Władze spółki

Właścicielami  Spółki OTREK Training and Consulting  Sp. z o.o. są: osoby fizyczne: Zarząd, pracownicy, trenerzy i konsultanci.

Spółką zarządza Zarząd w składzie:

  • dr Agata Kozioł – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura Projektów Pośrednictwa Pracy i  Doradztwa Zawodowego
  • Iwona Orkisz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego

Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Grażyna Osbert-Pociecha
  • dr inż. Mirosław Karaś
  • Irena Klein.

Rada Nadzorcza Spółki pełni jednocześnie funkcję Rady Programowej Placówki Kształcenia Ustawicznego.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies