Zatrudnianie i powierzanie pracy zarobkowej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku
Termin:
2018-10-01 - 2018-10-01
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
650,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Cel:

Głównym celem szkolenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy związanej z zatrudnianiem i powierzaniem pracy zarobkowej cudzoziemcom (zarówno z UE, jak i spoza UE) zgodnie z przepisami unijnymi i znowelizowanym prawem polskim. Podczas szkolenia przedstawione zostaną ogólne zasady pobytu i warunki wjazdu obcokrajowców na terytorium RP. Omówiona zostanie problematyka zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy.

 

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, właścicieli firm, jak i biur rachunkowych chcących zatrudnić cudzoziemców.

 

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli na odpowiednie postępowanie z cudzoziemcami zamierzającymi podjąć zatrudnienie bądź pracującymi na terytorium Polski.

 

Metodyka:

• indywidualne konsultacje,
• warsztaty,
• najczęstsze naruszenia, błędy,
• aktualne stanowiska, interpretacje, orzecznictwo

 

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 650, 00 PLN netto + 23 % VAT i obejmuje:

 • udział w szkoleniu – 6 godzin dydaktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały piśmiennicze,
 • przerwy kawowe, lunch
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

 

Przy oświadczeniu, iż szkolenie finansowane jest ze środków publicznych, cena bez podatku VAT

POBIERZ OFERTĘ

Kontakt:

Katarzyna Aleksandrowicz

tel. 71/356 50 89

email: szkolenia2@otrek.com.pl

Program merytoryczny:

 

1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 •  regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady
 •  swoboda przepływu pracowników
 •  procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu

 

2. ZMIANY w zatrudnianiu cudzoziemców

 •  definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca - ZMIANY
 •  wynagrodzenia cudzoziemców - ZMIANY
 •  umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców - ZMIANY

 

 

3. Zezwolenia na pracę - co się zmieni?

 

4. Oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową w 2018 roku - ZMIANY

 •  tryb wydania
 •  rodzaje działalności gospodarczej
 •  nowe dokumenty
 •  procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia

 

 

5. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy po nowemu

 •  nowe zasady rejestracji i przedrejestracji
 •  nowe dokumenty

 

6. Zmiany w wykroczeniach

 •  NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 •  WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

 

7. Zatrudnianie Polaków za granicą

 •  delegacja a oddelegowanie
 •  stałe zatrudnienie za granicą

 

8. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 


9. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w organizacji

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij