Microsoft Excel w pracy działu personalnego – warsztaty
Termin:
2018-04-04 - 2018-04-05
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
990,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Microsoft Project i Microsoft Excel. Praktyk sprzedaży i zarządzania, związany z branża informatyczną w rozmaitych rolach: m.in. trener, handlowiec, inżynier systemowy, konsultant, menedżer. Zarządzał oddziałami regionalnymi trzech dużych, ogólnopolskich firm IT; kilkukrotnie kierował dużymi projektami szkoleniowymi (kilka tysięcy uczestników). Przygotowując przykłady i ćwiczenia na szkolenia wykorzystuje bogate doświadczenia praktyczne. Posiadacz certyfikatów Microsoft: m.in. MOS Master (Office 2010), MOS Expert (Excel 2003; 2010) i MCTS (Project 2010).
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Cel szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach personalnych, które wykorzystują arkusz kalkulacyjny do codziennej pracy. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wybranych średniozaawansowanych umiejętności korzystania z tego narzędzia, przede wszystkim takich, które mogą znacznie przyśpieszyć wykonywanie obliczeń raportów i analiz typowych dla działów HR. Kurs ma charakter warsztatowy – opiera się na ćwiczeniach samodzielnie wykonywanych przez uczestników, a część wykładowa została skrócona do niezbędnego minimum.

 

Korzyści:

Po ukończeniu tego szkolenia, uczestnicy będą potrafili sprawnie i szybko wykonywać obliczenia typowe dla działów personalnych przy użyciu programu Excel. Uczestnicy szkolenia nauczą się także szybko i wydajnie analizować duże zbiory danych za pomocą tabel przestawnych oraz tworzyć na tej podstawie przejrzyste raporty, które można wielokrotnie wykorzystywać dla różnych zestawów danych. Zdecydowana większość ćwiczeń dotyczyć będzie problemów typowych dla działu HR, po rozwiązaniu na zajęciach mogą zostać wykorzystane jako wzorce do wykorzystania w praktyce.

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi znaczne skrócenie czasu przeznaczonego na tworzenie raportów i analiz, zapozna z narzędziami do tworzenia systemów raportowania dla podwładnych oraz raportów dla przełożonych, pozwoli tworzyć bardziej wartościowe raporty i analizy, efektywniej wykonywać szczegółowe zestawienia, uwidaczniać prawidłowości i zależności oraz analizować trendy.

 

Wymagania wstępne:

Uczestnicy szkolenia powinni mieć podstawową wiedze na temat programu Microsoft Excel (formatowanie komórek, tworzenie i wykorzystanie formuł, adresowanie, sortowanie, filtrowanie, podstawowe funkcje typu SUMA, ŚREDNIA, MIN, itp., tworzenie wykresów).

 

Czas trwania:

16 godzin dydaktycznych

 

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi  990 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne i piśmiennicze, przerwy kawowe, poczęstunek oraz zaświadczenie.

Szkolenie ma charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy salę szkoleniową wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

 

Opiekun szkolenia:

Katarzyna Aleksandrowicz

nr tel. 71/356 5089

email: szkolenia2@otrek.com.pl

Program merytoryczny:

 

 1. Wykonywanie obliczeń przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel
  • Funkcje logiczne (JEŻELI, LUB, ORAZ)
  • Funkcje tekstowe (LEWY, PRAWY, DŁ, FRAGMENT.TEKSTU, OCZYŚĆ, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY)
  • Funkcje daty i czasu (DZIŚ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DATA, DNI.ROBOCZE, NR.SER.OST.DN.MIES)
  • Funkcje statystyczne (ŚREDNIA, MEDIANA, WYST.NAJCZĘŚCIEJ)
  • Funkcje wyszukiwania i odwołań (np. WYSZUKAJ.PIONOWO)
  • Tworzenie nazw i wykorzystanie ich w formułach
  • Automatyczne wstawianie sum częściowych

 

Przykładowe ćwiczenia:

 • Automatyczne wstawianie sum i średnich (np. w raporcie o stanie zatrudnienia wg jednostki organizacyjnej i poziomu stanowiska)
 • Obliczenia związane z podejmowaniem decyzji za pomocą funkcji wyszukiwania (rozdysponowanie środków ZFŚS wg kryterium dochodowego)
 • Obliczenia związane ze stażem pracy (np. podział pracowników na grupy wiekowe/stażowe), określaniem dat (np. termin kolejnego szkolenia obowiązkowego, data przejścia na emeryturę), obliczenia w dniach roboczych

 

 1. Inne funkcjonalności pomagające w codziennej pracy:
  1. Zabezpieczanie opracowanych analiz i raportów
   • Ochrona pliku przed otwarciem i zmianami
   • Ochrona arkusza: zezwolenie na edycję konkretnych komórek i ukrywanie formuł w komórkach
   • Ochrona struktury skoroszytu
  2. Obiekt tabela
   • Struktura baz danych w Excel-u
   • Wyszukiwanie danych
   • Polecenie Formatuj jako tabele
   • Filtrowanie i sortowanie danych (Autofiltr)
   • Usuwanie duplikatów
   • Wykorzystanie tabeli jako obiektu nazwanego do funkcji wyszukiwania i adresu
  3. Sprawdzanie poprawności danych
   • Zapobieganie wprowadzaniu nieprawidłowych danych do komórki (np. daty, nazwy)
   • Komunikat wejściowy i alert o błędzie
   • Sprawdzanie poprawności danych istniejących
   • Tworzenie list rozwijanych w komórce, ułatwiających wprowadzanie danych
   • Wykorzystanie tabeli jako obiektu nazwanego do list rozwijanych
  4. Formatowanie warunkowe
   • Reguły wyróżniania komórek
   • Reguły pierwszych/ostatnich
   • Wykorzystanie ikon i pasków
   • Wykorzystanie reguł w formatowaniu warunkowym

 

Przykładowe ćwiczenia:

 • Tworzenie listy wartości unikatowych poprzez usunięcie duplikatów np. tworzenie słownika stanowisk w oparciu o spis pracowników
 • Wykorzystanie na sprawdzania poprawności do zapewnienia wpisywania danych w prawidłowym formacie daty
 • Wykorzystanie list rozwijanych do wpisywania prawidłowych danych do arkusza (nazwa komórki organizacyjnej, nazwa stanowiska)
 • Wykorzystanie list niestandardowych do sortowania raportów wg narzuconej kolejności (np. jednostki organizacyjne w innej kolejności niż alfabetyczna)
 • Zaznaczanie w raportach istotnych danych za pomocą formatowania warunkowego, np. pracownicy, którym upływa termin uprawnień w ciągu najbliższych 3 miesięcy
 • Automatyczne oznaczanie kolorem dni wolnych w zestawieniach czasu pracy/listach obecności

 

 1. Analiza danych przy użyciu tabel przestawnych
  1. Wprowadzenie do tabel przestawnych
   • Zalety tabel przestawnych
   • Zastosowania tabel przestawnych
   • Elementy tabeli przestawnej
   • Terminy związane z tabelami przestawnymi
   • Przygotowywanie danych
  2. Tworzenie i edytowanie tabeli przestawnej
   • Przygotowywanie danych
   • Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu tabeli Excela
   • Funkcje podsumowujące w taeli przestawnej (SUMA, ŚREDNIA, LICZNIK, MAX, MIN)
   • Odświeżanie i zmiana źródła danych
   • Usuwanie i dodawanie pola
   • Sumy całkowite i częściowe - zmiana ustawienia
   • Filtr raportu(pole strony), tworzenie raportów o wielu stronach
  3. Prezentacja danych w tabeli przestawnej
   • Filtrowanie elementów
   • Sposób wyświetlania liczb
   • Wyświetlanie informacji narastających, obliczanie wskaźników, dane jako procent lub różnica innych danych.
   • Sortowanie, Grupowanie, Filtr 10 pierwszych.
  4. Przeprowadzanie obliczeń w tabeli przestawnej
   • Pole obliczeniowe, element obliczeniowy
   • Zasady wykorzystania pól i elementów obliczeniowych
   • Lista formuł i zarządzanie formułami

Przykładowe ćwiczenia:

 • Wielowymiarowa analiza danych (np. struktury zatrudnienia lub absencji) wg różnych czynników (miejsce zatrudnienia, grupa stażowa/wiekowa, poziom stanowiska, typ umowy, komórka organizacyjna itp.)
 • Analiza dynamiki danych ((np. struktury zatrudnienia lub absencji) – raporty miesięczne i narastające, raporty porównujące miesiąc/kwartał/rok do miesiąca/kwartału/roku poprzedniego
 • Zastosowanie tabel przestawnych do kontrolingu personalnego - analiza 4 współczynników fluktuacji (tzw. rotacji) kadr
 • Analiza struktury i kosztów historycznych szkoleń – przygotowanie do budżetowania
Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij