Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020

Szczegółowe informacje !

Ważna informacja dla pracodawców i ich pracowników

Informujemy, że na Dolnym Śląsku już ruszyły nabory wniosków na dofinansowanie szkoleń na rok 2020 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – szczegółowe informacje można uzyskać na stronach Powiatowych Urzędów Pracy, na terenie którego mieści się siedziba Państwa firmy lub zakład pracy.

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2020 Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2020 r:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

6) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Dla kogo środki?

O środki w ramach Funduszu może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Przypominamy że pracodawcą nie jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, czy też zatrudniający osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń zarówno pracowników jak i pracodawców

Mikro przedsiębiorcy (firmy zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób) ze środków KFS mogą otrzymać do 100% kosztów kształcenia, a w przypadku pozostałych firm 80% kosztów szkolenia.

Przy dofinansowaniu nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Uwaga !  Procedura wnioskowania nie jest skomplikowana i jest uzależniona od wytycznych danego Powiatowego Urzędu Pracy na terenie którego mieści się siedziba firmy wnioskującej o wsparcie 

Terminy naboru wniosków w poszczególnych powiatach :

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu – termin składania wniosków w okresie od dnia 16.01.2020 r. do dnia 20.01.2020 r.link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu – termin składania wniosków w okresie od dnia 25.02.2020 r. do dnia 27.02.2020 r. link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy – termin składania wniosków w okresie od dnia 27 stycznia 2020 r.  do dnia 07 lutego 2020 r. – link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze – termin składania wniosków w okresie od dnia 03.02.2020 r. do dnia 05.02.2020 r. – link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku – termin składania wnioskow w okresie od dnia 09.03.2020r. do dnia 11.03.2020r. – link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy – termin składania wnioskow w okresie od dnia 20.02.2020r. do dnia 28.02.2020r.link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy – termin składania wniosków w okresie od dnia 20.02.2020r. do dnia 24.02.2020r. – link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie – termin składania wniosków w okresie od dnia 24.02.2020r. do dnia 06.03.2020r. – link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie – termin składania wniosków w okresie od 03.02.2020r. do dnia 07.02.2020r.  – link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu – termin składania wniosków w okresie od dnia 03.02.2020r do dnia 14.02.2020r. – link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu – termin składania wniosków w okresie od dnia 23.01. 2020 r. do dnia 29.01.2020r link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach – termin składania wniosków w okresie od dnia 05.02.2020 r. do dnia 17.02.2020 r. – link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy – termin składania wniosków w okresie od dnia 03.02.2020r. do dnia 10.02. 2020  link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie – termin składania wniosków w okresie od dnia 10.02.2020 do dnia 19.02.2020r. – link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zabkowicach Ślaskich – termin składania wniosków w okresie od dnia 10.02.2020 r. do dnia 14.02.2020 r. link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu – termin składania wniosków w okresie od dnia 07.02.2020 r. do dnia 21.02.2020 r. link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej – termin składania wniosków w okresie od 14.01.2020 r. do 20.02.2020 r link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze – termin składania wniosków w okresie od dnia 12.02. 2020r. do dnia 20.02. 2020 r. link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie – termin składania wniosków w okresie od dnia 24.02.2020 r. do dnia 28.02.2020 r. link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim – termin składania wniosków w okresie od dnia 17.02.2020 r. do dnia 28.02.2020 r. link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi – termin składania wniosków w okresie od dnia 27.01.2020r. do dnia 31.01.2020r.link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie – termin składania wniosków w okresie od dnia 03.02.2020 r. do dnia 28.02.2020 r. link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze – termin składania wniosków w okresie od dnia 19.02.2020r. do dnia 21.02.2020r. link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu – termin składania wniosków w okresie od dnia 17.02.2020 r. do dnia 21.02.2020 r.link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Górze – termin składania wniosków w okresie od dnia 28.01.2020 r. do dnia 03.02.2020 r link do ogłoszonego naboru i dokumentów aplikacyjnych