Aktualności

23  Maj  2022

Przeciwdziałanie mobbingowi

Cele szkolenia:

  • Nabycie wiedzy z zakresu definiowania pojęcia mobbingu, dyskryminacji, ich źródeł oraz objawów.
  • Nabycie wiedzy oraz umiejętności pozwalających na rozróżnienie mobbingu, dyskryminacji od zachowań prawidłowych.
  • Nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie przeciwdziałania różnym formom przemocy psychicznej
    w środowisku pracy.
  • Nabycie wiedzy dotyczącej rozróżniania konfliktu wynikającego z bieżącej współpracy od konfliktu o charakterze mobbingowym.
  • Nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie stylów i sposobów reagowania na sytuacje konfliktowe mogące być uznane za dyskryminację lub mobbing.
  • Doskonalenie umiejętności z zakresu budowania otwartych relacji z pracownikami na bazie asertywnej komunikacji.

Czytaj więcej

Powrót
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies