Przeciwdziałanie mobbingowi

Cena:

690 zł (Netto)

Prowadzący dr Henryk Szymański i psycholog Kinga Truś
Przeciwdziałanie mobbingowi

Terminy i miejsce szkolenia

Data szkolenia Miejsce
26.09.2022 Wrocław
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10, III piętro
10.10.2022 Wrocław
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10, III piętro

Masz pytania?

Opis szkolenia

Cele szkolenia:

 • Nabycie wiedzy z zakresu definiowania pojęcia mobbingu, dyskryminacji, ich źródeł oraz objawów.
 • Nabycie wiedzy oraz umiejętności pozwalających na rozróżnienie mobbingu, dyskryminacji od zachowań prawidłowych.
 • Nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie przeciwdziałania różnym formom przemocy psychicznej
  w środowisku pracy.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej rozróżniania konfliktu wynikającego z bieżącej współpracy od konfliktu o charakterze mobbingowym.
 • Nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie stylów i sposobów reagowania na sytuacje konfliktowe mogące być uznane za dyskryminację lub mobbing.
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu budowania otwartych relacji z pracownikami na bazie asertywnej komunikacji.

Program szkolenia

1. Definicja mobbingu: identyfikowanie, zapobieganie i reagowanie (w tym na dyskryminację),

 1.1 Zachowania wskazujące na mobbing, czyli co na pewno jest mobbingiem?

  • oddziaływania wpływające negatywnie na proces komunikowania się osoby mobbowanej – kryteria, objawy, skutki.
  • oddziaływania wpływające negatywnie na stosunki społeczne osoby mobbowanej – kryteria, objawy, skutki.
  • oddziaływania wpływające na negatywną percepcję osoby mobbowanej w otoczeniu – kryteria, objawy, skutki.
  • oddziaływania wpływające na pozycję zawodową osoby mobbowanej – kryteria, objawy, skutki.
  • oddziaływania wywierające szkodliwy wpływ na zdrowie osoby mobbowanej – kryteria, objawy, skutki.

 1.2 Reagowanie i zapobieganie zachowaniom o charakterze mobbingowym i dyskryminacyjnym. 

  • asertywna komunikacja oparta na komunikacie „Ja”
  • asertywna komunikacja oparta na informacji zwrotnej.
  • asertywna komunikacja w wyrażaniu poleceń, próśb.
  • asertywna komunikacja w trakcie trudnych rozmów z pracownikami.
  • asertywna komunikacja w ocenie pracy pracownika i reagowaniu na jego samoocenę (w sytuacji, gdy odbiega ona od oceny przełożonego).
  • asertywna komunikacja w bieżącej pracy z zespołem pracowników oparta na otwartej wymianie opinii, poglądów, odmiennych punktów widzenia.

2. Jak odróżnić zwykły konflikt interpersonalny od tych o charakterze mobbingowym.

Konflikt. Definicja. Źródła. jako źródło mobbingu i jego przejawy. Modele reagowania na konflikt.

  • natura konfliktu.
  • elementy stanowiące podstawy konfliktu: indywidualne predyspozycje, normy i psychologia zespołu, stereotypy i uprzedzenia, władza.
  • konflikt twórczy, ukryty, antagonistyczny, oparty na zemście.
  • konflikt interpersonalny a konflikt o charakterze mobbingowym.
  • style reagowania na konflikt: walka, unikanie, kompromis, współpraca, dostosowanie się – kiedy, i jak stosować?
  • indywidualna percepcja konfliktu i pozycje życiowe a konflikt: model analizy transakcyjnej -  osobiste nastawienie i pozycje życiowe jako źródła i sposoby reagowania na konflikt. 
  • algorytm mediacji jako konstruktywne narzędzie komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

 3. Regulacje prawne związane z mobbingiem oraz konsekwencje prawne związane z tym obszarem.

 • Prawna definicja mobbingu – analiza jej elementów składowych
   • mobbing a nakaz wykonywania obowiązków pracowniczych:
   • mobbing a obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy,
   • mobbinga a obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i jego mienie,
   • mobbing a obowiązek przestrzegania tajemnicy,
   • mobbing a obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego
  • obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy związane z przeciwdziałaniem lobbingowi
  • roszczenia pracownicze z tytułu mobbingu
     • zadośćuczynienie,
     • odszkodowanie,
     • problem ciężaru dowodu w postępowaniu dotyczącym mobbingu.
 • mobbing w orzecznictwie sądowym.

Harmonogram szkolenia

09.00 - 10.30  Zajęcia
10.30 -  10.45 Przerwa kawowa
10.45 - 12.15  Zajęcia
12.15 - 12.45  Lunch
12.45 - 14.15  Zajęcia
14.15 - 14.30  Przerwa kawowa
14.30 -  16.00 Zajęcia

Zapisz się online

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych informacji.

Chcę otrzymać fakturę
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies