METODY CONTROLLINGU PERSONALNEGO W PRAKTYCE

Cena:

990 zł (Netto)

Prowadzący dr Henryk Szymański
METODY CONTROLLINGU PERSONALNEGO W PRAKTYCE

Terminy i miejsce szkolenia

Data szkolenia Miejsce
27.06.2022 - 28.06.2022 Wrocław
Szkolenie obejmuje udział w szkoleniu i konsultacjach

Masz pytania?

Opis szkolenia

Adresaci i cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników komórek personalnych, menedżerów personalnych, kontrolerów personalnych i pracowników komórek controllingowych.

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników szkolenia stosowania sprawdzonych w praktyce metod i sposobów efektywnego gospodarowania potencjałem pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Program obejmuje także metody restrukturyzacji zatrudnienia stosowane
w sytuacjach kryzysowych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie, zasady i metody controllingu personalnego.
 2. Zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie, cel i stosowane podejścia.
 3. Kompetencyjne opisy stanowisk pracy, zasadność stosowania opisów, procedura tworzenia, wdrażania i aktualizacji opisów.
 4. Case study projektowanie wybranych elementów kompetencyjnego opisu stanowiska pracy (cel stanowiska, uprawnienia, odpowiedzialność, mierniki oceny, profile kompetencyjne).
 5. Wartościowanie stanowisk pracy jako podstawa projektowania motywacyjnych systemów wynagradzania pracowników. Metody i kryteria wartościowania stanowisk pracy w praktyce.
 6. Case study – przeprowadzenie wartościowania wybranych stanowisk pracy, stworzenie rankingu stanowisk oraz zaprojektowanie w oparciu o wyniki wartościowania tabeli wynagrodzeń zasadniczych.
 7. Planowanie zatrudnienia i skuteczna rekrutacja pracowników. Formy i metody rekrutacji zewnętrznej. Alokacja wewnętrzna pracowników jako forma ich rozwoju i kariery zawodowej.
 8. Case study - projektowanie etatyzacji w malej firmie usługowej z uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań i uwarunkowań prawno-organizacyjnych.
 9. Metody projektowania motywacyjnych systemów wynagradzania pracowników
  z uwzględnieniem kompetencyjnych opisów stanowisk pracy i wyników wartościowania stanowisk pracy.
 10. Case study – projektowanie taryfikatora kwalifikacyjnego i tabeli płac dla przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego w oparciu o europejskie wzorce.
 11. Praktyczne metody bieżącego i okresowego oceniania pracowników. Okresowe systemy oceniania pracowników i powiązanie tych systemów z systemami wynagradzania
  i motywowania pracowników. Zasady, metody i kryteria skutecznego i sprawiedliwego oceniania pracowników.
 12. Case study – Projektowanie kryteriów i wybranych elementów arkusza okresowego oceniania pracowników na stanowiskach kierowniczych i stanowiskach wykonawczych. Projektowanie algorytmu liczenia nagrody rocznej w oparciu o wyniki okresowej oceny pracowników.
 13. Zarządzanie przez cele (MBO) jako controllingowe narzędzie oceniania i motywowania Kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie. Kaskadowanie celów i mierniki pomiaru efektywności pracy kierowników.
 14. Case study - formułowanie celów okresowych i projektowanie wskaźników oceny efektywności realizacji zadań na wybranych stanowiskach kierowniczych.
 15. Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie jako skuteczna metoda przeciwdziałania perturbacjom na rynku pracy.

Harmonogram szkolenia

I dzień
09.00-10.30  - Zajęcia
10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa
10.45 - 12.15 - Zajęcia
12.15 - 12.45  - Przerwa na lunch
12.45  -14.15  - Zajęcia
14.15 - 14.30 - Przerwa kawowa
14.30 - 16.00 - Zajęcia

II dzień  
09.00 - 4 godz. konsultacji

Zapisz się online

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych informacji.

Chcę otrzymać fakturę
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies