Akademia HR Managera
Termin:
2019-09-09 - 2019-09-24
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
2950,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Trener, Konsultant. Coach. Pracuje jako stały doradca I konsultant HR w organizacjach biznesowych. Treningi opiera na własnych metodach szkoleniowych i doświadczeniach. Jest autorką ponad 200 programów rozwojowych dla konkretnych firm i organizacji. Doskonali swój warsztat trenerski w oparciu o własne szkolenia, literaturę, wymianę informacji z innymi trenerami oraz analizę osobistych doświadczeń. Otrzymuje od uczestników szkoleń najwyższe oceny. Jej szkolenia są konkretne, ciekawe, angażujące uczestników oraz przebiegają zawsze w serdecznej atmosferze.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Celem AKADEMII jest:

Praktyczne przygotowanie uczestników do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej, innowacyjnej polityki personalnej opartej na wspólnej platformie jaką stanowią kompetencje pracowników, nastawionej na realizację zarówno celów biznesowych organizacji, jak i budowanie motywującego środowiska pracy.
Celem edukacyjnym jest dostarczenie uczestnikom wiedzy o wyzwaniach przed jakimi stają pracodawcy, zmianach oczekiwań młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, sposobach utrzymania retencji pracowników. Celem jest wyposażenie uczestników w sprawdzone, praktyczne narzędzia rekrutacji, onbordingu, rozwoju, oceny i informacji zwrotnych, zarządzania talentami. Rezultatem Akademii będzie bardziej efektywne zarządzanie kompetencjami, realizujące oczekiwania biznesu oraz wzrost satysfakcji i zaangażowania w pracę, utrzymanie retencji i rozwój potencjału pracowników.

Efekty uczenia:

Wiedza

Uczestnicy wzbogacą wiedzę w zakresie

 • nowoczesnych metod zarządzania HR opartych o kompetencje i powiązanych z celami biznesowymi organizacji
 • tworzenia profili kompetencyjnych dopasowanych do stanowiska lub grup stanowisk
 • narzędzi planowania zapotrzebowania na personel, rekrutacji, selekcji, wdrażania pracownika etc.
 • Przygotowania i przeprowadzenia trafnej rekrutacji pracowników
 • Opracowania projektu :onboarding” wdrażania pracowników do organizacji
 • tradycyjnych i innowacyjnych metod oceny efektywności pracy pracownika i jego poziomu kompetencji
 • systemowego podejścia do rozwoju kompetencji pracowników, diagnozowania luk kompetencyjnych i projektowania metod rozwoju
 • wdrażania projektów zarządzania talentami w organizacji.

Umiejętności

Po zakończeniu Akademii uczestnicy rozwiną umiejętności

 • Opracowania profili kompetencyjnych
 • Przygotowania i przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej badającej kompetencje kandydata
 • Przygotowania projektu wdrażania pracowników do pracy w organizacji
 • Dopasowania systemu ocen do potrzeb organizacji, opracowania dopasowanych arkuszy ocen
 • Prowadzenia rozmów rozwojowych one to one
 • Opracowania planu rozwoju kompetencji pracowników, uwzględniającego różne źródła rozwoju
 • Określenia kluczowych wytycznych programów talentowych

Kompetencje

Uczestnicy nabędą kompetencje z zakresu strategicznego zarządzania kompetencjami, stosowania nowoczesnych, sprawdzonych w praktyce metod opartych o spójny system kompetencji w organizacji. Nauczą się stosować narzędzia rozwijające potencjał pracowników i realizujące cele biznesowe organizacji. Powyższe kompetencje zagwarantują uczestnikom trwałość miejsca pracy lub też ułatwią poszukiwanie nowego miejsca pracy na rynku pracy.

Adresaci:

Menedżerowie i specjaliści działów HR, osoby pracujące lub planujące pracować na stanowisku HR Business Partnera. Akademia jest dedykowana do wszystkich osób chcących uporządkować, poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę oraz poznać najnowsze rozwiązania stosowane w HR.

Organizacja Akademii:

Uczestnicy Akademii otrzymują:

 • obszerne materiały autorskie trenera,
 • materiały piśmiennicze: notes i długopis,
 • przerwy kawowe oraz lunch w każdym dniu szkolenia
 • zaświadczenie ukończenia Akademii

Akademia kończy się egzaminem wewnętrznym w formie testu.

Czas trwania i termin Akademii:

Akademia obejmuje 32 godziny dydaktyczne.  Zajęcia odbywają się w 2 sesjach 16 godzinnych realizowanych w ciągu 2 dnia w godzinach 09.00 – 16.00:

Terminy sesji: 

I sesja( poniedziałek – wtorek ) – 09 – 10  września 2019 roku

II sesja ( poniedziałek – wtorek ) – 23 – 24 września 2019 roku

Cena:

Opłata za Akademię wynosi 2.950,00 PLN + 23% VAT .

W przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z firmy, udzielamy upustu w wysokości 10%

POBIERZ OFERTĘ

Kontakt:

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Orkisz; Tel.601-771-438, email: szkolenia@otrek.com.pl

Katarzyna Aleksandrowicz; tel 71 356 50 89, email: szkolenia2@otrek.com.pl

Zakres merytoryczny


Dzień 1


1.Rola HR managera w nowoczesnej organizacji • Strategia biznesowa i strategia personalna – dwie strony medalu - biznes i HR

 • Zarządzanie strategiczne pracownikami w oparciu o kompetencje

 • Innowacyjne podejście do HR- kluczowe oczekiwania biznesu

 • Wellbeing w organizacji – moda czy konieczność?


2. Zarządzanie HR w oparciu o kompetencje – spójny system zarządzania potencjałem pracowników • Co to są kompetencje i dlaczego są najważniejszym zasobem organizacji?

 • Model ASK – co składa się na kompetencje zawodowe?

 • Cztery grupy kompetencji zawodowych


3. Praktyczne narzędzia HR do zarządzania kompetencjami i potencjałem pracowników • Kultura organizacji i zarządzanie przez wartości – spójność organizacji

 • Planowanie zatrudnienia pod cele biznesowe organizacji- elementy składowe planowania zapotrzebowania na pracowników w organizacji w ujęciu jakościowym i ilościowym

 • Opisy stanowisk pracy, profile kompetencji, job families

 • Rekrutacja i selekcja pracowników 

 • Wprowadzenie do organizacji „on boarding” - adaptacja nowych pracowników

 • Ocena pracy i kompetencji pracowników

 • Rozwój i doskonalenie kompetencji

 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników

 • Zarządzanie talentami.


4. Profile kompetencyjne – baza spójnego zarządzania HR   • Budowanie profili kompetencyjnych

 • Wybór kompetencji kluczowych dla stanowiska

 • Poziomy rozwoju kompetencji

 • Wykorzystanie profili w narzędziach HR


Dzień 2


1. Rekrutacja i selekcja pracowników w oparciu o kompetencje • Metody pozyskiwania kandydatów w dobie rynku pracownika

 • Praktyczne metody selekcji kandydatów

 • Struktura i prowadzenie wywiadu kompetencyjnego- metody zadawania pytań i pogłębiania wypowiedzi kandydata

 • AC/DC – jak najskuteczniej zbadać kompetencje?


2. Onboarding – skuteczne wdrażanie pracownika do organizacji • Znaczenie prawidłowego wdrożenia pracownika na efekty biznesowe

 • Kluczowe elementy onboardingu - Zasada 4C -Compliance (Procedury) Clarification (Zadania i cele) Culture (Kultura) Connection (Relacje)

 • Projekt i etapy wdrożenia pracownika

 • Rozmowa powdrożeniowa


Dzień 3


1. Ocena efektywności pracy i ocena kompetencji pracowników – od tradycyjnego podejścia do nowej, innowacyjnej formuły • Budowanie w organizacji kultury informacji zwrotnej

 • System i metody oceny dopasowane do organizacji

 • Cele oceny efektywności pracy i poziomu kompetencji

 • Ocena i samoocena pracownika w oparciu o jasne profile kompetencyjne

 • Wdrażanie i rozwijanie w organizacji systemu ocen


2. Prowadzenie rozmów oceniających, dialog o rozwoju


Przygotowanie przełożonych do prowadzenia rozmów oceniających


Kluczowe kompetencje niezbędne do rzetelnego oceniania pracownika


3. One to one – rozmowa rozwojowa nastawiona na rozwijanie kompetencji pracowników • Zasady prowadzenia rozmów one to one

 • Zbieranie feedbacku jako podstawa do podejmowania decyzji personalnych


Dzień 4


1. Learning & Development – systemowy rozwój i doskonalenie kompetencji pracowników • Analiza i identyfikacja potrzeb rozwojowych – kluczowe obszary rozwoju wspierające cele biznesowe firmy

 • Od incydentalnych szkoleń po systemowe rozwijanie kluczowych kompetencji

 • 10.20.70 - rozwój to nie tylko szkolenia

 • Zarządzanie szkoleniami – od planowania szkoleń po ich ocenę

 • Ewaluacja, badanie efektywności działań rozwojowych – metoda D. Kirkpatricka


2. Zarządzanie talentami – opcja czy konieczność dla organizacji • Czym jest talent, kim jest utalentowany pracownik

 • Zarządzanie talentami w organizacji -  identyfikacja, rekrutacja, selekcja i rozwój utalentowanych pracowników

 • Schemat - 9 box jako narzędzie wspierające zarządzanie talentami

 • Dobre praktyki zarządzania talentami - budowa sensownych programów talentowych


3. Wellbeing w organizacji • Oczekiwania pracowników i zmiana pokoleniowa na rynku pracy

 • Wyzwania pracodawców na rynku pracownika

 • Dobre praktyki wdrażania wellbeingu w organizacji

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij