KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
WND-POWR.05.02.00-00-019/16
O projekcie
O projekcie

Kompetentni Pracownicy Systemu Ochrony Zdrowia

Nr projektu: WND-POWR.05.02.00-00-0019/16

 

Na zamówienie Ministerstwa Zdrowia Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju w partnerstwie z OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu realizuje projekt szkoleniowy dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16). Oś priorytetowa V wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt otrzymał nazwę „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” i będzie realizowany w cyklach 14 – dniowych szkoleń modułowych w okresie od maja 2017 do czerwca 2019 roku.

 

W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia istotne jest stałe podnoszenie wiedzy i zwiększanie kwalifikacji pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia poprzez udział tych pracowników w szkoleniach z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi. Konieczne jest także podnoszenie wiedzy w tym zakresie przez pracowników innych podmiotów zaangażowanych w działalność podmiotów leczniczych np. pracowników płatnika, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych i organów administracji rządowej.

 

Oferowane przez Konsorcjum DARR S.A i OTREK T&C Sp. z o.o. szkolenia adresowane są do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi jak również do przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

 

Wsparcie działań w zakresie rozwoju kompetencji ww. grup zawodowych jest ważnym elementem procesu zwiększania dostępności społeczeństwa do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Jest to także niezbędne ze względu na konieczność dostosowania działalności podmiotów leczniczych do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych. Wielokierunkowy rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej systemem ochrony zdrowia jest szczególnie istotny w kontekście rozwoju umiejętności analitycznych tych pracowników oraz poszerzenia praktycznej wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli podmiotów leczniczych.

Rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej systemem ochrony zdrowia ma także na celu przekazanie uczestnikom szkoleń wiedzy zmierzającej do wyeliminowania potencjalnych zachowań korupcyjnych i zachowań nieetycznych osób odpowiedzialnych za dystrybucję środków finansowych w lecznictwie oraz utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych. Kolejnym celem szkoleń jest stałe uzupełnianie wiedzy z zakresu finansów podmiotów leczniczych, sprawozdawczości i sprawnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną. Ponadto wskazane jest podnoszenie kwalifikacji uczestników szkoleń w zakresie oceny technologii medycznych (HTA).

Kontakt

Biuro Projektu Partnera:

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
(II p. pok. 206 i 206 A)

Tel/fax +48 356-50-89

+48 607-907-957
+48 603 765 751

+48 601 771 438

e-mail: szkolenia@otrek.com.pl, szkolenia2@otrek.com.pl, projekty@otrek.com.pl, szkolenia1@otrek.com.pl

Aktualności

Kompetentni Pracownicy Systemu Ochrony Zdrowia

Nr projektu: WND-POWR.05.02.00-00-0019/16

 

Obecnie prowadzimy nabór na grupy:

w Opolu ( w sprawie kursu prosimy o kontakt tel ) 

kurs Piątkowo – sobotni- nabór zakończony

w Łodzi ( w sprawie kursu prosimy o kontakt tel )

kurs Piątkowo – sobotni – nabór zakończony

w Legnicy ( w sprawie kursu prosimy o kontakt tel )

kurs sobotnio-niedzielny- nabór zakończony

we Wrocławiu ( w sprawie kursu prosimy o kontakt tel )

kurs sobotnio-niedzielny- nabór zakończony

w Katowicach  ( w sprawie kursu prosimy o kontakt tel )

kurs sobotnio-niedzielny- nabór zakończony

we Wrocławiu  ( w sprawie kursu prosimy o kontakt tel )

kurs sobotnio-niedzielny- nabór trwa do 10.05.2019 r.

Planowane rozpoczęcie kursu we Wrocławiu –11.05.2019 r.
o godzinie 9.00
w Centrum Konferencyjnym WPP przy ul. Fabrycznej 10.

Harmonogram wsparcia

HARMONOGRAM  SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE
KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

 

Projekt realizowany  w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16). Oś priorytetowa V wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Szkolenie nr 01/KPSOZ/2017

realizowane we Wrocławiu, sala szkoleniowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10

 •  od 29  maja 2017 roku, godz. 9.00 – 16.00 do 29 czerwca 2017 roku, godz. 9.00 – 16.00

 

Szkolenie nr 02/KPSOZ/2017

realizowane we Wrocławiu, sala szkoleniowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10

 •  od 03 lipca 2017 roku, godz. 9.00 – 16.00. do  10 sierpnia 2017 roku, godz.9.00 – 16.00

 

Szkolenie nr 03/KPSOZ/2017

realizowane we Wrocławiu, sala szkoleniowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10

 •  od 18  sierpnia 2017 roku, godz. 9.00 – 16.00 do 29  września 2017 roku, godz.9.00 – 16.00

 


 

Szkolenie nr 04/KPSOZ/2017

realizowane w Legnicy, sala szkoleniowa w Legnicy, ul. Rycerska 24

 • od 22  sierpnia 2017 roku, godz. 9.00 – 16.00 do 26 września 2017 roku, godz. 9.00-16.00

Szkolenie nr 05/KPSOZ/2017

realizowane w Miliczu, sala szkoleniowa w Miliczu, ul. Tadeusza Kościuszki  2

 • od 29  sierpnia 2017 roku, godz. 9.00 – 16.00 do 30 września 2017 roku, godz. 9.00-16.00

 

Szkolenie nr 06/KPSOZ/2017

realizowane w Koninie, sala szkoleniowa w Koninie, ul. Kolska 55a

 • 14 września  – 10  listopada 2017 roku, godz. 9.00-16.00

 

Szkolenie nr 07/KPSOZ/2017

realizowane w Wieluniu, sala szkoleniowa w Wieluniu, ul. Królewska 7-9

 • 05  października  2017 roku- 08 grudnia 2017 roku, godz. 9.00-16.00

 

Szkolenie nr 08/KPSOZ/2017

realizowane we Wrocławiu, sala szkoleniowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10

 • 09  października  2017 roku, godz. 9.00-16.00 – 11 grudnia 2017 roku, godz. 9.00-16.00

 

Szkolenie nr 09/KPSOZ/2017

realizowane w Poznaniu, sala szkoleniowa w Poznaniu, ul. Dworska 1

 • 27  października  2017 roku, godz. 9.00-16.00 – 15 grudnia 2017 roku, godz. 9.00-16.00

 

Szkolenie nr 10/KPSOZ/2017

realizowane we Wrocławiu, sala szkoleniowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10

 • 18- listopada 2017 roku, godz. 9.00-16.00-25 lutego 2018 roku, godz. 9.00-16.00

 

Szkolenie nr 11/KPSOZ/2017

realizowane w Szczawnie Zdroju, sala szkoleniowa w Szczawnie Zdroju, ul. Kolejowa 1

 • 23listopada 2017 roku, godz. 9.00-16.00-02 marca 2018 roku, godz. 9.00-16.00

 

Szkolenie nr 12/KPSOZ/2018

realizowane w Katowicach, sala szkoleniowa w Katowicach, Ul. Szybowcowa 1A

 • 22  stycznia 2018 roku, godz. 9.00-16.00 – 27 marca 2018 roku, godz. 9.00-16.00

 

Szkolenie nr 13/KPSOZ/2018

realizowane w Łodzi , sala szkoleniowa w Łodzi, ul. Wróblewskiego 19/23

 • 26stycznia 2018 roku, godz. 9.00-16.00 – 14 kwietnia 2018 roku, godz. 9.00-16.00

 

Szkolenie nr 14/KPSOZ/2018

realizowane w Torzymiu , sala szkoleniowa w Torzymiu,  ul. Świebodzińska 21

 • 30  stycznia 2018 roku, godz. 9.00-16.00 – 04 kwietnia 2018 roku, godz. 9.00-16.00

 

Szkolenie nr 15/KPSOZ/2018

realizowane w Bielicach, sala szkoleniowa w Bielicach 2,  57-550 Stronie Śląskie

 • 16 marca 2018 roku, godz. 9.00-16.00- 07 czerwca 2018 roku, godz. 9.00 -16.00

Szkolenie nr 16/KPSOZ/2018

realizowane w Jeleniej Górze, sala szkoleniowa, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra

 • 17 marca 2018 roku, godz. 9.00-16.00- 08 czerwca 2018 roku, godz. 9.00 -16.00

 

Szkolenie nr 17/KPSOZ/2018

realizowane we Wrocławiu, sala szkoleniowa, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

 • 09 kwietnia 2018 roku, godz. 9.00-16.00  – 12 czerwca 2018 roku, godz.9.00 -16.00

 

Szkolenie nr 18/KPSOZ/2018

realizowane w Wieluniu,  sala szkoleniowa, ul. Romualda Traugutta 53, 98-300 Wieluń

 • 19 kwietnia 2018 roku, godz. 9.00-16.00  – 28 września 2018 roku, godz. 9.00 – 16.00

 

Szkolenie nr 19/KPSOZ/2018

realizowane we Wrocławiu, sala szkoleniowa, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

 • 21 kwietnia 2018 roku, godz. 9.00-16.00 – 08  lipca 2018 roku, godz. 9.00 – 16.00

 


Szkolenie nr 20/KPSOZ/2018

realizowane w Katowicach,  sala szkoleniowa, ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

 • 14 maja 2018 roku, godz. 9.00-16.00 – 13 lipca 2018 roku, godz. 9.00 – 16.00

 

Szkolenie nr 21/KPSOZ/2018

realizowane w Kłodzku, sala szkoleniowa ul. Wojska Polskiego 14, 57-300 Kłodzko

 • 02ipca 2018 roku, godz. 9.00 – 16.00 – 23  października 2018 roku,  godz,. 9.00 – 16.00

 


Szkolenie nr 22/KPSOZ/2018

realizowane w  Sieradzu, sala szkoleniowa ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz

 • 31 sierpnia 2018 roku, godz. 9.00 – 16.00 – 16 listopada 2018 roku, godz.9.00 – 16.00

 


Szkolenie nr 23/KPSOZ/2018

realizowane we Wrocławiu, sala szkoleniowa, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

 • 28  sierpnia 2018 roku, godz. 9.00 – 16.00 – 07 listopada 2018 roku, godz.9.00 – 16.00

 


Szkolenie nr 24/KPSOZ/2018

realizowane w Legnicy, sala szkoleniowa, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

 • 03 września 2018 roku, godz. 9.00 – 16.00 – 20  listopada 2018 roku, godz.9.00 – 16.00

 


Szkolenie nr 25/KPSOZ/2018

realizowane w Jeleniej Górze, sala szkoleniowa, ul. Grodzka 4 i 5, 58-500 Jelenia Góra

 • 07  września 2018 roku, godz. 9.00 – 16.00 – 01 grudnia 2018, godz.9.00 – 16.00

Szkolenie nr 26/KPSOZ/2018

realizowane w Częstochowie, sala szkoleniowa, ul. Wieluńska 24, 42-200 Częstochowa

 • 20  września 2018 roku, godz. 9.00 – 16.00- 30 listopada 2018, godz.9.00 – 16.00

Szkolenie nr 27/KPSOZ/2018

realizowane we Wrocławiu, sala szkoleniowa, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

 • 06   października 2018 roku,  godz. 9.00 – 16.00 – 09 grudnia 2018, godz.9.00 – 16.00

Szkolenie nr 28/KPSOZ/2018

realizowane w Kaliszu, sala szkoleniowa, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

 • 22  października 2018 roku,  godz. 9.00 – 16.00 – 28 stycznia 2019 roku, godz.9.00 – 16.00

 

Szkolenie nr 29/KPSOZ/2018

realizowane w Sosnowcu, sala szkoleniowa, Sosnowiecki Park Naukowo Technologiczny, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec

 • 29  października 2018 roku,  godz. 9.00 – 16.00 – 11 stycznia 2019 roku, godz.9.00 – 16.00

Szkolenie nr 30/KPSOZ/2018

realizowane w Nowej Soli, sala szkoleniowa, Aparthotel Junior
ul. Głowackiego 8, 67-100 Nowa Sól

 • 05  listopada 2018 roku, godz.9.00 – 16.00 – 15 stycznia 2019 roku, godz.9.00 – 16.00

Szkolenie nr 31/KPSOZ/2018

realizowane w Kędzierzynie Koźlu, sala szkoleniowa, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, ul. Szkolna 15, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

 • 09  listopada 2018 roku, godz.9.00 – 16.00 – 25 stycznia 2019 roku, godz.9.00 – 16.00

Szkolenie nr 32/KPSOZ/2018

realizowane w Poznaniu, sala szkoleniowa KOCHTEX ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

 • 16 listopada 2018 roku, godz. 9.00 – 16.00. – 26 stycznia 2019 roku, godz 9.00-16.00

Szkolenie nr 33/KPSOZ/2018

realizowane we Wrocławiu, sala szkoleniowa ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

 • 19  listopada 2018 roku, godz. 9.00 – 16.00.- 22 stycznia 2019 roku, godz 9.00-16.00

Szkolenie nr 34/KPSOZ/2018

realizowane we Wrocławiu, sala szkoleniowa ul. Fabryczna 10,
53-609 Wrocław

 • 12-13 stycznia 2019 roku, godz. 9.00 – 16.00
 • 19-20 stycznia 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 02-03 lutego 2019 roku, godz. 9.00 – 16.00
 • 09-10 lutego  2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 23-24 marca 2019 roku, godz. 9.00 – 16.00
 • 02-03 marca  2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 09-10 marca 2019 roku, godz 9.00-16.00

Szkolenie nr 35/KPSOZ/2019

realizowane w Opolu, sala szkoleniowa Restauracja Vanilla, ul. Ozimska  181 – budynek Quatrum

 • 25-26 stycznia 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 01-02 lutego 2019 roku, godz. 9.00 – 16.00
 • 15-16 lutego  2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 22-23 lutego 2019 roku, godz. 9.00 – 16.00
 • 08-09 marca  2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 22-23 marca 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 29-30 marca 2019 roku, godz 9.00-16.00

 

Szkolenie nr 36/KPSOZ/2019

realizowane w Łodzi sala szkoleniowa w Hotelu Ibis Łódź ul. Piłsudskiego 11, 90-368 Łódź

 • 22-23 lutego 2019 roku, godz. 9.00 – 16.00
 • 01-02 marca  2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 22-23 marca 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 05-06 kwietnia 2019 roku, godz 9.00-16.00 – ZAJĘCIA ODWOŁANE
 • 12-13 kwietnia 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 26-27 kwietnia 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 10-11 maja 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 17-18 maja 2019 roku, godz 9.00-16.00

Szkolenie nr 37/KPSOZ/2019

realizowane w Legnicy sala szkoleniowa Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” ul. Złotoryjska 87, 59-220 Legnica

 • 02-03 marca  2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 16-17 marca 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 23-24 marca 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 06-07 kwietnia 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 27-28 kwietnia 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 11-12 maja 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 25-26 maja 2019 roku, godz 9.00-16.00

Szkolenie nr 38/KPSOZ/2019

realizowane we Wrocławiu sala szkoleniowa ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

 • 16-17 marca 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 30-31 marca 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 13-14 kwietnia 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 27-28 kwietnia 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 11-12 maja 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 25-26 maja 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 01-02 czerwca 2019 roku, godz 9.00-16.00

Szkolenie nr 39/KPSOZ/2019

realizowane w Katowicach,  sala szkoleniowa, Hotel Silesian,
ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

 • 06-07 kwietnia 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 13-14 kwietnia 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 27-28 kwietnia 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 11-12 maja 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 18-19 maja 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 15-16 czerwca 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 29-30 czerwca 2019 roku, godz 9.00-16.00

Szkolenie nr 40/KPSOZ/2019

realizowane we Wrocławiu sala szkoleniowa ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

 • 11-12 maja 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 18-19 maja 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 25-26 maja 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 01-02 czerwca 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 15-16 czerwca 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 22-23 czerwca 2019 roku, godz 9.00-16.00
 • 06-07 lipca 2019 roku, godz 9.00-16.00

Realizowane na zamówienie Ministerstwa Zdrowia - przez Dolnośląską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju w partnerstwie z OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16)