DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZYCH LIDERA (KIEROWNIKA, MISTRZA) PRODUKCJI I USŁUG

Cena:

1350 zł (Netto)

Prowadzący psycholog Kinga Truś
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZYCH LIDERA (KIEROWNIKA, MISTRZA) PRODUKCJI I USŁUG

Terminy i miejsce szkolenia

Data szkolenia Miejsce
25.07.2022 - 26.07.2022 Wrocław
Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10

Masz pytania?

Opis szkolenia

W ostatnich latach zmienia się gruntownie rola i funkcja lidera (kierownika, mistrza). Z osoby odpowiedzialnej jedynie za realizację produkcji czy usług, kierownik lub mistrz przechodzi do roli menedżera, osoby zarządzającej personelem i dysponowanymi zasobami. Konieczne więc staje się korzystanie przez kierownika i mistrza z wszelkich narzędzi i umiejętności związanych z kierowaniem zespołami podległych mu pracowników oraz narzędzi i umiejętności efektywnej organizacji pracy a także efektywnego wykorzystania zasobów. Ze względu na szczególną funkcję lidera jako osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację produkcji lub usług, proponowane szkolenie zawiera elementy (moduły) nadające się do praktycznego zastosowania w aktualnej rzeczywistości gospodarczej.

Program szkolenia

MODUŁ 1 - Rola lidera produkcji i usług w firmie i w  zespole pracowników.

 CEL: Uświadomienie liderom ich kierowniczej roli w organizacji, zdefiniowanie podstawowych funkcji kierowniczych, omówienie zasad pracy zespołowej z naciskiem na korzyści płynące z pracy zespołowej.

 •  Kierownicze funkcje lidera (kierownika, mistrza).
 • Definiowanie roli lidera.
 • Lider na czele zespołu (jak wykorzystać siłę zespołu).
 • Samodzielne funkcjonowanie zespołu.

 MODUŁ 2 – Zarządzanie i kierowanie oparte na wartościach.

 •  Jakie są rzeczywiste interesy i wartości lidera?
 • Jak ustalać nieprzekraczalne granice współpracy lidera z grupa podwładnych?
 • Jak jasno komunikować grupie podwładnych zasady, wartości  i interesy lidera?
 • Jak wykorzystać świadomość zasad, wartości i interesów lidera do budowania swojego autorytetu w grupie?

 

MODUŁ 3 - Komunikacja w procesie zarządzania i kierowania zespołami pracowników.

 CEL: Znaczenie efektywnej komunikacji w, kierowaniu i motywowaniu, usystematyzowanie informacji nt. różnych spotkań organizowanych w firmie, zidentyfikowanie czynników mających negatywny wpływ na proces komunikacji oraz zapobieganie im.

 •  Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu.
 • Bariery komunikacyjne i ich przekraczanie
 • Jasna komunikacja interpersonalna – zasady i dobra praktyka

 MODUŁ 4 - Organizacja pracy zespołów pracowników.

CEL: Uświadomienie różnicy pomiędzy wydawaniem poleceń i delegowaniem; delegowanie jako element skutecznego zarządzania i kierowania. Zrozumienie i przećwiczenie technik motywującego oddziaływania na pracę ludzi.    

 • Wydawanie poleceń podwładnym.
 • Zasady delegowania zadań i uprawnień.
 • Motywujące monitorowanie działań zespołu, wyrażanie ocen, informacje zwrotne, krytyka
   i pochwała jako narzędzia motywowania.

Harmonogram szkolenia

Szkolenie obejmuje 14 godzin dydaktycznych

09.00 – 10.30

Zajęcia interaktywne.

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

Zajęcia interaktywne.

12.15 – 12.45

Przerwa na lunch

12.45 – 14.15

Zajęcia interaktywne

14.15 – 14.30

Przerwa kawowa

14.30 – 15.15

Zajęcia interaktywne. Podsumowanie dnia.

 

Zapisz się online

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych informacji.

Chcę otrzymać fakturę
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies