Lean Management – 5S w przedsiębiorstwie
Termin:
2019-11-28 - 2019-11-29
Miejsce:
Wrocławskie Centrum WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Cena:
1250, 00 PLN netto + 23% VAT.
Wykładowcy:
Trener biznesu i konsultant w zakresie logistyki, certyfikowany logistyk na poziomie menedżerskim ESlog.. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zarządzaniu zapasami, logistyce zaopatrzenia i dystrybucji oraz controllingu logistycznym. Jest kierownikiem Zespołu Dydaktycznego na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracowała, jako dyrektor ds. finansów i logistyki w firmie usługowej w branży budowlanej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Doświadczenie zdobyła przy prowadzeniu szkoleń i realizacji projektów logistycznych dla największych przedsiębiorstw obecnych na rynku polskim.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

  

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest omówienie elementów koncepcji Lean Management w zakresie usystematyzowanie procesów przepływu informacji i dokumentów oraz utrzymania porządku oraz dyscypliny na stanowiskach pracy w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. 5S to projakościowa metoda tworzenia miejsca pracy uporządkowanego, przyjaznego pracownikowi, co przekłada się na efektywność pracy. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak odpowiednia organizacja przestrzeni pracy może wpłynąć na zwiększenie efektywności
i poprawę komunikacji.

Efekty szkolenia:

 • Wiedza w zakresie koncepcji Lean Management
 • Wiedza i umiejętności w zakresie budowania założeń 5S w przedsiębiorstwie
 • Wiedza i umiejętności w zakresie tworzenia rozwiązań 5S w przedsiębiorstwie
 • Wiedza i umiejętności w zakresie kontroli osiąganych efektów porządkowania procesów biznesowych

Adresaci:

 • Dyrektorzy i kierownicy działów
 • Menedżerowie zarządzający zespołami pracowniczymi
 • Pracownicy wszystkich szczebli
 • Kierownicy działu kadr i HR

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

POBIERZ OFERTĘ


 1. Wprowadzenie do Lean Management • Lean Management – koncepcja wyszczuplania przedsiębiorstwa

 • Marnotrawstwo w przedsiębiorstwie – identyfikacja

 • Czynniki powodujące powstanie marnotrawstwa

 • Eliminowanie marnotrawstwa – klasyczne metody

 • Korzyści z zastosowania 5S dla firmy i pracownika 1. Filary 5S – identyfikacja, dokumentacja, wdrożenie • Selekcja (SERII) - Cele i odpowiedzialność - Organizacja miejsca - Zasady wdrożenia
  i dokumentacja

 • Systematyka (SEITON) – Mapowanie procesów – Analiza marnotrawstwa – Wdrożenie
  i dokumentacja

 • Sprzątanie (SEISO) – Cele i plan sprzątania – Wdrożenie i dokumentacja

 • Standaryzacja (SEIKETSU) – Tworzenie standardów i wartości odniesienia – Narzędzia kontroli wizualnej – Wdrożenie i dokumentacja

 • Samodyscyplina (SHITSUKE) – Utrzymywanie osiągniętych wyników – Wypracowanie nawyku 5S – Ciągłe doskonalenie 1. 5S w procesach biznesowych • 5S – doskonalenia organizacji pracy, komunikacji

 • 5S dla biura

 • Główne przyczyny marnotrawstwa w biurze, zapobieganie

 • 5S dla produkcji

 • Główne przyczyny marnotrawstwa w procesach produkcji – marnotrawstwo czasu, materiałów

 • Rozwiązania 5S dla produkcji

 • 5S dla magazynu

 • Główne przyczyny marnotrawstwa w magazynie – marnotrawstwo czasu, błędy
  i pomyłki w kompletacji i załadunku, dokumentacja magazynowa

 • Rozwiązania 5S dla magazynu 1. Organizacja procesu wdrażania 5S • Identyfikacja zakresu projektu

 • Ustalenie odpowiedzialności i przebiegu projektu

 • Tworzenie celów

 • Identyfikacja i analiza istniejącej sytuacji

 • Zamknięta pętla kontroli

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij
Najnowsze szkolenia