COVID-19 a PRAWO PRACY
Termin:
2020-04-15 - 2020-04-15
Miejsce:
Szkolenie online w formie Webinarium
Cena:
290,00 zł + 23% VAT
Wykładowcy:
Trener, konsultant OTREK-u , absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz Uniwersytetu Opolskiego Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji przepisów dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. SPECJALIZACJA TRENERSKA 1) Prawo Pracy 2) Czas pracy 3) Czas pracy kierowców 4) Mobbing i dyskryminacja 5) Związki zawodowe 6) Społeczni Inspektorzy Pracy 7) Wynagrodzenia – struktury, systemy wynagrodzeń 8) Agencje Zatrudnienia
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Zapraszamy na webinarium, na szczególnie aktualny temat tj. praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w okresie wzmożonego zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID 19.

Szkolenie/Webinarium odbędzie się w godz. od 09.00 do 12.00

O godz 10.30 do 10.45 przewidujemy krótką przerwę

W celu zapisania się na szkolenie/webinarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – https://www.otrek.com.pl/pliki-do-pobrania/

i dokonac opłaty na konto w SANTANDER  BANK POLSKA S.A.

nr 85 1090 2398 0000 0001 1426 1336

Cena: 290,00 PLN + 23% VAT

Dla firm/instytucji , które finansują szkolenie ze środków publicznych , cena bez VAT-u

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnośc zgłoszeń !

LINK DO SZKOLENIA/WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ 
PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU 
ZAMÓWIENIA.

Opiekun szkolenia/webinarium

IWONA ORKISZ

tel. 601 77 14 38

email: szkolenia@otrek.com.pl

1. Kwarantanna i wymogi sanitarne • Kwarantanna – jakie świadczenia wówczas przysługują

 • Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?

 • Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem

 • Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie pozyskania informacji o miejscu prywatnego pobytu pracownika w związku z koronawirusem

 • Zasady pobierania prywatnych telefonów i maili pracowników w związku z epidemią


2. Opieka • Dodatkowy zasiłek na dziecko

 • Zasiłek w przypadku opieki nad innym członkiem rodziny


3. Obowiązki pracownika • Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy w związku z epidemią?

 • Co można wymagać od pracownika?


4. Urlop • Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący

 • Urlopy wypoczynkowe zaległe i bieżące

 • Jakie sa wymogi dotyczące urlopów bezpłatnych


5. Praca zdalna • Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem

 • Zagrożenia w pracy zdalnej dot. np. RODO, tajemnic handlowych


6. Dofinansowanie z FGŚP • Co to znaczy, że pracodawca ma spadek obrotów, kiedy może skorzystać z dofinansowań?

 • Okres, na który można uzyskać dopłaty

 • Obniżenie wymiary czasu pracy i dofinansowanie z FGŚP

 • Przestój ekonomiczny i dofinansowanie z FGŚP

 • Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju


7. Dofinansowanie od starosty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


8. Wsparcie od ZUS • Możliwość zwolnienia z opłacania składek przez 3 miesiące

 • Kryteria i inne wymogi co do zwolnienia ze składek

 • Obowiązek zgłoszenia do ZUS umów o dzieło

 • Wydłużenie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.


9. Zmiay w czasie pracy • Nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy.

 • Zmiany w zakresie czasu pracy i urlopów w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie infrastruktury krytycznej.

 • Wprowadzenie rozwiązań pozwalających na skrócenie dobowego odpoczynku do 8 godzin oraz tygodniowego do 32 godzin.

 • Pozaregulaminowa możliwość wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy.

 • Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć i jak je wprowadzać – równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.

 • Święta w soboty, a obniżanie wymiaru czasu pracy. Jak prawidłowo ułożyć harmonogram w sierpniu i grudniu 2020


10. Zmiany w umowach o pracę • Możliwość obniżenia wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy z umów o pracę. Jak pracodawca może obniżyć wynagrodzenia wszystkim pracownikom, nie zmieniając indywidualnych umów o pracę?

 • Możliwość zawieszenia postanowień umów o pracę, obniżenie etatu, obniżenie wynagrodzenia – art. 23(1a) kp

 • Zasady wprowadzania 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego

 • Czy pracodawca może jednostronnie polecić pracę z domu lub z innego miejsca?

 • Jednostronne wysyłanie pracownika na urlop podczas kryzysu


11. Zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych • Zawieszenie postanowień regulaminu pracy i wynagradzania na czas kryzysu.

 • Możliwość zawieszenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy i niewypłacanie świadczeń – art. 9(1) kp.

 • Treść porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników


12. Badania lekarskie - zawieszenie badań okresowych, zmiany w zakresie badań wstępnych i kontrolnych


13. Pozostałe zagadnienia • Zawieszenie niektórych przepisów dotyczących handlu w niedziele

 • przedłużenie ważności świadectw kwalifikacyjnych.

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij
Najnowsze szkolenia