WSZYSCY PRACUJEMY

OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Fabryczna 10, 53-609 Wrocław w partnerstwie z Firmą Betterfield S.C. z Poznania realizuje na Dolnym Śląsku projekt WSZYSCY PRACUJEMY.

Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Działanie VIII. Rynek pracy; 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (nr projektu RPDS.08.02.00-02-0129/18).

Celem projektu jest przeszkolenie (nabycie przez uczestników kwalifikacji i kompetencji) i zatrudnienie osób niepracujących na terenie Dolnego Śląska. Zatrudnienie części uczestników będzie finansowane ze środków projektu. Aktualnie prowadzimy nabór uczestników zainteresowanych skorzystaniem z takiej formy wsparcia.

Warunki przystąpienia do projektu dla uczestników:

 1. Miejsce zamieszkania – województwo dolnośląskie.
 2. Ukończone 30 lat.
 3. Brak zatrudnienia w momencie przystąpienia uczestnika do projektu.

 W ramach projektu oferujemy:

1 Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu.

2. Wsparcie psychologiczne uczestników w zakresie projektu.

3. Szkolenia w zakresie nabycia kompetencji lub kwalifikacji (w ramach szkolenia przewidziane jest stypendium).

Planowane szkolenia, na które aktualnie prowadzimy nabór:

 • pracownik administracyjno – biurowy z elementami komputera,
 • pracownik administracyjno-biurowy z elementami sprzedaży
 • obsługa pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint),
 • magazynier,
 • operator wózka widłowego,
 • spawacz,
 • pracownik produkcji,
 • kierowca autobusu.

4. Warsztaty aktywizacji zawodowej.

5. Pośrednictwo pracy.

6. Płatne staże zawodowe na 3 miesiące.

7. Zatrudnienie na umowę o pracę finansowane ze środków projektu na co najmniej 6 miesięcy ( Uwaga: limit wyczerpany na zatrudnienie subsydiowane ! )

8. Założenie własnej działalności (pomagamy w formalnościach).

9. Zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.

Projekt dedykowany jest także do osób niepełnosprawnych.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Zgłoszenie do projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika – decydują o tym kryteria społeczne (poziom wykształcenia, wiek, trudna sytuacja społeczna).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Na wszystkie pytania odpowiadamy:

Kierownik Projektu z ramienia OTREK-u:

Agata Kozioł,  tel. 607 907 957; email: szkolenia1@otrek.com.pl

FB: https://www.facebook.com/OTREK.Training.and.Consulting/(polub nas😊)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/otrek (obserwuj nas 😊)