O firmie

OTREK  Training and Consulting Sp. z o.o.  jest jedną z większych, nowoczesnych ale i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowo – konsultingowych w Polsce. Firma założona została w 1998 roku przez przedstawicieli dolnośląskiego środowiska naukowego i gospodarczego. Przez ponad 10 lat profesjonalnie zrealizowane projekty ugruntowały miejsce firmy w grupie najlepszych polskich firm szkoleniowo – konsultingowych.

W kursach, seminariach, konferencjach i studiach podyplomowych zorganizowanych przez OTREK wzięło udział ponad 30 tysięcy osób. Zespoły konsultantów zrealizowały na zamówienia firm, instytucji i organizacji ponad 480 projektów konsultingowych.

OTREK z powodzeniem zrealizował znaczące projekty szkoleniowo – konsultingowe finansowane z funduszy przedakcesyjnych i Europejskiego Funduszu Społecznego – projekty szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działalność szkoleniowa firmy jest realizowana w ramach niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego zarejestrowanej i funkcjonującej w krajowym systemie oświaty.

Działalność konsultingowa to projekty nowoczesnych rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw, instytucji i organizacji z zakresu ekonomii, finansów, organizacji, prawa i szerokiego zakresu gospodarki potencjałem pracy.

Działalność wspomagająca małe i średnie przedsiębiorstwa to profesjonalne biuro rachunkowe realizujące dla tych przedsiębiorstw usługi z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i obsługi personalnej.

 

MISJA FIRMY

„Pomagać menedżerom w rozwoju ich kariery oraz firmom w osiąganiu sukcesów i czynić to tak by być dumnym z wyników swojej działalności.”

 

 

Misją firmy jest stwarzanie menadżerom i pracownikom warunków do ciągłego rozwoju wiedzy i umiejętności poprzez udział w kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach. Misją jest także projektowanie rozwiązań biznesowych, które przyczynią się do osiągnięcia celów i zakładanych wyników firm oraz poprawy ich konkurencyjności na rynku.