Akademia HR Managera

Cena:

3250 zł (Netto)

Prowadzący Profesjonalny zespół trenerów
Akademia HR Managera

Terminy i miejsce szkolenia

Data szkolenia Miejsce
22.08.2022 - 25.08.2022 Wrocław
Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10

Masz pytania?

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Praktyczne przygotowanie uczestników do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej, innowacyjnej polityki personalnej opartej na wspólnej platformie jaką stanowią kompetencje pracowników, nastawionej na realizację zarówno celów biznesowych organizacji, jak i budowanie motywującego środowiska pracy.

Celem edukacyjnym jest dostarczenie uczestnikom wiedzy o wyzwaniach przed jakimi stają pracodawcy, zmianach oczekiwań młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, sposobach utrzymania retencji pracowników. Celem jest wyposażenie uczestników w sprawdzone, praktyczne narzędzia rekrutacji, onbordingu, rozwoju, oceny i informacji zwrotnych, zarządzania talentami. Rezultatem Akademii będzie bardziej efektywne zarządzanie kompetencjami, realizujące oczekiwania biznesu oraz wzrost satysfakcji i zaangażowania w pracę, utrzymanie retencji i rozwój potencjału pracowników.

Efekty uczenia:

Wiedza

Uczestnicy wzbogacą wiedzę w zakresie

 • nowoczesnych metod zarządzania HR opartych o kompetencje i powiązanych z celami biznesowymi organizacji
 • tworzenia profili kompetencyjnych dopasowanych do stanowiska lub grup stanowisk
 • narzędzi planowania zapotrzebowania na personel, rekrutacji, selekcji, wdrażania pracownika etc.
 • Przygotowania i przeprowadzenia trafnej rekrutacji pracowników
 • Opracowania projektu :onboarding” wdrażania pracowników do organizacji
 • tradycyjnych i innowacyjnych metod oceny efektywności pracy pracownika i jego poziomu kompetencji
 • systemowego podejścia do rozwoju kompetencji pracowników, diagnozowania luk kompetencyjnych i projektowania metod rozwoju
 • wdrażania projektów zarządzania talentami w organizacji.

Umiejętności

Po zakończeniu Akademii uczestnicy rozwiną umiejętności

 • Opracowania profili kompetencyjnych
 • Przygotowania i przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej badającej kompetencje kandydata
 • Przygotowania projektu wdrażania pracowników do pracy w organizacji
 • Dopasowania systemu ocen do potrzeb organizacji, opracowania dopasowanych arkuszy ocen
 • Prowadzenia rozmów rozwojowych one to one
 • Opracowania planu rozwoju kompetencji pracowników, uwzględniającego różne źródła rozwoju
 • Określenia kluczowych wytycznych programów talentowych

Kompetencje

Uczestnicy nabędą kompetencje z zakresu strategicznego zarządzania kompetencjami, stosowania nowoczesnych, sprawdzonych w praktyce metod opartych o spójny system kompetencji
w organizacji. Nauczą się stosować narzędzia rozwijające potencjał pracowników i realizujące cele biznesowe organizacji. Powyższe kompetencje zagwarantują uczestnikom trwałość miejsca pracy lub też ułatwią poszukiwanie nowego miejsca pracy na rynku pracy.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Rola HR managera w nowoczesnej organizacji

 •  Strategia biznesowa i strategia personalna – dwie strony medalu - biznes i HR
 • Zarządzanie strategiczne pracownikami w oparciu o kompetencje
 • Innowacyjne podejście do HR- kluczowe oczekiwania biznesu
 • Wellbeing w organizacji – moda czy konieczność?

 2. Zarządzanie HR w oparciu o kompetencje – spójny system zarządzania potencjałem pracowników

 •  Co to są kompetencje i dlaczego są najważniejszym zasobem organizacji?
 • Model ASK – co składa się na kompetencje zawodowe?
 • Cztery grupy kompetencji zawodowych

 3. Praktyczne narzędzia HR do zarządzania kompetencjami i potencjałem pracowników

 •  Kultura organizacji i zarządzanie przez wartości – spójność organizacji
 • Planowanie zatrudnienia pod cele biznesowe organizacji- elementy składowe planowania zapotrzebowania na pracowników w organizacji w ujęciu jakościowym i ilościowym
 • Opisy stanowisk pracy, profile kompetencji, job families
 • Rekrutacja i selekcja pracowników 
 • Wprowadzenie do organizacji „on boarding” - adaptacja nowych pracowników
 • Ocena pracy i kompetencji pracowników
 • Rozwój i doskonalenie kompetencji
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 • Zarządzanie talentami.

 4. Profile kompetencyjne – baza spójnego zarządzania HR  

 •  Budowanie profili kompetencyjnych
 • Wybór kompetencji kluczowych dla stanowiska
 • Poziomy rozwoju kompetencji
 • Wykorzystanie profili w narzędziach HR

 Dzień 2

 1. Rekrutacja i selekcja pracowników w oparciu o kompetencje

 •  Metody pozyskiwania kandydatów w dobie rynku pracownika
 • Praktyczne metody selekcji kandydatów
 • Struktura i prowadzenie wywiadu kompetencyjnego- metody zadawania pytań i pogłębiania wypowiedzi kandydata
 • AC/DC – jak najskuteczniej zbadać kompetencje?

 2. Onboarding – skuteczne wdrażanie pracownika do organizacji

 •  Znaczenie prawidłowego wdrożenia pracownika na efekty biznesowe
 • Kluczowe elementy onboardingu - Zasada 4C -Compliance (Procedury) Clarification
  (Zadania i cele) Culture (Kultura) Connection (Relacje)
 • Projekt i etapy wdrożenia pracownika
 • Rozmowa powdrożeniowa

 Dzień 3

 1. Ocena efektywności pracy i ocena kompetencji pracowników – od tradycyjnego podejścia do nowej, innowacyjnej formuły

 •  Budowanie w organizacji kultury informacji zwrotnej
 • System i metody oceny dopasowane do organizacji
 • Cele oceny efektywności pracy i poziomu kompetencji
 • Ocena i samoocena pracownika w oparciu o jasne profile kompetencyjne
 • Wdrażanie i rozwijanie w organizacji systemu ocen

 2. Prowadzenie rozmów oceniających, dialog o rozwoju

 •  Przygotowanie przełożonych do prowadzenia rozmów oceniających
 • Kluczowe kompetencje niezbędne do rzetelnego oceniania pracownika

 3. One to one – rozmowa rozwojowa nastawiona na rozwijanie kompetencji pracowników

 •  Zasady prowadzenia rozmów one to one
 • Zbieranie feedbacku jako podstawa do podejmowania decyzji personalnych

Dzień 4

 1. Learning & Development – systemowy rozwój i doskonalenie kompetencji pracowników

 •  Analiza i identyfikacja potrzeb rozwojowych – kluczowe obszary rozwoju wspierające cele biznesowe firmy
 • Od incydentalnych szkoleń po systemowe rozwijanie kluczowych kompetencji
 • 10.20.70 - rozwój to nie tylko szkolenia
 • Zarządzanie szkoleniami – od planowania szkoleń po ich ocenę
 • Ewaluacja, badanie efektywności działań rozwojowych – metoda D. Kirkpatricka

 2. Zarządzanie talentami – opcja czy konieczność dla organizacji

 •  Czym jest talent, kim jest utalentowany pracownik
 • Zarządzanie talentami w organizacji -  identyfikacja, rekrutacja, selekcja i rozwój utalentowanych pracowników
 • Schemat - 9 box jako narzędzie wspierające zarządzanie talentami
 • Dobre praktyki zarządzania talentami - budowa sensownych programów talentowych

 3. Wellbeing w organizacji

 •  Oczekiwania pracowników i zmiana pokoleniowa na rynku pracy
 • Wyzwania pracodawców na rynku pracownika
 • Dobre praktyki wdrażania wellbeingu w organizacji

Harmonogram szkolenia

09.00 - 10.30 - Zajęcia
10.30 -10.45 - Przerwa kawowa
10.45 - 12.15 - Zajęcia
12.15 - 12.45 - Przerwa na lunch
12.45 - 14.15 - Zajęcia 
14.15 - 14.30 - Przerwa kawowa
14.30 - 16.00 - Zajęcia

Akademia trwa 32 h - 4 dni szkoleniowe

Zapisz się online

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych informacji.

Chcę otrzymać fakturę
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies