STYLE MYŚLENIA FRIS® W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM. Jak wykorzystać naturalne atuty i pokonać trudności znając swoje predyspozycje managerskie?
Termin:
2018-09-24 - 2018-09-25
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
1500,00 + 23% VAT
Wykładowcy:
Coach ICC i ICF, trener FRIS®, mediator, akredytowany konsultant narzędzia rozwojowego Disc Everything, praktyk NLP. Od 16 lat realizuje szkolenia na zlecenie klientów biznesowych oraz indywidualnych. Z wykształcenia psycholog o specjalizacji z zarządzania zasobami ludzkimi. Do tej pory opracowała i zrealizowała szkolenia m.in. w obszarze zarządzania zespołem, motywowania pracowników, zarządzania konfliktem, zarządzania czasem, negocjacji oraz sprzedaży. Posiada duże doświadczenie w projektach związanych z wdrożeniem ocen pracowniczych, tworzeniem programów rozwojowych dla managerów oraz kursami dla trenerów wewnętrznych, które realizowała m.in. dla Qubus Hotel, ING Bank Śląski, Faurecia S.A. Brała również czynny udział w projektach związanych z tworzeniem systemów opartych na idei blended learning. Zrealizowała ponad 30 procesów coachingowych w trybie indywidualnym i zespołowym. W portfolio jej klientów znajdują się takie firmy jak: Qubus Hotel, KGHM Polska Miedź, ING Bank Śląski, Urzędy Miasta we Wrocławiu, Gliwicach oraz Opolu, AIG Credit SA, Faurecia SA., TAKATA-PETRI, Unilever Polska Sp. z o.o., Teatr Muzyczny CAPITOL oraz Aquapark Wrocław.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

 

Autorski warsztat przygotowany na bazie doświadczeń managerskich z użyciem polskiego narzędzia diagnostycznego FRIS®  
Podczas warsztatów dowiesz się m.in. o możliwościach osiągnięcia harmonii i spójności w zarządzaniu, określisz swoje mocne strony w zarządzaniu zespołem; zbudujesz świadomość własnych ograniczeń wynikających w naturalnego Stylu Myślenia według FRIS® oraz nauczysz się jak budować w zespole nastawienie na poszukiwanie rozwiązań zgodnych z pozytywnym duchem współpracy.

 

CELE WARSZTATU:

 • zrozumienie różnic indywidualnych oraz ich konsekwencji w relacjach interpersonalnych,
 • określenie swoich mocnych i słabych stron w obszarze komunikacji i współpracy,
 • poznanie wpływu własnego Stylu Myślenia i Działania na styl zarządzania oraz jego wpływu
  na codzienne relacje z pracownikami,
 • zwiększenie indywidualnej efektywności w wybranych obszarach funkcjonowania managera,
 • stworzenie mapy własnego zespołu i wypracowanie sposobów na możliwie najlepsze porozumienie,
 • nabycie umiejętności zbudowania efektywnego zespołu w oparciu o naturalne predyspozycje pracowników,
 • wypracowanie indywidualnych planów rozwojowych.

 

ADRESACI WARSZTATU:

 • liderzy zainteresowani rozwojem i doskonaleniem swoich kompetencji managerskich i osobistych,
 • managerowie, którzy niedawno awansowali lub mają przed sobą perspektywę awansu,
 • managerowie, którzy stoją przed wyzwaniem budowania zespołów od podstaw,
 • managerowie, którzy zmagają się z trudnościami, konfliktami w swoich zespołach,
 • managerowie z dużą potrzebą zbudowania własnego stylu zarządzania w oparciu o swoje atuty,
 • liderzy zespołów poszukujący nowych źródeł do budowania wiedzy o zespole,
 • wszyscy, którzy poszukują satysfakcji i motywacji w pracy z zespołem.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WARSZTATU:

 • poznanie własnych atutów oraz obszarów do rozwoju,
 • indywidualna diagnoza w postaci raportu FRIS® dla każdego uczestnika szkolenia,
 • poprawa komunikacji ze współpracownikami,
 • podwyższenie skuteczności zarządzania zespołem,
 • zwiększenie świadomości wpływu indywidualnej efektywności i Stylu Działania na efektywność zespołu,

 

CENA:

Opłata za szkolenie wynosi 1.500,00 PLN + 23% VAT i obejmuje:

 • udział w warsztatach,
 • materiały dydaktyczne i piśmiennicze,
 • indywidualną diagnoza w postaci raportu FRIS® dla każdego uczestnika szkolenia, 
 • przerwy kawowe,
 • lunch
 • oraz zaświadczenie.

 

W przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z firmy, udzielamy upustu w wysokości 5%

 

KONTAKT:

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Orkisz Tel. 71/ 356 50 91, email: szkolenia@otrek.com.pl

 

 

POBIERZ OFERTĘ

 

Program merytoryczny:

 

 1. Style Myślenia i Style Działania – co oznaczają w praktyce?
 • Fakty – Relacje – Idee – Struktury, czyli cztery perspektywy patrzenia na świat
 • Naturalne mocne strony – analiza atutów każdego Stylu Myślenia
 • Style Działania, czyli jak ujawniamy innym swoje najmocniejsze strony
 • Obszary unikania – czy i w jaki sposób pracować z własnymi słabościami?

 

 1. Analiza indywidualna FRIS®
 • Budowanie samoświadomości (w oparciu o koncepcję okna Johari)
 • Obszary zgodności i obszary dotychczasowej nieświadomości
 • Jak mój Styl Myślenia ujawnia się we współpracy i zarządzaniu zespołem – analiza przypadków
 • Indywidualna Instrukcja Obsługi - czego oczekuję w komunikacji i współpracy?

 

 1. Współpraca w zespole – wyzwania i okazje
 • Komunikacja między różnymi Stylami Myślenia – poszukiwanie płaszczyzn porozumienia
 • Proces FRIS® – 4 etapy realizacji projektów i wykorzystanie naturalnych predyspozycji
 • Co może być źródłem konfliktu we współpracy na co dzień? Lista środków zapobiegawczych
 • Postrzeganie zadań wymagających współpracy – różnice w Stylach Działania
 • Sytuacje wymagające (stres, presja, konflikt) – jak działam i co mogę w tym poprawić?

 

 1. Zarządzanie zróżnicowanym zespołem
 • 4 funkcje zarządzania i co wspólnego mają ze Stylem Myślenia?
 • Komu? Co? W jaki sposób? Kiedy? Tajniki prawidłowego delegowania i rozliczania zadań
 • Pobudzanie do działania – motywacja wewnętrzna, zewnętrzna a Styl Myślenia
 • Trudna sztuka efektywnej komunikacji – jak rozmawiać z kimś z „innej planety”
 • Budowanie zespołu – jak już od etapu dobierania pracowników do projektu tworzyć sprawnie funkcjonujący zespół?

 

 1. Auto-coaching – indywidualne plany rozwojowe w oparciu o FRIS
 • Obszary naturalnych atutów – jak jeszcze mogę je wykorzystać?
 • Obszary rozwoju – co i w jaki sposób chcę rozwinąć?
 • Pierwszy krok – plan działania na najbliższe tygodnie.

 

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij