Czas pracy kierowców 2018 r.
Termin:
2018-09-27 - 2018-09-27
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10
Cena:
690 zł netto + 23 % VAT
Wykładowcy:
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Cel:

Przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z czasem pracy pracowników oraz zasad stosowanych przy czasie pracy i odpoczynku kierowców w transporcie drogowym w oparciu o obowiązujące unormowania w stosowanych przez ITD oraz PIP.

Omówienie korzyści i zagrożeń wynikających z wyboru poszczególnych zasad rozliczania się kierowcami z przykładami dobrych i złych praktyk.

 

Adresaci szkolenia:

 • właściciele firm, przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z transportem,
 • osoby z działów księgowych i kadr rozliczające pracę pracowników lub kierowców.
 • specjaliści wykonujący zadania związane z transportem towarów i osób.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów prawa dotyczących czasu pracy pracowników i kierowców,
 • zdobycie umiejętności stosowania aktualnych przepisów prawa w praktyce,
 • poznanie zasad kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Metodyka:

 • wykład wspierany prezentacją PowerPoint,
 • ćwiczenia praktyczne na przykładach,
 • studia przypadków,
 • zadania indywidualne i grupowe,
 • dyskusje moderowane.
   

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień, tj. 7 godzin dydaktycznych

 

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 690, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne piśmiennicze, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

POBIERZ OFERTĘ

 

Kontakt:

KATARZYNA  ALEKSANDROWICZ

tel. 71/ 356 50 89

szkolenia2@otrek.com.pl

1. Czas pracy kierowców

 •  metody planowania czasu pracy kierowcom,
 • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców,
 • ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców,
 • kierowcy małych samochodów osobowych (tzw. szoferzy)

 


2. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki

 • ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów,
 • relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy,
 • odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania,
 • dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu,
 • najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach

 


3. Dokumentowanie czasu pracy kierowców

 • rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy, przewożącego osoby i dla kierowcy autobusu miejskiego,
 • zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE,
 • karty drogowe i ich znaczenie w praktyce, 
 • oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu - nie dla wszystkich kierowców

 


4. Czas pracy

 •  pojęcie czasu pracy kierowców,
 • systemy i rozkłady czasów pracy kierowców,
 • ewidencja czasu pracy w kontekście rozliczania czasu pracy

 


5. Podróż służbowa

 •  rozliczanie podróży służbowych w Polsce,
 • delegacje zagraniczne,
 • metody naliczania i rozliczania delegacji,
 • znaczenie wyroku z dnia 12 czerwca 2014 r. II PZP 1/14 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. K 11/15 - Nowość

 


6. Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP

 • zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP,
 • pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD,
 • najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP,
 • sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców,
 • strategia kontrolna w zakresie czasu pracy kierowców - zasady współpracy PIP i ITD.

 

 

 

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij