Awansowałeś ? Chcesz awansować? FIRST TIME MANAGER – trening dla nowo mianowanych szefów
Termin:
2018-09-20 - 2018-09-21
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III pietro
Cena:
1250,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Stały trener i konsultant „OTREK” współpracujący od 1997 r. psycholog, trener biznesu certyfikowany przez brytyjskie konsorcjum IRD, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii zarządzania, technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, motywowania, zarządzania czasem, ocen pracowników i innej problematyki HR. Swoje szkolenia opiera na własnych metodach szkoleniowych i doświadczeniach. Jest autorką programów szkoleniowych prowadzonych zarówno w postaci szkoleń otwartych jak i zamkniętych, dedykowanych dla konkretnych firm.. Doskonali swój warsztat trenerski w oparciu o własne szkolenia, literaturę, wymianę informacji z innymi trenerami oraz analizę osobistych doświadczeń.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Cel szkolenia:

Celem treningu jest rozwój miękkich (interpersonalnych) kompetencji menedżerskich. Trening nastawiony jest na praktyczne przećwiczenie wybranej grupy umiejętności.

Adresaci:

Trening to praktyczne ABC szefa. Przeznaczone jest dla nowych szefów zespołów, z niewielkim stażem w zarządzaniu, szczególnie dla tych, którzy wyrośli ze swoich zespołów. Rozwija i trenuje umiejętności wejścia w rolę lidera, wyjścia z pozycji kolegi, współpracownika, zmiany perspektywy podwładnego na przełożonego.

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjne WPP,  Wrocław ul.Fabryczna 10, III piętro

Ilość miejsc ograniczona, liczba w grupie do 12 osób.

 

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie obejmuje 14 godzin dydaktycznych i realizowane jest w ciągu 2 dni. 
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 i kończą o godz. 15.15.

 

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi   1.250 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w warsztatach, przerwy kawowe , lunch oraz zaświadczenie.

Należność za udział w szkoleniu, prosimy przekazać przelewem, po otrzymaniu potwierdzenia o rozpoczęciu szkolenia,

 

Szkolenie może być również zrealizowane w formie zamkniętej dla grupy pracowników z jednej firmy.

 

                                                                                                                         

Opiekun  szkolenia:

                                          Iwona Orkisz

                                          tel. 601-771-438

szkolenia@otrek.com.pl

Katarzyna Aleksandrowicz

tel. 607-907-957

 szkolenia2@otrek.com.pl

POBIERZ OFERTĘ

Program szkolenia:

Odpowiedzialność szefa – różnica między wykonywaniem a zarządzaniem

 

 • „Ogarnianie całości” czyli koło funkcji szefa
 • „Radzenie sobie z ludźmi” czyli umiejętności kierowania zespołem

 

Ćwiczenie grupowe, prezentujące koło funkcji szefowskich, omówienie wniosków na forum grupy.

 

 1. Życie szefa między młotem i kowadłem

 

 • Czego od szefa oczekuje firma i podwładni?
 • Stres i koszty dylematów szefowskich
 • Najczęściej popełniane błędy…

 

Dyskusja grupowa nt. oczekiwań firmy i pracowników.

 

 1. Cztery postawy szefa wobec zespołu

 

 • Czego oczekują członkowie zespołu od swojego szefa?
 • Dopasowanie zachowania i postawy do sytuacji
 • Sposoby budowania odpowiedniej postawy i wizerunku szefa

 

Dyskusja grupowa – kwestionariusz postaw.

 

 1. Dobry start - budowanie autorytetu i określanie zasad funkcjonowania zespołu

 

 • Exspoze szefa - kim jestem, jakie wartości szanuje, co promuję, czego nie akceptuję, co chcę wnieść do zespołu i jaką współpracę preferuję?
 • Jasne komunikowanie swoich oczekiwań
 • Co buduje autorytet szefa? Jakie zachowania temu sprzyjają?

 

Praktyczne ćwiczenie – przygotowanie własnego exspoze i przedstawienie go zespołowi, nagranie video, analiza i informacja zwrotna od trenera i uczestników warsztatów.

 

 1. Zaczynaj z wizją końca - zasady stawiania celów i przekazywania poleceń?

 

 • SMART- reguły jasnego przekazywania poleceń
 • Zasady formułowania celów a skuteczność działania

 

  Ćwiczenie precyzyjnego wydawania poleceń zgodnie z regułą SMART

 

 1. Motywowanie - jak przekazywać zadania by budować zaangażowanie
  i koncentrację na priorytetach?

 

 • Zasady mówienia do zespołu tak by minimalizować opór, marudzenie i narzekanie, a wzmacniać motywację i chęć działania.
 • Przygotowanie wystąpienia przed zespołem.

 

Praktyczne ćwiczenie wystąpienia przed zespołem, ćwiczenie wystąpienia przed zespołem
 z użyciem zapisu
video.

 

 1. Chwalenie i dyscyplinowanie pracowników

 

 • Zasady udzielania informacji zwrotnych
 • Jak chwalić pracowników?
 • Jak krytykować, by korygować nieefektywne działania?

Ćwiczenie – symulacja „ Odtruwanie pracownika”

 

 

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij