Inwentaryzacja środków trwałych
Termin:
2019-01-31 - 2019-01-31
Miejsce:
Sala szkoleniowa Centrum Konferencyjnego WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław,
Cena:
1200 zł + 23 % VAT
Wykładowcy:
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących m.in. obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, zakresu rzeczowego składników podlegających inwentaryzacji, metod, terminów i częstotliwości przeprowadzania spisu z natury, ustalenia podziału kompetencji między osoby biorące udział w pracach inwentaryzacyjnych.

 

Miejsce i czas szkolenia:

Sala szkoleniowa Centrum Konferencyjnego WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, w godz. od 9.00 do 14.15

 

Cena:

Opłata za szkolenia wynosi 1200, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje;

 • udział w szkoleniu,
 • 14 godz. dydaktycznych,
 • materiały piśmiennicze i dydaktyczne,
 • przerwy kawowe, lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Pierwszy dzień szkolenia -INWENTARYZACJA

Drugi dzień szkolenia -ŚRODKI TRWAŁE

Jest możliwość wzięcia udziału w wybranym  szkoleniu ( środki trwałe lub inwentaryzacja)

Cena za pojedyncze szkolenie wynosi 590 zł + 23 % VAT

 

Kontakt:

Katarzyna Aleksandrowicz, Tel. 71/356 50 89,
mail. Szkolenia2@otrek.com.pl

Program merytoryczny:

 1. Przedmiot i istota inwentaryzacji, cele inwentaryzacji.
 2. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji.
 3. Typy i rodzaje inwentaryzacji.
 4. Przygotowanie obszaru inwentaryzacji.
 5. Przygotowanie personelu do inwentaryzacji.
 6. Zasady inwentaryzacji.
 7. Metody inwentaryzacji.
 8. Etapy inwentaryzacji.
 9. Terminy oraz częstotliwość inwentaryzacji.
 10. Dokumentacja inwentaryzacji.
 11. Różnice inwentaryzacyjne w ujęciu księgowym.
 12. Najczęstsze błędy inwentaryzacyjne i ich konsekwencje.
 13. Odpowiedzialność osób prowadzących inwentaryzację.
 14. Przygotowanie i organizacja inwentaryzacji drogą spisu natury
 15. Dokumentacja związana z przygotowaniem inwentaryzacji zapasów 
 16. Organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji zapasów
 17. Przebieg inwentaryzacji zapasów droga spisu z natury
 18. Inwentaryzacja zapasów  - wymagania informatyczne.
 19. Kontrola przebiegu i dokumentów spisu z natury
 20. Zakończenie spisu. Inwentaryzacja ciągła.
 21. Rozliczenie inwentaryzacji (wycena, ustalenie i rozliczenie)
 22. Ujęcie rozliczenia inwentaryzacji w księgach rachunkowych
 23. Archiwizacja dokumentów inwentaryzacyjnych.
Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij