Zaproszenie-do złożenia oferty_sale_catering

 

02 stycznia 2017r. – zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na usługi noclegowe i usługi gastronomiczne ( kolacja ) dla uczestniczek Projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET” nr projektu WND-RPDS.08.03.00-02-0054/16

 

Zaproszenie-do złożenia oferty_Hotele