EFEKTYWNA GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Termin:
2020-03-30 - 2020-03-31
Miejsce:
Wrocławskie Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroclaw
Cena:
1350,00 zł + 23% VAT
Wykładowcy:
Trener biznesu i konsultant w zakresie logistyki, certyfikowany logistyk na poziomie menedżerskim ESlog.. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zarządzaniu zapasami, logistyce zaopatrzenia i dystrybucji oraz controllingu logistycznym. Jest kierownikiem Zespołu Dydaktycznego na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracowała, jako dyrektor ds. finansów i logistyki w firmie usługowej w branży budowlanej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Doświadczenie zdobyła przy prowadzeniu szkoleń i realizacji projektów logistycznych dla największych przedsiębiorstw obecnych na rynku polskim.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

  

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej, zasad zarządzania zapasami oraz monitoringu wyników

  Efekty szkolenia:

Wiedza:

 • zdobędą i usystematyzują wiedzę o funkcjonowaniu magazynu w nowoczesnym systemie logistycznym. 
 • dowiedzą się jak koszty magazynowe wpływają na wynik finansowy firmy,
 • poznają podstawowe zasady zarządzania uzupełnianiem zapasów,
 • poznają podstawowe zasady zarządzania uzupełnianiem zapasów.

Umiejętności:

 • praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej
 • zasad zarządzania zapasami,
 • monitoringu wyników.

Grupa docelowa:

 • Kierownicy działów magazynu i logistyki
 • Magazynierzy
 • Specjaliści logistyki

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie obejmuje 14 godziny dydaktyczne.

 Opłata

Opłata za udział wynosi 1350, 00 PLN netto  + 23% VAT.

Opłata  obejmuje następujące świadczenia ze strony OTREK:

 • przeprowadzenie zajęć w wymiarze 14 godzin dydaktycznych  wg ustalonego zakresu,
 • obszerne materiały autorskie trenera,
 • materiały piśmiennicze: notes i długopis,
 • wydanie zaświadczeń dla uczestników szkolenia,
 • ciepłe i zimne napoje oraz lunch podczas realizacji szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Otrek T&C  Sp. z o. o przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

POBIERZ OFERTĘ

Kontakt:

IWONA ORKISZ

tel. 71/356 50 89

email: szkolenia@otrek.com.pl

1. Efektywny magazyn • Jakie cechy powinien mieć dobrze zarządzany magazyn?

 • Cele zarządzania magazynem

 • Infrastruktura i organizacja przestrzeni magazynowej

 • Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów

 • Metoda 5S w magazynie


2. Organizacja przepływów w magazynie • Technologia składowania

 • Procedury w magazynie

 • BHP w magazynie

 • Kompetencje pracowników magazynowych, odpowiedzialność
  w magazynie

 • Inwentaryzacja w magazynie


3. Analizy wspierające zarządzanie zapasami • Klasyfikacja ABC

 • Klasyfikacja XYZ

 • Rotacja zapasów

 • Analiza wskaźnikowa zapasów


4.  Sterowanie uzupełnieniami zapasów • Czynniki wpływające na kształtowanie zapasów

 • Metody sterowania uzupełnieniami zapasów

 • Gospodarowanie odpadami i opakowaniami


5. Controlling w zarządzaniu magazynem

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij