Szkolenia z BUR

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). BUR (Baza Usług Rozwojowych) umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie z BUR?


Aby otrzymać wsparcie z BUR należy zgłosić się właściwego Operatora czyli instytucji, która zajmuje się finansowaniem usług szkoleniowych i doradczych  i złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

 Gdzie należy ubiegać się o wsparcie?


Wniosek o wsparcie finansowe należy składać u Operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części zaś procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.

Operatorzy według województw – Informacje o Systemie Finansowania


Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania (PSF) oraz dane adresowe poszczególnych operatorów PSF. Wsparcie oferowane w ramach BUR na rzecz MŚP i ich pracowników prezentowane jest z podziałem na województwa.

 

Baza Usług Rozwojowych - BUR PARP. Finansowe wsparcie usług szkoleniowych - dofinansowanie szkoleń.

Uwaga: Z dofinansowania wyłączone jest województwo mazowieckie i pomorskie.

 Dofinansowanie szkoleń i usług doradczych


Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi!

Niezależnie od województwa, w którym przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie, wyboru usługi należy dokonać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – BUR. Zgłoszenia może dokonać osoba zarejestrowana w BUR – wymagane jest założenie własnego konta. Założenie i korzystanie z konta jest bezpłatne.

OTREK T & C Sp. z o.o. jest  akredytowaną jednostką szkoleniową zarejestrowaną w Bazie Usług Szkoleniowych.

Zapraszamy na szkolenia dofinansowane.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dostawca-uslug/ocena/lista?id=5674

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies