Zmiany w VAT w 2019 r.
Termin:
2019-11-25 - 2019-11-25
Miejsce:
Centrum konferencyjne WPP ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Cena:
400,00 zł + 23% VAT
Wykładowcy:
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Cel:

Rok 2019 to kolejny etap wdrażania zmian w zakresie podatku VAT.  Ustawodawcy nakładają na podatników szereg nowych obowiązków związanych z prawidłowym rozliczaniem podatku VAT. W gąszczu przepisów wielokrotnie nowelizowanych łatwo o popełnienie błędu.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian w podatku VAT, które ustawodawca zaplanował na 2019/2020 rok. Poznanie zagrożeń związanych z rozliczeniem podatku VAT, zapoznanie się z koniecznością dostosowania się do planowanych zmian w podatku VAT oraz wiele innych zagadnień.

 • Ulga na złe długi.
 • Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
 • Zmiany dotyczące kas rejestrujących w 2019 r.
 • Zmiany dot. wykazu podatników VAT – tzw. biała lista podatników VAT obowiązująca od
  1 września 2019 r.
 • Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji obowiązujący od
  1 listopada 2019 r.
 • Najnowsze rozstrzygnięcia TSUE w zakresie podatku VAT.
 • Faktury w 2019 r.
 • Prawo do odliczenia VAT w 2019 r.

Adresaci szkolenia:

 • księgowych
 • pracowników działów finansowo-księgowych,
 • kontrolerów finansowych,
 • kandydatów na doradców podatkowych,
 • kandydatów na biegłych rewidentów
 • pracowników biur rachunkowych,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą i dokonujące rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej
 • osób odpowiedzialnych za sprawy podatkowe spółek, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji

Metodyka:

 • wykład wspierany prezentacją PowerPoint,
 • ćwiczenia praktyczne na przykładach,
 • studia przypadków,
 • zadania indywidualne i grupowe,
 • dyskusje moderowane.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień, tj. 7 godzin dydaktycznych od 09.00-15.15

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 400, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne piśmiennicze, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

Cena obejmuje:

 • Zajęcia dydaktyczne – 7 godzin
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwa kawowa oraz lunch
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

POBIERZ OFERTĘ

Kontakt:

KATARZYNA  ALEKSANDROWICZ ;  IWONA ORKISZ

tel. 71/ 356 50 89 ; 601 77 14 38

szkolenia2@otrek.com.pl; szkolenia@otrek.com

1. Ulga na złe długi:


a) skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni,


b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,


c) obowiązki nabywcy,


d) różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.


e) najnowsze orzecznictwo w tym zakresie.


2. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:


a) bony jednego przeznaczenia a bony różnego przeznaczenia, – zasady rozliczania na gruncie VAT,


b) świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów których przedmiotem są bony,


c) obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.


 


3. Zmiany dotyczące kas rejestrujących w 2019 r.:


 


a) Centralne Repozytorium Kas,


b) terminy obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu warunków technicznych dla poszczególnych typów kas,


c) zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników,


d) obowiązek przeszkolenia pracowników obsługujących kasy fiskalne,


e) kasy fiskalne online – terminy wdrażania, sposób i warunki ich używania,


f) zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT,


g) sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.


h) odliczanie lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrot tych kwot przez podatnika.


 


4. Zmiany dot. wykazu podatników VAT – tzw. biała lista podatników VAT obowiązująca od
1 września 2019 r.:


 


a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,


b) nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,


c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie.


 


5. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji obowiązujący od
1 listopada 2019r.:


 


a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,


b) wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,


c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,


d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,


e) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,


f) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,


g) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,


h) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,


i) wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,


j) Wiążąca informacja stawkowa,


k) nowa matryca stawek,


 


6. Brak obowiązku składania deklaracji dla celów VAT:


 


a) zmiana struktury JPK,


b) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,


 


II. Najnowsze rozstrzygnięcia TSUE w zakresie podatku VAT


 


1. Wyrok w sprawie zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi.


2. Wyrok w sprawie zasad rozliczania kart paliwowych.


3. Wyrok w sprawie stosowania prewspółczynnika dla rozliczenia podatku VAT.


4. Wyrok w sprawie zasad stosowania ulgi na złe długi.


5. Wyrok w sprawie możliwości odliczenia (przy spełnieniu określonych warunków) podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych lub gastronomicznych.


6. Wybrane orzeczenia sądów krajowych.


 


III. Zagadnienia wybrane dot. rozliczania VAT w 2019 r.


 


1. Faktury w 2019 r.:


 


a) faktury, faktury korygujące, noty korygujące,


b) zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,


c) zasady korygowania podatku naliczonego,


d) korekta „do zera” a anulowanie faktury,


e) zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,


f) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania,


 


2. Prawo do odliczenia VAT w 2019 r.


 


a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,


b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,


c) odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,


d) odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),


 

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij
Najnowsze szkolenia