KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
WND-POWR.05.02.00-00-019/16
O projekcie
O projekcie

Kompetentni Pracownicy Systemu Ochrony Zdrowia

Nr projektu: WND-POWR.05.02.00-00-0019/16

 

Na zamówienie Ministerstwa Zdrowia Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju w partnerstwie z OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu realizuje projekt szkoleniowy dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16). Oś priorytetowa V wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt otrzymał nazwę „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” i będzie realizowany w cyklach 14 – dniowych szkoleń modułowych w okresie od maja 2017 do lutego 2019 roku.

 

W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia istotne jest stałe podnoszenie wiedzy i zwiększanie kwalifikacji pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia poprzez udział tych pracowników w szkoleniach z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi. Konieczne jest także podnoszenie wiedzy w tym zakresie przez pracowników innych podmiotów zaangażowanych w działalność podmiotów leczniczych np. pracowników płatnika, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych i organów administracji rządowej.

 

Oferowane przez Konsorcjum DARR S.A i OTREK T&C Sp. z o.o. szkolenia adresowane są do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi jak również do przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

 

Wsparcie działań w zakresie rozwoju kompetencji ww. grup zawodowych jest ważnym elementem procesu zwiększania dostępności społeczeństwa do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Jest to także niezbędne ze względu na konieczność dostosowania działalności podmiotów leczniczych do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych. Wielokierunkowy rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej systemem ochrony zdrowia jest szczególnie istotny w kontekście rozwoju umiejętności analitycznych tych pracowników oraz poszerzenia praktycznej wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli podmiotów leczniczych.

Rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej systemem ochrony zdrowia ma także na celu przekazanie uczestnikom szkoleń wiedzy zmierzającej do wyeliminowania potencjalnych zachowań korupcyjnych i zachowań nieetycznych osób odpowiedzialnych za dystrybucję środków finansowych w lecznictwie oraz utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych. Kolejnym celem szkoleń jest stałe uzupełnianie wiedzy z zakresu finansów podmiotów leczniczych, sprawozdawczości i sprawnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną. Ponadto wskazane jest podnoszenie kwalifikacji uczestników szkoleń w zakresie oceny technologii medycznych (HTA).

Kontakt

Biuro Projektu Partnera:

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.

( budynek Centrum Konferencyjne WPP )
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
(II p. pok. 206 i 206 A)

Tel/fax +48 356-50-89 do 91

+48 607-907-957
+48 603 765 751

+48 601 771 438

e-mail: szkolenia@otrek.com.pl, szkolenia2@otrek.com.pl, projekty@otrek.com.pl,

Aktualności

Kompetentni Pracownicy Systemu Ochrony Zdrowia

Nr projektu: WND-POWR.05.02.00-00-0019/16

 

Obecnie prowadzimy nabór na grupy:

w Katowicach – kurs 20/KPSOZ/2018:

14 maja 2018  – 13 lipca 2018r.                Oferta KPSOZ Katowice 20

 

w Lesznie ( w sprawie kursu prosimy o kontakt tel )

weekendowy

 

w Kłodzku ( w sprawie kursu prosimy o kontakt tel )

czerwiec 2018r. – październik 2018r.

 

 

Realizowane na zamówienie Ministerstwa Zdrowia - przez Dolnośląską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju w partnerstwie z OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16)