Polityka jakości

POLITYKA  JAKOŚCI

06.12.2021

Kluczową wartością firmy, gwarantującą jej sukces i rozwój, jest usatysfakcjonowany klient. Wszystkie nasze działania zmierzają więc do pełnego zadowolenia klientów, poprzez spełnienie ich oczekiwań i wymagań w zakresie oferowanych usług szkoleniowych i doradczych. Utrzymanie wysokiego poziomu tych usług jest możliwe dzięki profesjonalizmowi naszych pracowników, trenerów, konsultantów i ekspertów oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań opartych o najnowsze metody kształcenia osób dorosłych.

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań naszych klientów przyjęliśmy w polityce jakości następujące cele:

 • dążenie do dostarczenia najlepszych z dostępnych na rynkach usług szkoleniowych i doradczych zapewniających satysfakcję klientom i spełniających ich oczekiwania,
 • budowanie długotrwałych i dobrych relacji z naszymi klientami opartych na spełnieniu uzgodnionych i oczekiwanych wymagań klienta,
 • oferowanie klientom usług wg indywidualnych potrzeb zawierających w sobie nowoczesną wiedzę i będących jednocześnie najlepszymi rozwiązaniami dla klienta,
 • wprowadzanie innowacyjnych metod w projektach szkoleniowych i doradczych gwarantujących wysoki stopień profesjonalizmu,
 • nieustanne działania na rzecz wzrostu zadowolenia klienta ze świadczonych usług  i zdobywania  zaufania klientów,
 • zapewnienie profesjonalnego, sprawnego i przyjaznego systemu obsługi klientów.

Powyższe cele chcemy osiągnąć poprzez:

 • doskonalenie przebiegu prac projektowych i procesów,
 • systematyczne badania satysfakcji klientów,
 • badanie potrzeb edukacyjnych klientów i monitorowanie ich wymagań,
 • włączenie wszystkich pracowników Spółki oraz trenerów, konsultantów i ekspertów w realizację polityki jakości,
 • zapewnienie ochrony informacji o klientach i zachowanie poufności informacji uzyskanych od klientów,
 • ciągły rozwój oferowanych usług i wprowadzenie innowacji dla uzyskania ich  wysokiego poziomu, nieustanne usprawnianie procesu obsługi klienta,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników, trenerów i konsultantów  na rzecz wyższej jakości,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników, trenerów, konsultantów i ekspertów w proces doskonalenia jakości,
 • doskonalenie metod komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest zadowolenie klienta. Dokumentując certyfikatem nasz system jakości, oparty na normach ISO 9001, przekonamy naszych klientów o zaangażowaniu kierownictwa Spółki, pracowników, trenerów, konsultantów i ekspertów w rozwiązywanie problemów klienta, które czynimy z najwyższą starannością i jakością. Kierownictwo Spółki deklaruje osobiste zobowiązanie do spełniania mających zastosowanie wymagań oraz ciągłego doskonalenia  wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

  Zarząd Spółki

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies