Doskonalenie umiejętności zarządczych lidera (kierownika, mistrza) produkcji i usług
Termin:
2018-08-23 - 2018-08-24
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
1150,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Stały trener „OTREK”-u, psycholog, specjalizuje się w szkoleniach prowadzonych technikami aktywnymi (m.in. NLP). Prowadzi szkolenia z zakresu miękkiego obszaru zarządzania tj. pracy zespołowej,komunikacji, motywowania pracowników, ocen pracowniczych, walki ze stresem, wypalenia zawodowego a także technik sprzedaży,negocjacji i obsługi klienta.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Cel Szkolenia:

W ostatnich latach zmienia się gruntownie rola i funkcja lidera (kierownika, mistrza). Z osoby odpowiedzialnej jedynie za realizację produkcji czy usług, kierownik lub mistrz przechodzi do roli menedżera, osoby zarządzającej personelem i dysponowanymi zasobami. Konieczne więc staje się korzystanie przez kierownika i mistrza z wszelkich narzędzi i umiejętności związanych z kierowaniem zespołami podległych mu pracowników oraz narzędzi i umiejętności efektywnej organizacji pracy a także efektywnego wykorzystania zasobów. Ze względu na szczególną funkcję lidera jako osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację produkcji lub usług, proponowane szkolenie zawiera elementy (moduły) nadające się do praktycznego zastosowania w aktualnej rzeczywistości gospodarczej.

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 1.150,00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział 
w warsztatach, materiały dydaktyczne piśmiennicze, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

W przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z firmy, udzielamy upustu 
w wysokości 15%

Kontakt:

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Aleksandrowicz; Tel.607-907-957 , email: szkolenia2@otrek.com.pl 

Iwona Orkisz; Tel.601-771-438, email: szkolenia@otrek.com.pl

 

 

 

POBIERZ OFERTĘ

Program merytoryczny:

MODUŁ 1 - Rola lidera produkcji i usług w firmie i w  zespole pracowników.

 

CEL: Uświadomienie liderom ich kierowniczej roli w organizacji, zdefiniowanie podstawowych funkcji kierowniczych, omówienie zasad pracy zespołowej z naciskiem na korzyści płynące z pracy zespołowej.

 

 • Kierownicze funkcje lidera (kierownika, mistrza).
 • Definiowanie roli lidera.
 • Lider na czele zespołu (jak wykorzystać siłę zespołu).
 • Samodzielne funkcjonowanie zespołu.

 

MODUŁ 2 – Zarządzanie i kierowanie oparte na wartościach.

 

 • Jakie są rzeczywiste interesy i wartości lidera?
 • Jak ustalać nieprzekraczalne granice współpracy lidera z grupa podwładnych?
 • Jak jasno komunikować grupie podwładnych zasady, wartości  i interesy lidera?
 • Jak wykorzystać świadomość zasad, wartości i interesów lidera do budowania swojego autorytetu w grupie?

 

MODUŁ 3 - Komunikacja w procesie zarządzania i kierowania zespołami pracowników.

 

CEL: Znaczenie efektywnej komunikacji w, kierowaniu i motywowaniu, usystematyzowanie informacji nt. różnych spotkań organizowanych w firmie, zidentyfikowanie czynników mających negatywny wpływ na proces komunikacji oraz zapobieganie im.

 

 • Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu.
 • Bariery komunikacyjne i ich przekraczanie
 • Jasna komunikacja interpersonalna – zasady i dobra praktyka

 

MODUŁ 4 - Organizacja pracy zespołów pracowników.

CEL: Uświadomienie różnicy pomiędzy wydawaniem poleceń i delegowaniem; delegowanie jako element skutecznego zarządzania i kierowania. Zrozumienie i przećwiczenie technik motywującego oddziaływania na pracę ludzi.   

 • Wydawanie poleceń podwładnym.
 • Zasady delegowania zadań i uprawnień.

 Motywujące monitorowanie działań zespołu, wyrażanie ocen, informacje zwrotne, krytyka i pochwała jako narzędzia motywowania

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij