Profesjonalny sekretariat w szkole/placówce oświatowej-kompleksowy kurs dla placówek oświatowych.
Termin 2018-02-06 - 2018-02-07
Miejsce Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego, III piętro
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Cena 1050 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
archiwista, ekonomista, z ośmioletnim doświadczeniem w prowadzaniu szkoleń i warsztatów z archiwizacji, ze stosowania i tworzenia indywidualnych normatywów kancelaryjno - archiwalnych, prowadzenia kancelarii, sekretariatu w różnych jednostkach organizacyjnych: urzędy miast , gmin, starostwa, urzędy pracy, placówki oświatowe oraz fundacje. Prowadziła kontrole merytoryczne organizacji archiwów i poprawności stosowania przepisów prawa. Ponadto przeprowadza audyty archiwalne. W latach 2008 – 2015 przeprowadziła samodzielnie 1000 godzin szkoleń. Posiada Certyfikat Trenera 1-go i 2-go stopnia. Wykształcenie kierunkowe, poparte wewnętrznymi szkoleniami organizowanymi przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. W latach 2008-2010 pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie Oddział w (Płotach) Międzyzdrojach, od 2011r. Archiwista zakładowy w placówce samorządowej

Grupa docelowa:

 

Sekretarz szkoły, sekretarka, pracownicy administracyjni, intendenci, archiwiści zakładowi.

 

Cel szkolenia:

 

Zapoznanie z zasadami kancelaryjno - archiwalnymi obowiązującymi w placówkach oświatowych.

 

Liczba osób jest ograniczona do 15.

 

Czas trwania:

 

Szkolenie obejmuje 14 godzin dydaktycznych i realizowane jest w godz. 9.00 - 15.15.

 

Cena:

 

Opłata za szkolenie wynosi 1050,00 PLN + 23% VAT i obejmuje : udział w szkoleniu materiały dydaktyczne, piśmiennicze, lunch, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

 

Dla podmiotów realizujących szkolenie ze środków publicznych opłata bez podatku VAT.

 

 

W przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z jednej firmy udzielamy upustu w wysokości 5%

Kontakt:

 

Katarzyna Aleksandorwicz
tel. 71/356-50-89
e-mail: szkolenia2@otrek.com.pl

pobierz ofertę

I - KANCELARIA - BIUROWOŚĆ

1. Odpowiedzialność prawna pracowników za wytwarzaną i przechowywaną dokumentację.

2. System kancelaryjny - bezdziennikowy. Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt.

3. Znaki sprawy. Zasady nadawania i kontynuacji.

4. Tworzenie teczek, zbiorów dokumentacji:

  • dokumentacja organizacyjna (m. in.: statut, regulamin organizacyjny, zarządzenia, rejestry, regulaminy);
  • dokumentacja administracyjna (m. in.: karty drogowe, delegacje, arkusze inwentaryzacyjne, BHP, zamówienia, rejestr pieczęci, książka korespondencyjna);
  • dokumentacja pracownicza (min.: teczki osobowe, listy płac, karty zarobkowe, karty zasiłkowe, wnioski urlopowe, upoważnienia);
  • dokumentacja finansowa (min.: dowody księgowe, bilanse, rozliczenia z US);
  • dokumentacja unijna (min.: projekty unijne);
  • pozostała dokumentacja (min: kontrole, sprawozdawczość z działalności, zaświadczenia).

5. Archiwizowanie dokumentacji i zasady jej przekazywania do Archiwum zakładowego\składnicy akt (kompletowanie dokumentacji, układanie pism, usuwanie brudnopisów, paginacja, teczki z tektury bezkwasowej).

6. Rozwiązanie stosunku pracy - protokolarne rozliczenie się pracownika z wytworzonej dokumentacji.

II - ARCHIWIZACJA

1. Archiwum zakładowe\składnica akt - organizacja i zadania. Obowiązki ciążące na każdym pracowniku i archiwiście.

2. Kategorie archiwalne ich znaczenie i cel stosowania. Wartościowanie dokumentacji.

3. Prowadzenie środków ewidencyjnych w archiwum zakładowym \ składnicy akt:

  • spisy zdawczo-odbiorcze;
  • wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;
  • rejestr wypożyczonych/udostępnionych teczek aktowych;

4. Brakowanie (niszczenie dokumentacji) - protokoły niszczenia dokumentacji.

5. Procedura postępowania w momencie likwidacji lub istotnych zmian organizacyjnych w zakresie dokumentacji w archiwum zakładowym \ składnicy akt.

6. Przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego Archiwum Państwowego, Kuratorium Oświaty lub organu prowadzącego.

Podczas realizacji kursu uczestnicy będą realizować praktyczne ćwiczenia z ww. zakresu poprzez wypełnianie formularzy odzwierciedlających poszczególne czynności kancelaryjno-archiwalne, z wykorzystaniem normatywów obowiązujących w jednostce organizacyjnej lub na podstawie normatywów wzorcowych.

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony