TECHNIKI I DOBRE PRAKTYKI SPRZEDAŻOWE
Termin:
2018-04-12 - 2018-04-13
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III pietro
Cena:
1200,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Stały trener i konsultant „OTREK” współpracujący od 1997 r. psycholog, trener biznesu certyfikowany przez brytyjskie konsorcjum IRD, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii zarządzania, technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, motywowania, zarządzania czasem, ocen pracowników i innej problematyki HR. Swoje szkolenia opiera na własnych metodach szkoleniowych i doświadczeniach. Jest autorką programów szkoleniowych prowadzonych zarówno w postaci szkoleń otwartych jak i zamkniętych, dedykowanych dla konkretnych firm.. Doskonali swój warsztat trenerski w oparciu o własne szkolenia, literaturę, wymianę informacji z innymi trenerami oraz analizę osobistych doświadczeń.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Celem treningu jest wyposażenie handlowców w zestaw narzędzi i technik zwiększających efektywność sprzedażową uczestników:

 • Kształtowanie umiejętności budowania pozytywnych relacji z Klientami, nastawienia na wysoką jakość obsługi klienta i jednoczesną realizację celów sprzedażowych.
 • Przećwiczenie standardów sprzedaży – powtarzalnych strategii pracy z klientem, które podnoszą skuteczność sprzedaży i budują wizerunek firmy.
 • Dostarczenie uczestnikom praktycznych technik komunikacyjnych, które rozwiną ich umiejętności sprzedażowe.
 • Przepracowanie trudnych sytuacji, z którymi uczestnicy spotykają się w trakcie pełnienia codziennych obowiązków, w powiązaniu z poszukiwaniem gotowych pomysłów na rozwiązania.
 • Budowanie pewności siebie, poznanie własnych mocnych stron i rozwój obszarów wymagających wsparcia.

 

Trening daje uczestnikom okazję do praktycznego przećwiczenia i udoskonalenia wybranych miękkich umiejętności niezbędnych w efektywnym prowadzeniu długotrwałej relacji z klientem.

 

Szkolenie prowadzone jest w małych grupach, metodami mocno aktywizującymi uczestników ponieważ:

 • Doskonalenie umiejętności współpracy z klientem wymagają przeprowadzenia wielu symulowanych ćwiczeń;
 • Podczas szkoleń zupełnie nieprzydatne (lub w bardzo małym stopniu) jest omawianie wiedzy teoretycznej. Przydatna jest natomiast praca nad konkretnymi sytuacjami jakie pracownik spotyka i nad standardem kontaktu (zgłoszenie, przejmowanie kontroli, zadawanie pytań, udzielanie informacji, itp.).
 • Pracownik obsługujący klientów musi mieć wyrobiony zestaw nawyków. Gdy prowadzi rozmowę, nie może długo zastanawiać się nad odpowiedzią. Powinien umieć zastosować konkretny schemat reakcji.

 

Metody prowadzenia treningu:

 • Uczestnicy ćwiczą i trenują konkretne zachowania obsługowe/handlowe;
 • W trakcie ćwiczeń stosujemy kamerę wideo;
 • Trener analizuje zapisane na kamerze zachowania. Dzięki temu uczestnicy dostrzegają mikroumiejętności i szczegóły, które decydują o efektywności handlowej;
 • W trakcie szkolenia trener dba o przyjazną atmosferę i sposób udzielania feedbacku

 

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 1.200, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne i piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch oraz zaświadczenie.

 

Kontakt:

Iwona Orkisz

Tel. 71/356 50 91

 E: szkolenia@otrek.com.pl

Program merytoryczny:

1. Wprowadzenie

 • Gra handlowa na rynku, psychologia klienta/kupca i sprzedawcy
 • Perspektywa i strategia sprzedawcy i kupującego
 • Przygotowanie do sprzedaży - opracowanie planu sprzedaży czyli długofalowej relacji z klientem

 

2. Standard wizyty handlowej - poprowadzenie spotkania handlowego zgodnie z etapami od otwarcia do zamknięcia

 • Umawianie się na spotkanie, wizytę
 • Etapy wizyty
 • Otwarcie wizyty
 • Elementy wizerunkowe
 • Etykieta handlowa
 • Radzenie sobie ze wstępnym oporem klienta

Ćwiczenie - nagranie wypowiedzi na kamerę i odsłuchanie z informacja zwrotną 
Ćwiczenie z kamerą wideo 10 minutowa etiuda handlowa - spotkanie z klientem , nagranie, omówienie

 

3. Prowadzenie rozmowy za pomocą pytań handlowych - badanie potrzeb i motywacji zakupowych Klienta

 • Zdobywanie informacji, poznawanie oczekiwań i możliwości klienta
 • Techniki zachęcające do mówienia, pozwalające zdobywać informacje
 • Techniki pozwalające minimalizować błędy w komunikacji

Ćwiczenie - Metoda badania potrzeb klienta „kroki w górę, kroki w dół"
Ćwiczenie - 10 minutowa etiuda handlowa - spotkanie z klientem , nagranie, omówienie

 

4. Prezentacja propozycji handlowej

 • Prezentacja oferty językiem korzyści c „pod potrzeby klienta"- dobieranie składników oferty w sposób najbardziej efektywny dla Klienta
 • Model PCK - dobieranie sposobu prezentacji oferty zgodnie z preferencjami Klienta

Ćwiczenie - Metoda PCK
Ćwiczenie - 10 minutowa etiuda handlowa - prezentacja usługi

 

5. Pokonywanie zastrzeżeń i zasady dawania ustępstw

 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami - sposoby prezentowania ceny
 • 4 zasady targowania się - jak zadowolić klienta i osiągnąć własne interesy?
 • Umiejętność ustępowania i stawiania warunków

Ćwiczenie „jeżeli Ty to wówczas JA..."

 


6. Domykanie kontaktu, finalizacja sprzedaży

 • Metody finalizacji
 • Planowanie następnych kroków kontaktu

Ćwiczenie - Podsumowująca symulacja całej wizyty u klienta

 

7. REKLAMACJE, TRUDNE SYTUACJE, TRUDNI KLIENCI...- przydatne schematy i wzorce dobrych praktyk reagowania w opanowany i profesjonalny sposób

 • Standardy postępowania w sytuacjach trudnych - jak poradzić sobie z podstawowymi trudnościami, które mogą się zdarzyć w trakcie kontaktu z klientem?
 • Stosowanie technik asertywnych, dzięki którym panujemy nad emocjami własnymi i Klienta
 • Przyjmowanie krytyki klienta- jak reagować na zarzuty klienta
 • Przyjmowanie reklamacji
 • Skargi uzasadnione I nieuzasadnione

Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach trudnych

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij