Władze spółki

Właścicielami  Spółki OTREK Training and Consulting  Sp. z o.o. są: osoby fizyczne: Zarząd, pracownicy, trenerzy i konsultanci.

Spółką zarządza Zarząd w składzie:

  • dr Henryk Szymański – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki
  • Iwona Orkisz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego

 

Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Grażyna Osbert-Pociecha
  • dr inż. Mirosław Karaś
  • Irena Klein.

 

Rada Nadzorcza Spółki pełni jednocześnie funkcję Rady Programowej Placówki Kształcenia Ustawicznego.