Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte (in company) prowadzimy w oparciu o każdorazowo opracowywany program szkolenia dla klienta. Nie stosujemy programów standardowych. Każdy program odzwierciedla nie tylko specyfikę firmy, ale także doświadczenia i wiedzę przyszłych uczestników. Obserwujemy, że w ostatnich latach liczba szkoleń zamkniętych znacznie wzrosła.

Po zrealizowanych szkoleniach zamkniętych sporządzamy raporty końcowe. Zawierają on dwa podstawowe elementy. Pierwszym jest podsumowanie efektów szkolenia. Daje to Klientowi pełen obraz korzyści, jakie odniósł poprzez współpracę z firmą „OTREK”. Następnym punktem raportu są sugestie i rekomendacje co do dalszego kierunku i obszarów rozwoju, jakie są niezbędne, aby określić zakres działań, który może mieć wpływ na efektywną pracę kadry w przyszłości.

Proces realizacji szkoleń zamkniętych

 

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTA
  Poznajemy firmę i specyfikę jej działania, zdobywamy niezbędne informacje o uczestnikach szkolenia i charakterze ich pracy.

 

 • DOBÓR TRENERÓW ORAZ NARZĘDZI SZKOLENIOWYCH

   Na podstawie otrzymanych informacji następuje wytypowanie osoby prowadzącej oraz wybór metod szkoleniowych zgodnie z potencjałem i oczekiwaniami grupy.

 

 • PRZYGOTOWANIE OFERTY SZKOLENIA
  Uwzględniając oczekiwania klienta przedstawiamy cele i program szkolenia, metody pracy, trenerów, czas i miejsce realizacji projektu, wartość inwestycji.

 

 • OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU 
  Bezpośrednio po wykonaniu zadania uczestnicy oceniają jakość oraz skuteczność zlecenia. Zebrane wyniki przedstawiane są w formie raportu.

 

 • OBJĘCIE UCZESTNIKÓW PROGRAMEM OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
  W razie pojawienia się wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji uczestnicy mają możliwość kontaktu z menedżerem projektu oraz osobą prowadzącą.

 

 • OKREŚLENIE DALSZYCH MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY 
  Przygotowujemy raport diagnozujący rzeczywisty potencjał grupy oraz określamy kierunki rozwoju i obszary wymagające dalszej pracy.

 

Formularz kontaktowy

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies