Władze spółki

Władze spółki

Właścicielami  Spółki OTREK Training and Consulting  Sp. z o.o. są: osoby fizyczne: Zarząd, pracownicy, trenerzy i konsultanci. Większościowym udziałowcem w Spółce jest  dr Henryk Szymański

Spółką zarządza Zarząd w składzie:

  • dr Agata Kozioł – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura Konsultingu i Projektów
  • Iwona Orkisz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego
  • Katarzyna Aleksandrowicz – Prokurent, Kierownik Projektów Szkoleniowych

Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Grażyna Osbert-Pociecha – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • dr inż. Mirosław Karaś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Irena Klein – Sekretarz Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki pełni jednocześnie funkcję Rady Programowej Placówki Kształcenia Ustawicznego.

 

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies