Rozwiązywanie konfliktów
Termin:
2020-03-24 - 2020-03-25
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
1250,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
psycholog, doświadczony trener, coach i asesor. Od 20 lat, w ramach współpracy z wieloma firmami jest odpowiedzialna za realizację projektów szkoleniowych: analizę potrzeb, opracowanie programów, prowadzenie szkoleń oraz badania ich efektywności, a także badania satysfakcji klientów oraz badania pracowników. Assessment i Development Center. Zakres programów szkoleń: standardy obsługi klienta, budowanie wizerunku firmy, zarządzanie personelem, relacjami i akwizycją, wystąpienia publiczne, motywowanie, efektywna sprzedaż, telemarketing, komunikacja w firmie, negocjacje społeczne i handlowe, trening dla trenerów wewnętrznych, itp. Zrealizowała szkolenia m.in. dla takich firm jak: ING Bank Śląski ,AIG Bank Polska SA , AIG CREDIT, Banki spółdzielcze i zrzeszone, PGNiG, Impel S.A, Kruk Inkaso S.A., VOLVO Polska, Nordkalk Polska, Voss Automotive, Autoliv Poland Sp. z o.o., Era, HOUGHTON, Ahold Polska, Tesco Polska, PDK, Energia Pro Gigawat, Faurecia Wałbrzych Sp. z o. o., MPWiK, Dalkia S.A., GLAXO, HALFEN POLSKA SP Z O. O., Vantage Development, Daewoo, Motorpol, Selena S.A, Electrolux, Arctic Paper, Stelwed, SCA Hygiene Products Sp. z o.o, TIM S.A, GEA, Społem, Sanofi, Archicom, SYRION INTERNET PROWVDER, CBJ Sp. z o.o., Związek Pracodawców KGHM i in.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia
Główny cel szkolenia:
Podniesienie umiejętności skutecznego radzenia sobie z konfliktem i wykorzystywanie jego potencjału dla wzrostu jakości pracy i relacji

Cele szczegółowe:

 • w obszarze wiedzy

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat konfliktów i sytuacji trudnych, sposobów ich diagnozowania i uwarunkowań podejmowania konstruktywnych działań w konflikcie. Poznają indywidualne style rozwiązywania konfliktów oraz ich wpływ na skuteczność rozwiązań. Zdobędą wiedze  jak asertywne zachowania konstruktywnie wspierają proces wychodzenia z konfliktu z zachowaniem satysfakcji stron i dobrych relacji

 • w obszarze umiejętności:

Uczestnicy będą potrafili odróżnić sytuacje trudne od konfliktowych i zastosować odpowiedni styl rozwiązywania konfliktów. Będą umieli stosować techniki asertywnego zachowania dla doskonalenia porozumienia i jakości relacji.

 • w obszarze postawy:

Uczestnicy będą świadomi uwarunkowań  pozytywnego wpływu konfliktu, będą rozumieć potrzebę  ujawniania trudności i szukać konstruktywnych rozwiązań zamiast unikać konfliktów. Będą rozumieć znaczenie otwartej komunikacji w  sytuacjach trudnych i konfliktowych

Szkolenie łączy teorię z praktyką. Głównie jednak koncentruje się na działaniu i na aktywności uczestników, którzy są stawiani w sytuacjach zadaniowych, ćwiczeniach, grach, symulacjach zdarzeń

Harmonogram zajęć:

Szkolenie w wymiarze 14 godzin dydaktycznych w godz od 09.00 do 15.30

09.00 – 10.30 – Zajęcia

10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa

10.45 – 12.15 – Zajęcia

12.15 – 13.00 – Obiad

13.00 – 14.30 Zajęcia

14.30 – 14.45 Przerwa kawowa

14.45 – 15.30 Zajecia

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 1250, 00 PLN netto + 23 % VAT
i obejmuje:

 • udział w szkoleniu – 16 godzin dydaktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały piśmiennicze,
 • przerwy kawowe( ciasteczka konferencyjne, kawa, herbata, woda)
 • lunch
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych na terenie Centrum WPP.

Przy oświadczeniu, iż szkolenie finansowane jest ze środków publicznych, cena bez podatku VAT

POBIERZ OFERTĘ

Kontakt:

IWONA ORKISZ

tel. 71/356 50 89 ;email: szkolenia@otrek.com.pl

Program merytoryczny:


I dzień 1.  Od incydentu do....wybuchu, czyli jak to się wszystko zaczęło? – przyczyny konfliktów

 2. Mechanizm konfliktu.

 3. Tylko problem, sytuacja trudna, czy już konflikt? – rodzaje konfliktów w pracy i związane z nimi strategie ich rozwiązywania.

 4. Rodzaje sytuacji trudnych (deprywacje, przeciążenia, zagrożenia, utrudnienia i in.)

 5. Wpływ sytuacji trudnej na zachowanie się człowieka – uwarunkowania (samoocena, potrzeby i aspiracje, postawy lękowe, próg odporności na sytuacje trudne, i in.)

 6. Mediator, arbiter i strona w konflikcie – analiza konfliktu.

 7. „Nie wiem wszystkiego...” - Techniki analizowania „trudnych” sytuacji.

 8. Możliwe przyczyny nieporozumień. Analiza przypadków – rozwiązywalne i nierozwiązywalne.

 9. Indywidualne priorytety a poszanowanie interesów drugiej strony i realizacja celów strategicznych firmy

 10. Nastawienia, przekonania, a zachowania

 11. Skuteczne wychodzenie z nieporozumienia – uwarunkowania  i granice marzeń

 12. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów - wypracowanie zasad komunikacji w zespole pracowniczym.


2 dzień 1. Rożni ludzie w różnych sytuacjach różnie się zachowują – różni ludzie też różnie rozwiązują konflikty.

 2. Diagnoza preferowanych stylów rozwiązywania konfliktów.

 3. Metody  i style rozwiązywania konfliktów (kooperacja, kompromis, rywalizacja, unikanie, uleganie)

 4. Czy i kiedy konflikt może sprzyjać zespołowi pracowniczemu?

 5. Pięć dysfunkcji pracy zespołowej – Model P. Lencioni

 6. Rozmowa w konflikcie – skuteczna komunikacja w radzeniu sobie z sytuacją konfliktową

 7. Sytuacje sprzyjające powstawaniu konfliktów interpersonalnych w zespołach pracowniczych

 8. Metody  i style rozwiązywania konfliktów (kooperacja, kompromis, rywalizacja, unikanie, uleganie)

 9. Różnica zdań – jak konstruktywnie analizować sytuację, w której mamy różne zdanie

 10. Asertywność w konflikcie.

 11. Stawianie granic, ustalanie zasad, troska o interesy stron

 12. Zachowania agresywne, uległe i asertywne w konflikcie – korzyści i zagrożenia.

 13. „A nie mówiłam...a nie mówiłem...” – rola nastawienia w kontaktach z Klientami.

 14. Model zachowań asertywnych, a specyficzne sytuacje w pracy • Budowanie postawy asertywnej - jak przygotować się na atak, jak zbudować dobry  grunt pod rozmowę? Budowanie strategii wygrany - wygrany

 • Asertywne przyjmowanie krytyki i krytykowanie.

  • Pozytywna reakcja na krytykę

  • Poszukiwanie i uprzedzanie  krytyki

  • Zamiana oceny na opinię

  • Zasłona z mgły • Stawianie granic - Asertywna odmowa oraz ustalanie zasad współpracy

  • Metoda „trzech kroków”

  • Zdarta płyta

  • Demaskowanie aluzji

  • Metoda zamiany na pytanie

  • Stopniowanie reakcji Pameli Buttler • Konflikt interesów, batna i satysfakcjonujące rozwiązania dla każdej ze stron

 • Asertywna komunikacja z pozycji „ja”

 • Metody łagodzenia konfliktów 


15. Przyczyny napięć w pracy - wewnętrzne i zewnętrzne • presja czasu

 • presja otoczenia

 • postawa pracodawcy wobec stresu pracowników

 • warunki pracy

 • zmiany

 • stosunki międzyludzkie

 • efektywność pracy

 • wypalenie zawodowe (przyczyny, objawy, techniki zaradcze)

 • inne


16. Metody Samokontroli Emocjonalnej • techniki redukcji lęku i gniewu (kotwiczenie)

 • redukowanie stresu emocjonalnego w miejscu pracy


17. Podsumowanie – „Kiedy nauka nie pójdzie w las ?”.

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij