Polityka jakości

POLITYKA  JAKOŚCI

PN – EN ISO 9001:2015-10

Kluczową wartością firmy, gwarantującą jej sukces i rozwój, jest usatysfakcjonowany klient. Wszystkie nasze działania zmierzają więc do pełnego zadowolenia klientów, poprzez spełnienie ich oczekiwań i wymagań w zakresie oferowanych usług szkoleniowych i doradczych. Utrzymanie wysokiego poziomu tych usług jest możliwe dzięki profesjonalizmowi naszych pracowników, trenerów, konsultantów i ekspertów oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań opartych o najnowsze metody kształcenia osób dorosłych.

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań naszych klientów przyjęliśmy w polityce jakości następujące cele:

 • dążenie do dostarczenia najlepszych z dostępnych na rynkach usług szkoleniowych i doradczych zapewniających satysfakcję klientom i spełniających ich oczekiwania,
 • budowanie długotrwałych i dobrych relacji z naszymi klientami opartych na spełnieniu uzgodnionych i oczekiwanych wymagań klienta,
 • oferowanie klientom usług wg indywidualnych potrzeb zawierających w sobie nowoczesną wiedzę i będących jednocześnie najlepszymi rozwiązaniami dla klienta,
 • wprowadzanie innowacyjnych metod w projektach szkoleniowych i doradczych gwarantujących wysoki stopień profesjonalizmu,
 • nieustanne działania na rzecz wzrostu zadowolenia klienta ze świadczonych usług  i zdobywania  zaufania klientów,
 • zapewnienie profesjonalnego, sprawnego i przyjaznego systemu obsługi klientów.

Powyższe cele chcemy osiągnąć poprzez:

 • doskonalenie przebiegu prac projektowych i procesów,
 • systematyczne badania satysfakcji klientów,
 • badanie potrzeb edukacyjnych klientów i monitorowanie ich wymagań,
 • włączenie wszystkich pracowników Spółki oraz trenerów, konsultantów i ekspertów w realizację polityki jakości,
 • zapewnienie ochrony informacji o klientach i zachowanie poufności informacji uzyskanych od klientów,
 • ciągły rozwój oferowanych usług i wprowadzenie innowacji dla uzyskania ich  wysokiego poziomu, nieustanne usprawnianie procesu obsługi klienta,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników, trenerów i konsultantów  na rzecz wyższej jakości,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników, trenerów, konsultantów i ekspertów w proces doskonalenia jakości,
 • doskonalenie metod komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • stałe doskonalenie systemu jakości zgodnego z normami ISO 9001.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest zadowolenie klienta. Dokumentując certyfikatem nasz system jakości, oparty na normach ISO 9001, przekonamy naszych klientów o zaangażowaniu kierownictwa Spółki, pracowników, trenerów, konsultantów i ekspertów w rozwiązywanie problemów klienta, które czynimy z najwyższą starannością i jakością.

  Zarząd Spółki

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies