Czas pracy kierowców 2020r.
Termin:
2020-05-13 - 2020-05-13
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
560 zł netto + 23 % VAT
Wykładowcy:
Trener, konsultant OTREK-u , absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz Uniwersytetu Opolskiego Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji przepisów dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. SPECJALIZACJA TRENERSKA 1) Prawo Pracy 2) Czas pracy 3) Czas pracy kierowców 4) Mobbing i dyskryminacja 5) Związki zawodowe 6) Społeczni Inspektorzy Pracy 7) Wynagrodzenia – struktury, systemy wynagrodzeń 8) Agencje Zatrudnienia
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Cel:

Przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z czasem pracy pracowników oraz zasad stosowanych przy czasie pracy i odpoczynku kierowców w transporcie drogowym w oparciu o obowiązujące unormowania w stosowanych przez ITD oraz PIP.

Omówienie korzyści i zagrożeń wynikających z wyboru poszczególnych zasad rozliczania się kierowcami z przykładami dobrych i złych praktyk.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele firm, przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z transportem,
 • osoby z działów księgowych i kadr rozliczające pracę pracowników lub kierowców.
 • specjaliści wykonujący zadania związane z transportem towarów i osób.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów prawa dotyczących czasu pracy pracowników i kierowców,
 • zdobycie umiejętności stosowania aktualnych przepisów prawa w praktyce,
 • poznanie zasad kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Metodyka:

 • wykład wspierany prezentacją PowerPoint,
 • ćwiczenia praktyczne na przykładach,
 • studia przypadków,
 • zadania indywidualne i grupowe,
 • dyskusje moderowane.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień, tj. 8 godzin dydaktycznych – 09.00-15.15

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 560, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne piśmiennicze, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

Cena obejmuje:

 • Zajęcia dydaktyczne – 8 godzin
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwa kawowa oraz lunch
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

POBIERZ OFERTĘ

Kontakt:

KATARZYNA  ALEKSANDROWICZ ;  IWONA ORKISZ

tel. 71/ 356 50 89 ; 601 77 14 38

szkolenia2@otrek.com.pl; szkolenia@otrek.com.pl

Program merytoryczny:

 

 1. Czas pracy kierowców
  • metody planowania czasu pracy kierowcom
  • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców
  • ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców
  • kierowcy małych samochodów osobowych (tzw. szoferzy)

 

 1. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki
  • ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów
  • relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy
  • odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania
  • dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu
  • najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach

 

 1. Dokumentowanie czasu pracy kierowców
  • rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy, przewożącego osoby i dla kierowcy autobusu miejskiego
  • zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE
  • karty drogowe i ich znaczenie w praktyce
  • oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu – nie dla wszystkich kierowców

 

 1. Czas pracy
  • pojęcie czasu pracy kierowców
  • systemy i rozkłady czasów pracy kierowców,
  • ewidencja czasu pracy w kontekście rozliczania czasu pracy

 

 1. Podróż służbowa
  • rozliczanie podróży służbowych w Polsce
  • delegacje zagraniczne
  • metody naliczania i rozliczania delegacji
  • znaczenie wyroku z dnia 12 czerwca 2014 r. II PZP 1/14 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. K 11/15

 

 1. Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP
  • zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP
  • pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD.
  • najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP
  • sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców
  • strategia kontrolna w zakresie czasu pracy kierowców – zasady współpracy PIP i ITD.

 

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij