Polityka Jakości

Posiadamy Certyfikat systemu zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015-10 na usługi szkoleniowe i doradcze

Współpracując z klientami koncentrujemy się na wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Gwarancją sukcesu i rozwoju firmy jest bowiem satysfakcja klienta. Wszystkie nasze działania zmierzają więc do spełnienia oczekiwań i wymagań klientów w zakresie bogatej oferty doradczo – szkoleniowej.

Profesjonalizm kadry, innowacyjne rozwiązania wykorzystujące najnowsze osiągnięcia nauki i nowoczesne metody nauczania tworzą wysoki standard oferowanych usług.

Zespół specjalistów pracujący w Centrum to profesjonalni trenerzy, konsultanci, dydaktycy, którzy łączą wiedzę specjalistyczną z wieloletnim doświadczeniem i podchodzą z otwartością do oczekiwań i wymagań klientów.

 

GŁÓWNE CELE:

 • świadczenie usług doradczych i szkoleniowych na najwyższym poziomie
 • podnoszenie wartości przedsiębiorstw przez doskonalenie pracujących w nich ludzi
 • tworzenie długotrwałych i dobrych relacji z naszymi klientami
 • indywidualizacja świadczonych usług w zależności od oczekiwań i wymagań klientów
 • stosowanie w pracach doradczych i szkoleniowych innowacyjnych metod gwarantujących wysoki stopień profesjonalizmu
 • nieustanne działania na rzecz wzrostu zadowolenia klienta z jakości naszych usług
 • zapewnienie profesjonalnego, sprawnego i przyjaznego systemu obsługi klientów

 

SPOSOBY REALIZACJI:

 1. ciągłe doskonalenie jakości usług oraz metod pracy
 2. wzbogacanie oferty
 3. dbałość o profesjonalizm kadry
 4. włączenie wszystkich pracowników w realizację polityki jakości
 5. usprawnianie metod komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 6. badanie potrzeb edukacyjnych klientów i monitorowanie ich wymagań
 7. zapewnienie ochrony informacji o klientach i zachowanie poufności informacji uzyskanych od klientów
 8. stałe usprawnianie procesu obsługi klienta
 9. systematyczne badanie efektywności naszej pracy

 

Nadrzędnym celem naszej działalności jest wysoki standard oferowanych usług gwarantujący satysfakcję klienta. Mamy nadzieję, że rozwiązania, które proponujemy, będą w pełni odpowiadać rzeczywistym potrzebom naszych klientów oraz przyczynią się do rozwoju ludzi i instytucji.