Projekty dofinansowane z EFS

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt nowego okresu programowowania 2014 – 2020

Poniżej podajemy przydatne linki:

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

http://pokl.parp.gov.pl

http://www.parp.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

http://www.dip.dolnyslask.pl

 

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

http://www.pokl.dwup.pl

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

http://wroclaw.praca.gov.pl