AKADEMIA MENEDŻERA LOGISTYKI
Termin:
2019-05-20 - 2019-05-21
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
2980,00 + 23% VAT
Wykładowcy:
Trener biznesu i konsultant wielu firm polskich i międzynarodowych. Pracowała jako dyrektor ds. finansów i logistyki w firmie usługowej w branży budowlanej. Autorka książek i publikacji. Realizowała projekty i szkolenia dla czołowych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie optymalizacji zarządzania zapasami, usprawniania procesów i procedur oraz systemów controllingu logistycznego. Posiada międzynarodowy certyfikat ESLog – European Senior Logistician – certyfikat na poziomie doradczym. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego.Realizowała szkolenia i projekty logistyczne dla największych przedsiębiorstw obecnych na rynku polskim.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

 

Akademia Menedżera Logistyki to cykl szkoleń umożliwiający zdobycie wiedzy i kompetencji w podstawowych obszarach logistyki w przedsiębiorstwie. Dedykowany jest do wszystkich osób chcących uporządkować, poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę oraz poznać najnowsze rozwiązania stosowane w logistyce przedsiębiorstw.

 

Akademia obejmuje cztery szkolenia:

1. Efektywna obsługa klienta – logistyka i organizacja sprzedaży.

2. Mapowanie i controlling procesowy.

3. Efektywna gospodarka magazynowa.

4. Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie.

 

Cel Akademii

Celem głównym Akademii Menedżera Logistyki jest przygotowanie uczestników do samodzielnej i efektywnej pracy w obszarze logistyki, której rezultatem będzie zwiększenie efektywności zarządzania procesami logistycznymi i gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie.

 

Zakładane rezultaty:

Wiedza:

Uczestnicy wzbogacą wiedzę w zakresie nowoczesnych metod zarządzania procesami obsługi klienta i organizacji sprzedaży. Poznają możliwości aktywizacji oddziaływania na klientów w celu osiągnięcia zakładanych wyników sprzedaży. Nabędą wiedzę jak powiązać i usprawnić proces sprzedaży z procesami logistycznymi a szczególnie z efektywną gospodarką magazynową. Ponadto uczestnicy poznają metody projektowania i zarządzania procesami logistycznymi z wykorzystaniem narzędzi Lean Management oraz poznają narzędzia i sposoby zwiększania efektywności gospodarki magazynowej. W każdym z powyższych zakresów merytorycznych uczestnicy nauczą się stosować nowoczesne metody szczupłego zarządzania procesami logistycznymi i gospodarką magazynową.

Umiejętności:

Po zakończeniu Akademii uczestnicy rozwiną kwalifikacje i nabędą umiejętności samodzielnej realizacji zadań logistycznych, handlowych i magazynowych w przedsiębiorstwie oraz zarządzania odcinkami pracy w ww. zakresie. Będą umieć analizować i oceniać efektywność realizowanych procesów logistycznych i magazynowych. Uczestnicy nabędą umiejętności nawiązywania efektywnych relacji z klientami oraz analizy oczekiwań klientów i projektowania działań logistycznych spełniających oczekiwania klientów. Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania narzędzi Lean Management takich jak: 5S, Kanban, Poka Yoka, Kaizen i inne.

Kompetencje:

Uczestnicy nabędą kompetencje z zakresu stosowania nowoczesnych, sprawdzonych w praktyce metod efektywnego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie.  Uczestnicy nauczą się sprawnie posługiwać metodami i narzędziami zarządzania logistyką oraz współpracy z innymi komórkami przedsiębiorstwa w celu spełnienia oczekiwań klientów. Ponadto uczestnicy nauczą się stosować narzędzia Lean Management w praktyce przedsiębiorstwa. Powyższe kompetencje zagwarantują uczestnikom trwałość miejsca pracy lub też ułatwią poszukiwanie nowego miejsca pracy na rynku pracy.

 

Terminy:

I sesja – 16 h dydaktycznych: 20-21. 05. 2019r.

II sesja – 16 h dydaktycznych: 30-31. 05. 2019r.

 

Dla  kogo?

Akademia jest dedykowana do wszystkich osób chcących uporządkować, poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę oraz poznać najnowsze rozwiązania stosowane w logistyce przedsiębiorstw.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenie udziału w Akademii należy przesłać  najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć skanem na maila.

Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie www.otrek.com.pl

 

Cena:

Opłata za AKADEMIĘ  wynosi  2.980,00 PLN + 23% VAT i obejmuje:

 • udział w zajęciach – 32 godziny dydaktyczne,
 • materiały dydaktyczne piśmiennicze,
 • przerwy kawowe,
 • lunch
 • oraz zaświadczenie.

 

Istnieje możliwość dofinansowania Akademii w 80% dla MŚP w ramach Projektu Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm. ( wówczas szkolenie bez VAT )

Ady otrzymać dofinansowanie, należy skontaktować się z jednym z pięciu Operatorów, odpowiednio dla danego regionu:

 • województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie;
 • województwa: lubelskie i mazowieckie;
 • województwa: małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie;
 • województwa: łódzkie, opolskie i śląskie;
 • województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie.

Więcej informacji również na stronie internetowej PARP

 

Należność za udział w Akademii, prosimy przekazać przelewem, po otrzymaniu potwierdzenia o rozpoczęciu, na konto: Santander Bank Polska S.A., Nr: 85 1090 2398 0000 0001 1426 1336

 

Kontakt:

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Aleksandrowicz, Iwona Orkisz
Tel. 71/ 356 50 89 ; 601 77 14 38
email: szkolenia2@otrek.com.pl; szkolenia@otrek.com.pl

 

POBIERZ OFERTĘ

1 dzień - Efektywna obsługa klienta – logistyka i organizacja sprzedaży

1. Efektywna obsługa klienta

 • Identyfikacja czynników sukcesu w obsłudze klienta
 • Analiza i segmentacja rynku odbiorców – potrzeby klienta
 • Analiza przedsiębiorstwa pod względem czynników sukcesu

2. Tworzenie celów i planowani strategiczne i operacyjne w obsłudze klienta Proces obsługi klienta

 • Zanim jeszcze klient przyjdzie
 • Obsługa transakcyjna
 • Serwis posprzedażny
 • Standaryzacja procesu obsługi klienta

3. Logistyka w służbie obsługi klienta

 • Zarządzanie produktem – budowanie oferty logistycznej
 • Zarządzanie dostępnością dla klienta – budowanie zapasów
 • Zarządzanie magazynem – sprawna kompletacja zamówień
 • Zarządzanie transportem dowozowym – analiza outsourcingu w transporcie

4. Rozwiń swoją obsługę klienta

 • Customer Relationship Management (CRM) – baza wiedzy o kliencie
 • Effective Consumer Response (ECR) jako zintegrowane zarządzanie obsługą klienta
 • Category Management (CM) – personalizowanie w obsłudze klienta

 

2 dzień - Projektowanie i zarządzanie procesami logistycznymi

1. Zarządzanie procesami - podstawy

 • Cele zarządzania procesami
 • Procesy logistyczne i łańcuch dostaw

2. Identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie

 • Procesy główne – zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja
 • Procesy pomocnicze – zarządzanie zapasami, magazynowanie, transport
 • Zasoby w firmie
 • Struktura organizacyjna i jej rola w projektowaniu procesów

3. Projektowanie procesów

 • Projektowanie procesów – cele i narzędzia
 • Projektowanie procesów głównych
 • Projektowanie procesów pomocniczych

4. Mapowanie procesów

 • Uczestnicy zarządzania procesami
 • Mapa procesu i podział kompetencji

5. Wprowadzenie do controllingu

 • Systemowe znaczenie controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie
 • Cele i zadania controllingu w przedsiębiorstwie
 • Controlling strategiczny i operacyjny
 • Analiza przyczynowo – skutkowa w controllingu operacyjnym

6. Controlling procesowy

 • Controlling w zarządzaniu procesami, zasobami – analiza wskaźnikowa
 • Analiza wąskich gardeł
 • Analiza outsourcingu

 

3 dzień - Efektywna gospodarka magazynowa

1. Efektywny magazyn

 • Jakie cechy powinien mieć dobrze zarządzany magazyn?
 • Cele zarządzania magazynem
 • Infrastruktura i organizacja przestrzeni magazynowej
 • Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów

2. Organizacja przepływów w magazynie

 • Technologia składowania
 • Procedury w magazynie
 • BHP w magazynie
 • Inwentaryzacja w magazynie

3. Analizy wspierające zarządzanie zapasami

 • Klasyfikacja ABC
 • Rotacja zapasów
 • Analiza wskaźnikowa zapasów

4. Sterowanie uzupełnieniami zapasów

 • Czynniki wpływające na kształtowanie zapasów
 • Metody sterowania uzupełnieniami zapasów
 • Gospodarowanie odpadami i opakowaniami

5. Controlling w zarządzaniu magazynem

6. Ocena współpracy z dostawcami

 • wybór a ocena dostawców – podstawowe różnice w pozyskiwaniu informacji
 • budowanie kwestionariuszy oceny – wybór kryteriów oceny
 • ocena dostawców za pomocą metody punktowania – technika i studium przypadku
 • controlling dostaw

 

4 dzień - Lean Management w przedsiębiorstwie

1. Wprowadzenie i pojęcia filozofii Lean Management

2. Kaizen

 • fundamenty Gemba Kaizen
 • Kaizen, a innowacje w przedsiębiorstwie, Design Thinking

3. Mapowanie strumienia wartości w procesie logistycznym (Value Stream Mapping):

 • istota i znaczenie mapowania strumienia wartości
 • analiza strumienia wartości
 • problemy w realizacji procesów logistycznych
 • czynniki wpływające na przebieg procesu
 • mapa stanu obecnego
 • mapa stanu docelowego

4. Rodzaje strat (muda)

5. Techniki i narzędzia Lean

 • zastosowanie PDCA do rozwiązywania problemów
 • 5 Why, 4M, analiza i diagram Pareto, analiza 5W1H, burza mózgów
 • narzędzia Lean Logistics
 • supermarket
 • Kanban
 • założenia szczupłego łańcucha dostaw

6. 5S - organizacja miejsc pracy:

 • 5S w logistyce
 • zasady wdrożenia techniki 5S
 • przygotowanie i przeprowadzenie akcji, polityka 5S
 • korzyści wynikające z wdrożenia
 • ciągłe doskonalenie
Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij