Doradztwo

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. jest firmą doradczo-szkoleniową od wielu lat wspomagającą polskie przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami przedsiębiorstwa. Podejmowane przez nas działania obejmują przede wszystkim poprawę efektywności wykorzystania posiadanego potencjału pracy ale także poprawę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych.

Prowadzimy różne projekty i procesy zmierzające do optymalizacji tych zasobów a tym samym ograniczenia kosztów i poprawy efektywności działalności przedsiębiorstwa. Projektujemy rozwiązania kompleksowe (zintegrowane) lub też poszczególne elementy systemów.

Projekty optymalizacji struktury organizacyjnej

Czytaj więcej

Projekty wartościowania stanowisk pracy

Czytaj więcej

Projekty systemu okresowych ocen pracowników

Czytaj więcej

Projekty systemów motywowania pracowników

Czytaj więcej

Projekty optymalizacji zatrudnienia i etatyzacji

Czytaj więcej

Projekty Lean Manufacturing

Czytaj więcej

Projekt - audyt energetyczny

Czytaj więcej

Projektowanie i mapowanie procesów i procedur

Czytaj więcej

Realizujemy także dla firm o złożonej strukturze organizacyjnej projekty związane z wydzielaniem i koncentracją wybranych obszarów działalności i tworzenie na ich bazie sprawnych i efektywnych centrów obsługujących całe przedsiębiorstwo (logistyka, księgowość, zakupy, transport, kadry).

Wszystkie proponowane powyżej projekty realizujemy w oparciu o najnowsze rozwiązania stosowane w gospodarce światowej oraz w oparciu o zrealizowane i wdrożone przez nasz zespół projekty. Projektowane rozwiązania wspieramy specjalistycznymi szkoleniami i treningami wdrożeniowymi.

Dla części wdrażanych projektów jesteśmy w stanie pozyskać dofinansowanie ze środków publicznych i środków UE.

Gdyby w Państwa przedsiębiorstwie lub podległych jednostkach wystąpiła potrzeba przeprowadzenia takich projektów i działań na posiadanych zasobach i ewentualna możliwość współpracy z zespołem naszych konsultantów, proszę o informację przyjedziemy do Państwa
i zaprezentujemy nasze możliwości oraz rezultaty dotychczasowych doświadczeń. Sądzę, że nasze wieloletnie doświadczenie w branży wydobywczej, przetwórczej, metalowej, energetycznej, handlowej i usługowej uprawnia nas do złożenia Państwu propozycji współpracy.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies