Doskonalenie umiejętności kierowniczych mistrza produkcji
Termin:
2018-04-10 - 2018-04-11
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
1150,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Stały trener „OTREK”-u, psycholog, specjalizuje się w szkoleniach prowadzonych technikami aktywnymi (m.in. NLP). Prowadzi szkolenia z zakresu miękkiego obszaru zarządzania tj. pracy zespołowej,komunikacji, motywowania pracowników, ocen pracowniczych, walki ze stresem, wypalenia zawodowego a także technik sprzedaży,negocjacji i obsługi klienta.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Cel Szkolenia:

W ostatnich latach zmienia się gruntownie rola i funkcja mistrza. Z osoby odpowiedzialnej jedynie za realizację produkcji, Mistrz przechodzi do roli menedżera, osoby zarządzającej personelem. Konieczne więc staje się korzystanie przez mistrza z wszelkich narzędzi i umiejętności związanych z kierowaniem zespołami podległych mu pracowników oraz narzędzi i umiejętności efektywnej organizacji pracy. Ze względu na szczególną funkcję Mistrza jako osoby związanej z produkcją, trening zawiera elementy dostosowane do rzeczywistości produkcyjnej

 

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 1.150,00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w warsztatach, materiały dydaktyczne piśmiennicze, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

W przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z firmy, udzielamy upustu w wysokości 5%

 

 

Kontakt:

Dodatkowych informacji udziela:
Iwoną Orkisz Tel. 71/ 356 50 91, email: szkolenia@otrek.com.pl

 

Program merytoryczny:

 

MODUŁ 1 - Rola Mistrza (Lidera) w firmie i w zespole.


CEL: Uświadomienie liderom ich kierowniczej roli w organizacji, zdefiniowanie podstawowych funkcji kierowniczych; omówienie zasad pracy zespołowej z naciskiem na korzyści płynące z pracy zespołowej

 

 •  Kierownicze funkcje Mistrza.
 •  Próba zdefiniowania roli Mistrza.
 •  Mistrz na czele zespołu (jak wykorzystać siłę zespołu)
 •  Samodzielne funkcjonowanie zespołu.

 

MODUŁ 2 - Zarządzanie oparte na wartościach

 

 • Jakie są rzeczywiste interesy i wartości lidera?
 • Jak ustalać nieprzekraczalne granice współpracy lider z grupa podwładnych?
 • Jak jasno komunikować grupie podwładnych zasady, wartości i interesy lidera (tzw. Manifest Lidera)?
 • Jak wykorzystać świadomość zasad, wartości i interesów lidera do budowania swojego autorytetu w grupie?

 

MODUŁ 3 - Komunikacja w procesie zarządzania zespołami produkcyjnymi.


CEL: Przypomnienie znaczenia efektywnej komunikacji w zarządzaniu i motywowaniu, usystematyzowanie informacji nt. różnych spotkań organizowanych w przedsiębiorstwie; zidentyfikowanie czynników mających negatywny wpływ na proces komunikacji oraz zapobieganie im.

 •  Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu.
 •  Bariery komunikacyjne i ich przekraczanie
 •  Jasna komunikacja interpersonalna - zasady i dobra praktyka

 

MODUŁ 4 - Organizacja pracy zespołów.


CEL: Uświadomienie różnicy pomiędzy wydawaniem poleceń i delegowaniem; delegowanie jako element skutecznego zarządzania. Zrozumienie i przećwiczenie technik motywującego oddziaływania na pracę ludzi.

 

 •  Wydawanie poleceń.
 •  Zasady delegowania.
 •  Motywujące monitorowanie działań zespołu - wyrażanie ocen, informacje zwrotne, krytyka i pochwała.

 

CEL: Uświadomienie różnicy pomiędzy wydawaniem poleceń i delegowaniem; delegowanie jako element skutecznego zarządzania. Zrozumienie i przećwiczenie technik motywującego oddziaływania na pracę ludzi.

 

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij
Pobierz ofertę