Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy i dobrych relacji pomiędzy współpracownikami

Cena:

1390 zł (Netto)

Prowadzący psycholog Kinga Truś
Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy i dobrych relacji pomiędzy współpracownikami

Terminy i miejsce szkolenia

Data szkolenia Miejsce
03.10.2022 - 04.10.2022 Wrocław
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10

Masz pytania?

Opis szkolenia

Cele szkolenia

 •  Uczestnicy szkolenia uświadomią sobie, jak ważną rolę pełni komunikacja w integracji zespołu oraz budowaniu relacji ze współpracownikami.
 • Uczestnicy poszerzą zakres wiedzy na temat konstruktywnej komunikacji, jej źródeł i objawów.
 • Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie rozpoznawania barier komunikacyjnych oraz sytuacji trudnych zaburzających konstruktywną komunikację na poziomie fizycznym, organizacyjnym, interpersonalnym.
 • Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie udzielania informacji zwrotnej.
 • Uczestnicy szkolenia poszerzą swój zestaw technik komunikacyjnych służących wzmacnianiu współpracy w zespole takich jak, umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki, wyrażania uznania, wymiany poglądów, wyrażania próśb i oczekiwań.
 • Uczestnicy szkolenia wypracują, udoskonalą, zmodyfikują zasady komunikacji w zespole służące współpracy i budowaniu relacji między współpracownikami.  

Program szkolenia

 1. Budowanie relacji w organizacji,
 • Współpraca w zespole,
 • Współpraca pomiędzy zespołami
 • Współpraca z przełożonymi
 • Co buduje, a co psuje relacje w zespołach? – ćwiczenie
 • Cechy osobowości i zachowania, które wpływają na relacje w zespole
 1. Konflikty w zespołach
 • Skąd się biorą konflikty?
 • Pierwsze symptomy konfliktów
 • Różne rodzaje konfliktów
 • Gra szkoleniowa: „Moja organizacja”
 1. Komunikacja w organizacji
 • Postawy i zachowania ułatwiające i utrudniające dobrą komunikację
 • Od intencji do interpretacji – model komunikacji nastawiony na współpracę
 • Różnice znaczeń i rozumienia w procesie komunikacji
 1. Bariery w komunikacji
 • Rodzaje barier komunikacyjnych
 • Możliwości przeciwdziałania barierom uniemożliwiającym efektywne komunikowanie
 • Empatia i budowanie zaufania w zespołach 4.
 1. Narzędzia skutecznej komunikacji
 • Aktywne słuchanie znaczenie i techniki aktywnego słuchania – parafraza, odzwierciedlenie, parametry komunikacji niewerbalnej ułatwiające i utrudniające aktywne słuchanie – głos, postawa, czas i miejsce, dystans.
 • Rozmowa
 • Dostrojenie się do drugiej osoby – poziom werbalny i niewerbalny
 • Pytania – rodzaje i funkcje pytań
 • Doskonalenie umiejętności zadawania odpowiednich pytań – ze szczególnym uwzględnieniem pytań trudnych
 • Wyrażanie intencji jako sposób budowania kontaktu z ludźmi
 • Wyrażanie własnego zdania bez osłabiania relacji w zespole: argumentacja, udowadnianie, czy prezentowanie? – ćwiczenia praktyczne
 • Informacja zwrotna
 • Cechy dobrej informacji zwrotnej i jej funkcje
 • Ćwiczenia praktyczne - informacja zwrotna w sytuacjach zawodowych

 

 1. Komunikacja emocji – aspekt budowania relacji
 • Siła emocji Komunikaty typu „ty” i komunikaty typu „ja”
 • Rozmowa o emocjach własnych
 • Ćwiczenia indywidualne: komunikaty typu „ja”
 • Przyjmowanie emocji drugiej osoby – wykorzystanie odzwierciedlania
 • Podsumowanie szkolenia: mój indywidualny plan działania – ćwiczenie

 

Harmonogram szkolenia

09.00 - 10.30 - Zajęcia
10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa
10.45 - 12.15 - Zajęcia
12.15 - 12.45  - Przerwa na lunch
12.45 - 14.15 - Zajęcia
14.15 - 14.30 - Przerwa kawowa
14.30 - 15.15 - Zajęcia
Szkolenie trwa 14 godzin dydaktycznych

Zapisz się online

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych informacji.

Chcę otrzymać fakturę
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies