Aktualności

04  Marzec  2022

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. 

Zachęcamy  Naszych Klientów do korzystania z tej formy  dofinansowania

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu  

OGŁASZA

 

NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW

Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

w ramach priorytetów ustalonych na rok 2022

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

Składając wniosek, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ważne informacje i objaśnienia dotyczące wypełniania wniosków, które zostały opisane w części VII i VIII.

 

Wnioski przyjmowane będą od dnia 04.03.2022 r. do dnia 08.03.2022 r.

 

  1. w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław w Kancelarii Urzędu pok. 04 od godz. 7.45 do 15.15.

Ważna jest godzina złożenia wniosków a nie godzina przyjścia do Urzędu.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o złożeniu decyduje data wpływu do PUP Wrocław;

Więcej informacji na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

 Po więcej szczegółów kliknij tutaj ➝ https://wroclaw.praca.gov.pl/kfs-2022

Informujemy, że kolejne Powiatowe Urzędy Pracy rozpoczęły nabory do Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Urzędy, które ogłosiły nabory to:

  • PUP Jawor – od 16.02.2022 r. do 24.02.2022 r.
  • PUP Lubin – od 21.02.2022 r. do 04.03.2022 r.
  • PUP Milicz – od 25.02.2022 r. do 28.02.2022 r.
  • PUP Strzelin – od 14.02.2022 r. do 04.03.2022 r.
  • PUP Świdnica – od 21.02.2022 r. do 10.03.2022 r.
  • PUP Trzebnica – od 21.02.2022 r. do 28.02.2022 r.
  • PUP Wałbrzych – od 23.02.2022 r. do 25.02.2022 r.
  • PUP Wrocław – od 04.03.2022 r. do 08.03.2022 r.

 Po więcej szczegółów kliknij tutaj ➝Nabór wniosków PUP_KFS na 2022 r.

Powrót
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies