Projektowanie i mapowanie procesów i procedur

Projektowanie i mapowanie procesów i procedur

Mapowanie i optymalizowanie procesów to nowoczesne rozwiązania biznesowe wpływające na efektywność pracy przedsiębiorstwa. Towarzyszące temu projektowanie procedur pozwala na tworzenie kompleksowych rozwiązań w zakresie organizacji procesów i pracy z nimi związanej.

Mapowanie można realizować z wykorzystaniem map opartych o standard BPMN. Przykładową mapę procesów można zobaczyć tutaj.

Można również wykorzystać popularne narzędzia do mapowania procesów w połączeniu z elementami tablic kompetencyjnych. Przykładową mapę procesu można zobaczyć tutaj.

Praca nad procesami daje możliwość analizy i usprawnień podczas mapowania, optymalizacji kosztów i zasobów oraz tworzenia standardów i procedur pracy.

Można też wykorzystać Value Stream Mapping. Jednocześnie wdrożyć elementy Lean Management. Dotyczy to zarówno procesów produkcyjnych jak i administracyjnych. Przykładową mapę procesu można zobaczyć tutaj.

Projekty opracowujemy w sekwencji działań dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa, które mogą obejmować:

  1. audyt obszarowy,
  2. mapowanie procesów, konsultacje w zakresie optymalizacji, wdrożenie zmian,
  3. opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania przez cele i wskaźników KPI,
  4. szkolenia, coaching i facylitację w przedmiotowym obszarze.
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies