NEGOCJACJE ZAKUPOWE – czyli jak umiejętnie „targować się” z dostawcą i zagwarantować odpowiednie warunki dostaw
Termin:
2020-04-27 - 2020-04-28
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
1690,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Certyfikowany trener przez brytyjskie konsorcjum IRD, Posiada 23 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Specjalizuje się w zakresie psychologii zarządzania, technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji i problematyki HR. Swoje szkolenia opiera na własnych metodach szkoleniowych i doświadczeniach. Jest autorką programów szkoleniowych prowadzonych zarówno w postaci szkoleń otwartych jak i zamkniętych, dedykowanych dla konkretnych firm. Doskonali swój warsztat trenerski w oparciu o własne szkolenia, literaturę, wymianę informacji z innymi trenerami oraz analizę osobistych doświadczeń. Otrzymuje od uczestników szkoleń najwyższe oceny. Jej szkolenia są konkretne, ciekawe, angażujące uczestników oraz przebiegają zawsze w serdecznej atmosferze. Przeprowadziła szkolenia m.in. dla takich firm jak: Iveco Poland Kompleks, QAD, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Telekomunikacja Polska,, Zakłady Energetyczne w Jeleniej Górze, ECO Opole, Kogeneracja S.A., TETA S.A, KMIS Sp. z o.o. WROBIS Wrocław, Cadbury Poland, Carrier Transicold France, Domy Towarowe Centrum, TFL Leasing, Marino Wrocław, Kotlin Sp. z o. o., Poczta Polska, Bims Plus, ABB Instal, Hutmen S.A., MPWiK Wrocław i Warszawa, Hygea, Vito- Jelcz, Polmozbyt Jelcz, Phoenix Contact , Faurecia –Wałbrzych, Elektrownia „Rybnik” S.A. , EnergiaPro S.A. Oddział w Legnicy, Winuel S.A, KGHM Polska Miedź S.A., PeBeKa Sp. z o.o., Pol-Motors Sp. z o.o., MAHLE Sp. z o.o., Max-Pol ZPCH, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Fiat Services Polska Sp. z o.o., Greenbrier Świdnica, Allegro Poznań, i in.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie jest od wielu lat oceniane przez uczestników jako bardzo praktyczne i przydatne. Jego celem  jest wyposażenie pracowników działów zakupów w praktyczne umiejętności psychologiczne, przydatne
w negocjacjach zakupowych czyli rozmowach handlowych, prowadzonych z dostawcą z pozycji Kupca czyli Klienta.

Rozwija praktyczne  kompetencje celowej komunikacji nastawionej na budowanie takiej relacji, która służy osiągnięciu zakładanych celów zakupowych.

Trenuje techniki kupieckie, budujące pozycję ważnego kupca oraz gwarantujące osiągnięcie dobrych warunków zakupowych.

Rozpoznajemy najczęściej stosowane chwyty sprzedawców i uczymy się „obrony” przed ich presją  i manipulacją.

Metody , które stosuje trener podczas szkolenia:

Szkolenie oparte jest o autorski projekt prowadzenia warsztatów, które cechują się dużą intensywnością, interaktywnym charakterem i nieustanną pracą nad zbudowaniem długotrwałej inspiracji do wykorzystywania w praktyce, poznanych na szkoleniu zasad i technik. Zajęcia realizowane są zgodnie z zasadą 80% czasu dla ćwiczeń i doświadczeń, 20% czasu dla teorii.

Na podstawie własnych doświadczeń trenerka doszła do czterech podstawowych wniosków:

 • Szkolenie doskonalące umiejętności prowadzenia rozmów negocjacyjnych wymagają przeprowadzenia wielu symulowanych ćwiczeń;
 • Podczas szkolenia zupełnie nieprzydatne (lub w bardzo małym stopniu) jest omawianie wiedzy teoretycznej. Przydatna jest natomiast praca nad konkretnymi sytuacjami jakie pracownik spotyka
  i nad standardem rozmowy (przejmowanie kontroli, zadawanie pytań, udzielanie informacji, itp.).
 • W trakcie treningu trenerka używa kamery video do nagrywania symulacji, których fragmenty odtwarza i na ich podstawie analizuje zachowania uczestników wskazując celowe, efektywne zachowania
  i obszary wymagające korekty.

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 1690, 00 PLN netto + 23 % VAT
i obejmuje:

 • udział w szkoleniu – 16 godzin dydaktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały piśmiennicze,
 • przerwy kawowe( ciasteczka konferencyjne, kawa, herbata, woda)
 • lunch
 • Imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych na terenie Centrum WPP.

Przy oświadczeniu, iż szkolenie finansowane jest ze środków publicznych, cena bez podatku VAT

POBIERZ OFERTĘ

Kontakt:

IWONA ORKISZ

tel. 71/356 50 89

email: szkolenia@otrek.com.pl

Program treningu 1. Psychologia negocjacji zakupowych

  • Negocjacje handlowe z dwóch perspektyw kupca i sprzedawcy/dostawcy. Psychologia kupca i psychologia sprzedawcy. Co różni a co łączy postawę kupca i sprzedawcy?

  • Typowe trudne zagrywki kupców i sprzedawców
  1. Celowy dobór stylu NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH

  • Style negocjowania – wady i zalety ich stosowania.

  • Umiejętność doboru odpowiedniego stylu negocjowania - kiedy i w jakich sytuacjach warto stosować odpowiednią strategię?

  • Pułapki negocjowania, czyli jak emocje wpływają na zachowanie negocjatorów i efekt prowadzonych rozmów.
Gra negocjacyjna pokazująca emocjonalne pułapki, w które wpadamy w trakcie negocjacji


  1. Przeanalizuj, przmyśl, przewiduj czyli jak szybko i sprawnie przygotować się do negocjacji z dostawcą

  • Badaj i analizuj perspektywę drugiej strony – na czym jej zależy, wychodź poza cenę, rozszerzaj pole negocjacyjne;

  • Określaj cel negocjacji z dwóch perspektyw;

  • Stanowiska i interesy – przechodź od typowego targowania się do szukania rozwiązań, które satysfakcjonują obydwie strony;

  • Analizowanie i przygotowanie opcji negocjacyjnych - poszerzanie propozycji, zwiększanie szans na elastyczne budowanie porozumienia kupca i handlowca
Ćwiczenie negocjacyjne,  Przygotowanie negocjacji (planowanie opcji, ustępstw itp.) Case 1


  1. Rozpoczynanie negocjacji - budowanie odpowiedniego wrażenia i atmosfery rozmowy z klientem

  • 4 role przy stole negocjacyjnym – jakie zadania musimy wykonywać w trakcie prowadzenia rozmów? Negocjacje indywidualne a zespołowe – podział ról i zadań pomiędzy członków zespołu negocjatorów

  • Rozpoczynanie negocjacji – rama, porządek i zasady rozmów, które pozwalają panować nad chaosem w trakcie dyskusji;

  • Budowanie odpowiedniego wrażenia na drugiej stronie, czyli celowa komunikacja pozawerbalna, na co zwracać uwagę w swoim zachowaniu?
Ćwiczenie negocjacyjne


Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych


  1. Umiejętności I narzędzia celowej komunikacji negocjacyjnej pozwalające utrzymywać kontrolę nad przebigiem rozmów i minimalizować chaos informacyjny

  • Zadawanie celowych pytań - poznawanie perspektywy klienta i rozumienie jego punktu widzenia, poznawanie potrzeb i „bólu” klienta.

  • Słuchanie służące budowaniu odpowiedniej relacji I minimalizujące napięcie w negocjacjach

  • Utrzymywanie kontroli nad przebiegiem rozmowy z Klientem

  • Porządkowanie I analizowanie zdobywanych informacji
Ćwiczenie negocjacyjne – Case 2


Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych


  1. Język wpływu i perswazji w negocjacjach czyli jak mówić, by druga strona była skłonna przystawać na nasze propozycje

  • Język dyskusji i język dialogu

  • Język pozytywów i mocne sformułowania

  • Precyzowanie i konkretyzowanie informacji
Ćwiczenie komunikacyjne – Powiedź to innymi słowami, Mocne i słabe słowa


  1. Rozsądne czynienie ustępstw – metody targowania się

  • 4 zasady targowania się- Jak zadowolić Klienta i nie dać zedrzeć z siebie skóry?

  • Narzędzia obrony przed presją, manipulacją i krytyką klientów
Ćwiczenie negocjacyjne – Case 3

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij