Aktualności

19  Sierpień  2021

Rekrutacja do Projektu "Przedsiębiorczy Dolny Śląsk" nadal trwa ! Zapraszamy

OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Fabryczna 10, 53-609 Wrocław w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasza Wielkopolska z Poznania realizuje na Dolnym Śląsku projekt  PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK.

Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Działanie VIII. Rynek pracy; 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (nr projektu RPDS.08.03.00-02-0065/20).

Celem głównym projektu jest wzrost do 31.01.2023r. poziomu przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim, w szczególności na obszarach wiejskich oraz w podregionie wałbrzyskim, poprzez: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki przystąpienia do projektu:

 1. Miejsce zamieszkania – województwo dolnośląskie.
 2. Ukończone 30 lat.
 3. Brak zatrudnienia lub zatrudnienie na umowie niskopłatnej (do 120% minimalnego wynagrodzenia) w momencie przystąpienia uczestnika do projektu.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Analizę predyspozycji.
 2. Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
  1. Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  2. Podstawy księgowości oraz kadry i płace
  3. Ubezpieczenia społeczne i BHP w przedsiębiorstwie
  4. Marketing, negocjacje i techniki sprzedaży
  5. Zasady tworzenia biznesplanu
 3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej (wartość wsparcia: 23.050,00 zł).
 4. Finansowe wsparcie pomostowe (wartość wsparcia: 1.300,00 zł miesięcznie, przez 12 m-cy prowadzenia działalności).
 5. Zapewniamy materiały szkoleniowe, koszty wyżywienia w trakcie szkolenia ( obiad), zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia.

Więcej informacji

Powrót
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies