AKADEMIA VAT od A do Z
Termin:
2019-09-09 - 2019-09-17
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
1900,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Celem 4-dniowej AKADEMII jest:
zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania podatku VAT. Akademia składa się z bloków tematycznych tworzonych w odniesieniu do systematyki ustawy o VAT.

W czasie zajęć uczestnicy AKADEMII otrzymają informacje nt. obowiązku podatkowego, wskazane będą wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT.

AKADEMIA prowadzona jest przez praktyka, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane są na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni, problemów.

AKADEMIA skierowana jest do:

 • księgowych
 • pracowników działów finansowo-księgowych,
 • kontrolerów finansowych,
 • kandydatów na doradców podatkowych,
 • kandydatów na biegłych rewidentów

Organizacja AKADEMII:

Uczestnicy AKADEMII otrzymują komplet autorskich materiałów szkoleniowych opracowanych przez trenera.

W czasie przerw w zajęciach uczestnicy otrzymują ciepłe i zimne napoje oraz lunch.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym  i wydaniem zaświadczeń ukończenia kursu .

Czas trwania i termin AKADEMII:

AKADEMIA obejmuje 32 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w dwóch sesjach 16 godzinnych realizowanych w godzinach 09.00 – 16.00

Terminy sesji: 

I sesja( poniedziałek – wtorek ) – 09 – 10  września 2019 roku

II sesja ( poniedziałek – wtorek) – 16 – 17 września 2019 roku

Kontakt:

KATARZYNA  ALEKSANDROWICZ ;  IWONA ORKISZ

tel. 71/ 356 50 89 ; 601 77 14 38

szkolenia2@otrek.com.pl; szkolenia@otrek.com.pl

Zakres merytoryczny:


1. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

 • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),

 • eksport towarów, import towarów,

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów import usług, zakup towarów i usług (w tym usług budowlanych) dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca


2. Zwolnienie podmiotowe oraz czynności wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem VAT


3. Obowiązek podatkowy • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,

 • świadczenia o charakterze ciągłym,

 • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)

 • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,

 • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,

 • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek


4. Miejsce świadczenia • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,

 • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),

 • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,


5. Podstawa opodatkowania • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),

 • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,

 • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,

 • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,

 • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,


6. Stawki podatku VAT • rodzaje stawek podatkowych,

 • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,

 • zwolnienia przedmiotowe,


7. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,

 • zasady i terminy wystawiania faktur,

 • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,

 • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,

 • paragon jako faktura, faktury elektroniczne,

 • refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,

 • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,

 • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,


8. Odliczanie i zwrot podatku • źródło podatku naliczonego,

 • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur MP,

 • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,

 • rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży (korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych i nieruchomości zastosowanie współczynnika i pre-współczynnika),

 • rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zasady i terminy zwrotu),

 • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,


9. Zagadnienia wybrane • samochód a VAT,

 • ulga na złe długi,

 • split payment,

 • JPK,

 • zasady dotyczące ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego,

 • terminy i zasady składania deklaracji dla celów VAT (druki VAT-7, VAT-8, VAT-UE, VAT-27)

 • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika

 • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,

 • zasady prowadzenia ewidencji dla celów VAT,


10. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych


W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij