PROJEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE

OTREK T&C Sp. z o.o.  we współpracy z NEGA ENERGY wykonuje projekty dla przedsiębiorstw, instytucji i organizacji z zakresu Audytu  Efektywności Energetycznej

Audyt efektywności energetycznej jest analizą mającą na celu określenie potencjału oszczędności energii w różnego typu obiektach, procesach i instalacjach. Na podstawie przeprowadzonego Audytu przedsiębiorstwo może się ubiegać o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia modernizacyjnego z Państwowego Systemu Białych Certyfikatów.

Audyt Energetyczny Dużego Przedsiębiorstwa

Od 2017 roku duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników lub rocznymi przychodami netto przekraczającymi 50 mln Euro) niezależnie od branży, są ustawowo zobowiązane do przeprowadzania regularnych (co 4 lata) Audytów Energetycznych obejmujących 90% całkowitego zużycia energii (uwzględniającej wszystkie jej formy, czyli np. energia elektryczna, gaz, węgiel i paliwa samochodowe).

Państwowy System Białych Certyfikatów, czyli Świadectw Efektywności Energetycznej jest systemem wsparcia inwestycji w przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) Minister Energii ogłosił szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, zawarty w Obwieszczeniu z dnia 23 listopada 2016r. (M.P. 2016 poz. 1184).

Ogólne kategorie możliwych działań poprawiających efektywność energetyczną, dla których można pozyskać dofinansowanie z Państwowego Systemu Białych Certyfikatów:

  • Optymalizacja lub modernizacja systemu ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody i klimatyzacji.
  • Termomodernizacja obiektów.
  • Optymalizacja lub modernizacja układów sprężonego powietrza.
  • Optymalizacja układów regulacji lub wymiana silników, pomp i wentylatorów.
  • Modernizacja instalacji oświetlenia.
  • Izolacja instalacji przemysłowych.
  • Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, poprzez instalację lub modernizację – np. odzysk ciepła.

Wykonujemy także Programy Funkcjonalno-Użytkowe niezbędne do przeprowadzenia prac przygotowawczych i wyboru wykonawców inwestycji, np. do projektowania i wykonawstwa farm fotowoltaicznych.

Poniżej przedstawiamy nasze posiadane kompetencje: