Projekt - audyt energetyczny

W ramach grupy konsultantów OTREK T&C funkcjonuje zespół konsultantów technicznych, którzy na zamówienie przedsiębiorstw przeprowadzają audyty energetyczne i sporządzają na podstawie tych audytów wymagane przepisami raporty i dokumenty.

Propozycja ww. audytów jest odpowiedzią na regulacje zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U z 2016 roku, poz. 831) nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego.

Zespół konsultantów technicznych posiada wymagane przepisami uprawnienia i certyfikaty oraz wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów energetycznych.

W załączeniu do niniejszej propozycji współpracy przedstawiona jest informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikająca z regulacji cytowanej powyżej ustawy.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies