Tabele przestawne – najlepsze narzędzie do analiz i raportów
Termin:
2019-03-11 - 2019-03-11
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
690,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Microsoft Project i Microsoft Excel. Praktyk sprzedaży i zarządzania, związany z branża informatyczną w rozmaitych rolach: m.in. trener, handlowiec, inżynier systemowy, konsultant, menedżer. Zarządzał oddziałami regionalnymi trzech dużych, ogólnopolskich firm IT; kilkukrotnie kierował dużymi projektami szkoleniowymi (kilka tysięcy uczestników). Przygotowując przykłady i ćwiczenia na szkolenia wykorzystuje bogate doświadczenia praktyczne. Posiadacz certyfikatów Microsoft: m.in. MOS Master (Office 2010), MOS Expert (Excel 2003; 2010) i MCTS (Project 2010).
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Cel szkolenia:

 

Szkolenie zaprojektowano dla tych użytkowników programu Microsoft Excel 2007 lub 2010, którzy wykonują na zbiorach danych różnego rodzaju zestawienia, analizy i raporty. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności szybkiego i efektywnego tworzenia analiz i raportów za pomocą tabel i wykresów przestawnych.

Tabele przestawne są jednym z najlepszych narzędzi oferowanych przez program Excel. Niestety, są one ciągle zbyt rzadko wykorzystywane. Zdecydowana większość użytkowników programu uważa, że używanie tabel przestawnych jest skomplikowane i trudne, albo wcale nie wie o ich istnieniu. Tą błędną opinie podtrzymują firmy szkoleniowe, które umieszczają tabele przestawne w programie kursów zaawansowanych. Ten kurs pokazuje, że tabele przestawne to narzędzie, które można poznać w ciągu jednego dnia i dzięki temu oszczędzić wiele godzin pracy.

 

Korzyści:

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi znaczne skrócenie czasu przeznaczonego na tworzenie raportów i analiz, zapozna z narzędziami do tworzenia systemów raportowania dla podwładnych oraz raportów dla przełożonych, pozwoli tworzyć bardziej wartościowe raporty i analizy, wielokrotnie wykorzystywać raporty i wykresy dla różnych zestawów danych, efektywniej wykonywać szczegółowe zestawienia, uwidaczniać prawidłowości i zależności oraz analizować trendy.

 

 

Wymagania wstępne:

Uczestnicy szkolenia powinni mieć podstawową wiedzę na temat programu Microsoft Excel (formatowanie komórek, tworzenie i wykorzystanie formuł, sortowanie, filtrowanie, podstawowe funkcje typu SUMA, ŚREDNIA, MIN, itp., tworzenie wykresów).

 

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych

 

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi  690, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne i piśmiennicze, serwis kawowy, poczęstunek i zaświadczenie.

 

 

Opiekun szkolenia:

Iwona Orkisz
nr tel. 071/356-50-91, 
e-mail: szkolenia@otrek.com.pl

Program merytoryczny:

1. Wprowadzenie do tabel przestawnych

 • Zalety tabel przestawnych
 • Zastosowania tabel przestawnych
 • Elementy tabeli przestawnej
 • Terminy związane z tabelami przestawnymi
 • Przygotowywanie danych

 

2. Tworzenie tabeli przestawnej

 • Przygotowywanie danych
 • Import danych tekstowych
 • Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu tabeli (listy) Excela
 • Układ raportu
 • Tworzenie tabeli przestawnej z danych zewnętrznych
 • Odświeżanie danych

 

3. Edytowanie tabeli przestawnej

 • Usuwanie i dodawanie pola
 • Sumy częściowe - zmiana ustawienia
 • Filtr raportu(pole strony), tworzenie raportów o wielu stronach
 • Sumy całkowite - dodawanie i usuwanie
 • Filtrowanie elementów
 • Sposób wyświetlania liczb (formatowanie)

 

4. Prezentacja danych w tabeli przestawnej

 • Wyświetlanie informacji narastających, obliczanie wskaźników, dane jako procent lub różnica innych danych
 • Sortowanie, Grupowanie, Filtr 10 pierwszych.
 • Autoformatowanie
 • Zaznaczanie i formatowanie etykiet i danych

 

5. Przeprowadzanie obliczeń w tabeli przestawnej

 • Pole obliczeniowe
 • Element obliczeniowy
 • Zasady wykorzystania pól i elementów obliczeniowych
 • Lista formuł i zarządzanie formułami

 

6. Wykresy przestawne

 • Pojęcie wykresu przestawnego
 • Tworzenie zwykłych wykresów w oparciu o dane tabeli przestawnej
 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Modyfikacja danych

 

7. Automatyzacja pracy

 • Wykorzystanie fragmentatorów
 • Formatowanie warunkowe i niestandardowe w tabeli przestawnej
 • Przykłady wykorzystania makr przy pracy z tabelami przestawnymi

 

8. Konsolidacja za pomocą tabel przestawnych.

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij