Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
Termin 2018-03-01 - 2018-03-01
Miejsce Centrum konferencyjne WPP, ul. Fabryczna10 53-609 Wrocław III piętro
ul. Fabryczna10 53-609 Wrocław
Cena 550 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
Trener "OTREK", pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Opolskiego.Zajmuje się m.in. z zagadnieniami związanymi z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, czasem pracy i odpoczynku kierowców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, czasu pracy, czasu pracy kierowców oraz mobbingu.


Cel szkolenia:


• Wzmocnienie umiejętności kadry menedżerskiej oraz dyrektorów HR do współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi.

• Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

 

Adresaci:

 

• Dyrektorzy, Kierownicy ds. Personalnych,
• Pracownicy komórek personalnych,
• Przedstawiciele załogi,

 

Czas trwania:


Szkolenie obejmuje 7 godzin.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9,00 i kończą o 15,15.


Cena:


Opłata za szkolenie, wynosi 550, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w warsztatach, materiały dydaktyczne piśmiennicze, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

 

Należność za udział w szkoleniu, prosimy przekazać przelewem, po otrzymaniu potwierdzenia o rozpoczęciu szkolenia, na konto:

BZ WBK I/O Wrocław, Nr: 85 1090 2398 0000 0001 1426 1336

 

Kontakt:

Katarzyna Aleksandrowicz

tel. /fax.71/ 356 50 89

szkolenia2@otrek.com.pl

pobierz ofertę:

1. Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi - praktyczne zastosowanie prawa pracy

 

 •  najnowsze zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
 •  zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników a relacje ze związkami
 •  prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika
 •  rozstanie z pracownikiem - rola związków zawodowych

2. Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić realizację celów organizacji

 •  zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
 •  ochrona prawna działaczy związkowych - przywileju nie można nadużywać
 •  jak przeciwdziałać nadużywania przywileju
 •  współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi
 •  jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe
 •  jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie

3. Rozwiązywanie sporów i odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów

 •  pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi
 •  pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych
 •  odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych
 •  Rola związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego
 •  zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
 •  konsultacje konieczności przeprowadzania zwolnień
 •  zakres przedmiotowy porozumienia o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego lub w przypadku niemożności dojścia do porozumienia zakres przedmiotowy regulaminu
 •  zasady dokonywania wypowiedzeń w przypadku zawarcia porozumienia ze  związkami zawodowymi lub wydania regulaminu
 •  zasady współpracy z urzędem pracy
 •  zasady dokonywania zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników
 •  Programy Dobrowolnych Odejść
Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony