Likwidacja, przekształcenie placówki oświatowej a realizacja obowiązku archiwizacji dokumentów - praktyczne warsztaty z zakresu porządkowania dokumentacji, zasady jej niszczenia i przekazywania do Kuratoriów Oświaty i Organów Prowadzących.
Termin 2018-02-14 - 2018-02-14
Miejsce Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego, III piętro
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Cena 580 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
archiwista, ekonomista, z ośmioletnim doświadczeniem w prowadzaniu szkoleń i warsztatów z archiwizacji, ze stosowania i tworzenia indywidualnych normatywów kancelaryjno - archiwalnych, prowadzenia kancelarii, sekretariatu w różnych jednostkach organizacyjnych: urzędy miast , gmin, starostwa, urzędy pracy, placówki oświatowe oraz fundacje. Prowadziła kontrole merytoryczne organizacji archiwów i poprawności stosowania przepisów prawa. Ponadto przeprowadza audyty archiwalne. W latach 2008 – 2015 przeprowadziła samodzielnie 1000 godzin szkoleń. Posiada Certyfikat Trenera 1-go i 2-go stopnia. Wykształcenie kierunkowe, poparte wewnętrznymi szkoleniami organizowanymi przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. W latach 2008-2010 pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie Oddział w (Płotach) Międzyzdrojach, od 2011r. Archiwista zakładowy w placówce samorządowej

Grupa docelowa:

 

Zapoznanie z zasadami archiwizacji dokumentacji w placówkach oświatowych

likwidowanych.

 

Główne cele szkolenia:

 

Placówka oświatowa likwidowana lub planowana likwidacja (Sekretarz szkoły,

sekretarka, pracownicy administracyjni, intendenci, archiwiści zakładowi).

 

Liczba osób jest ograniczona do 15.

 

Czas trwania:

 

Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych i realizowane jest w godz. 9.00 - 15.15.

 

Cena:

 

Opłata za szkolenie wynosi 580,00 PLN + 23% VAT i obejmuje: udział w szkoleniu materiały dydaktyczne, piśmiennicze, lunch, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

 

Dla podmiotów realizujących szkolenie ze środków publicznych opłata bez podatku VAT.

 

Kontakt:

 

Katarzyna Aleksandorwicz

tel. 71/356-50-89

e-mail: szkolenia2@otrek.com.pl

Pobierz ofertę

I Podstawy prawne postępowania z dokumentacją:

 

 • Znowelizowana Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. - zmiany od 01-11-2015 r,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny,
 • Resortowe akty prawne i wewnętrzne przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją (Normatywy kancelaryjno - archiwalne: Instrukcja kancelaryjna; Jednolity rzeczowy wykaz akt; Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt).

 

II Ochrona prawna dokumentacji:

 

 • zadania dla prowadzącego jednostkę organizacyjną;
 • zadania dla pracowników.

III. Likwidacja placówki lub przekształcenia - przekazywania dokumentacji do:

 • organu prowadzącego - dokumentacja m. in. księgowa, administracyjna, projektowa, techniczna;
 • do Kuratorium Oświaty - dokumentacja szkolna;
 • do Archiwum Państwowego - w przypadku tworzenia dokumentacji archiwalnej - kat. A.

 

IV. Zasady archiwizowania dokumentacji w placówce.

 

V. Warsztaty - wypełnianie druków i formularzy określonych w przepisach kancelaryjnych i archiwalnych.

 

 • Opis jednostki archiwalnej (teczki) - niezbędne elementy opisu.
 • Spisy zdawczo-odbiorcze akt - dla dokumentacji aktowej, osobowej i technicznej.
 • Wykaz spisów zdawczo- odbiorczych.
 • Ewidencja wypożyczenia\ udostępniania dokumentacji z zasobu.
 • Brakowania (niszczenia) dokumentacji niearchiwalnej (wniosek, spis dokumentacji niearchiwalnej, zgoda, fizyczne niszczenie dokumentacji: protokół lub umowa).
 • Przekazywanie dokumentacji po likwidacji lub przekształceniu.

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony