Zarządzanie procesowe przedsiębiorstwem
Termin:
2019-11-14 - 2019-11-15
Miejsce:
Wrocławskie Centrum WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Cena:
1250,00 zł + 23% VAT
Wykładowcy:
Trener biznesu i konsultant w zakresie logistyki, certyfikowany logistyk na poziomie menedżerskim ESlog.. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zarządzaniu zapasami, logistyce zaopatrzenia i dystrybucji oraz controllingu logistycznym. Jest kierownikiem Zespołu Dydaktycznego na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracowała, jako dyrektor ds. finansów i logistyki w firmie usługowej w branży budowlanej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Doświadczenie zdobyła przy prowadzeniu szkoleń i realizacji projektów logistycznych dla największych przedsiębiorstw obecnych na rynku polskim.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

I.     Celem szkolenia jest:

Szkolenie ma za zadanie przygotować słuchaczy do samodzielnej implementacji systemu zarządzania procesami, zawiera teorię i praktykę, która pozwala na wykorzystanie zdobytej w trakcie szkolenia wiedzy. Słuchaczom szkolenia wiedzę na temat etapów tworzenia systemu zarządzania procesami biznesowymi. Dowiedzą się na czym polega mapowanie, modelowanie i optymalizacja procesów. Będą przygotowanie do opracowania systemu pomiaru procesów oraz tworzenia raportów i analiz, identyfikacji ryzyk oraz sposobów radzenia sobie z marnotrawstwem w procesach. W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli zaprojektować system dla wybranego procesu w swojej organizacji.

II.   Efekty szkolenia:

 • Wiedza w zakresie projektowania i zarządzania procesami biznesowymi
 • Wiedza i umiejętności w zakresie budowania pełnych map procesów
 • Wiedza i umiejętności w zakresie pomiaru procesów
 • Wiedza i umiejętności w zakresie raportowania i analizy wyników pomiaru procesów oraz ich poprawy
 • Wiedza w zakresie nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami

III.  Adresaci:

 • Managerowie i Dyrektorzy Działów/Departamentów Zarządzania Jakością
 • Specjaliści ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • Kierownictwo i pracownicy jednostek zajmujących się doskonaleniem procesów
 • Kierownictwo i pracownicy działów zarządzania procesem produkcyjnym
 • Kierownictwo i pracownicy działów logistyki
 • Kierownictwo i pracownicy jednostek odpowiedzialnych za jakość obsługi klienta
 • Kierownicy projektów.

V.   Czas trwania szkolenia:

Szkolenie obejmuje 14 godziny dydaktyczne.

VI.  Opłata

Opłata za udział wynosi 1250, 00 PLN netto  + 23% VAT.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

POBIERZ OFERTĘ

1.      Koncepcja zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management)


a)      Struktura organizacyjna a procesy


b)      Procesy strategiczne i operacyjne


c)      Procesy biznesowe a projekty - definicje i różnice


d)      Wdrażanie systemu zarządzania procesami biznesowymi – budowanie założeń i celów


e)      Kluczowe role, uprawnienia i odpowiedzialności


 


2.      Mapowanie procesów


a)      Podstawowe podejścia i wykorzystywane notacje (SIPOC, Swim Lane, EPC, UML, BPMN itp.)


b)      Poziom szczegółowości mapowania a postawione cele


c)      Tworzenie pełnych map procesów


d)      Procedury i instrukcje


e)      Tworzenie i zarządzanie dokumentacją procesową


 


3.      Mierzenie procesów – KPI


a)      Pomiar z poziomu strategii


b)      Pomiar operacyjny


c)      Critical to Quality (CTQ)


d)      Tworzenie mierników procesów


e)      Raportowanie wskaźników


f)       Analiza i optymalizacja, zamknięcie cyklu


 


4.      Ocena efektywności procesów  


a)      Definicja i rodzaje marnotrawstwa


b)      Zmienność i jej wpływ na wskaźniki, ryzyko w biznesie i jego wpływ na procesy


c)      Identyfikacja marnotrawstwa w procesie


d)      Analiza danych w praktyce


e)      Identyfikacja przyczyn problemów - Root Cause Analysis, Pareto

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij
Najnowsze szkolenia