Kontakt

OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o.                                                    

ul. Fabryczna 10 ; 53-609 Wrocław

tel. (+48/71) 356-50 89 ; 601 77 14 38

e-mail:

szkolenia@otrek.com.pl

szkolenia2@otrek.com.pl

projekty@otrek.com.pl

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000079903
Kapitał zakładowy 200.000 zł

NIP 897-15-85-007

BZ WBK S.A. Oddział we Wrocławiu

nr 85 1090 2398 0000 0001 1426 1336