Zatrudnianie cudzoziemców w 2020 roku
Termin:
2020-06-04 - 2020-06-04
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
560,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Cel:

Wprowadzimy Cię w procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce obowiązujące w 2020 r.

Zdobędziesz i poszerzysz wiedzę związaną z zatrudnianiem i powierzaniem pracy zarobkowej cudzoziemcom (zarówno z UE, jak i spoza UE) zgodnie z przepisami unijnymi i znowelizowanym prawem polskim. Podczas szkolenia poznasz ogólne zasady pobytu i warunki wjazdu obcokrajowców na terytorium RP.

Omówiona zostanie problematyka zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, właścicieli firm, jak i biur rachunkowych chcących zatrudnić cudzoziemców.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli na odpowiednie postępowanie z cudzoziemcami zamierzającymi podjąć zatrudnienie, bądź pracującymi na terytorium Polski.

Metodyka:

• indywidualne konsultacje,
• warsztaty,
• najczęstsze naruszenia, błędy,
• aktualne stanowiska, interpretacje, orzecznictwo

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 560, 00 PLN netto + 23 % VAT
i obejmuje:

 • udział w szkoleniu – 7 godzin dydaktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały piśmiennicze,
 • przerwy kawowe( ciasteczka konferencyjne, kawa, herbata, woda)
 • lunch
 • Imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych na terenie Centrum WPP.

Przy oświadczeniu, iż szkolenie finansowane jest ze środków publicznych, cena bez podatku VAT

POBIERZ OFERTĘ

Kontakt:

IWONA ORKISZ

tel. 71/356 50 89

email: szkolenia@otrek.com.pl

 1. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy
 • wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania.
 • pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE.
 • pracownicy tymczasowi delegowani do RP.
 • inne formy wykonywania pracy lub zarzadzania/nadzorowania w ramach spółek
  i działalności gospodarczych.
 • wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP.
 1. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP
 • osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy.
 • kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę.
 • pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP.
 1. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
 • regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady
 • swoboda przepływu pracowników.
 • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu.
 • zezwolenia na zatrudnienie
 • dokumentacja
 1. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP – na co zwracać uwagę przy współpracy ?
 2. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych - Nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca
 • wynagrodzenia cudzoziemców
 • umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców
 • zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca
 • wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 • WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom.

 

 1. Zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca
 • normy i wymiar czasu pracy
 • okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego.
 • wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym
 • ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia
  i dodatku).
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego
 • wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko.
 • przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu
  o których mowa w art. 11 Kodeksu pracy
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
 1. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
 • kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków
 • kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej.

 

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij