O firmie

 

OTREK  jest jedną z większych, nowoczesnych ale i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowo - konsultingowych w Polsce. Firma założona została w 1998 roku przez przedstawicieli dolnośląskiego środowiska naukowego i gospodarczego. Przez ponad 10 lat profesjonalnie zrealizowane projekty ugruntowały miejsce firmy w grupie najlepszych polskich firm szkoleniowo - konsultingowych.

W kursach, seminariach, konferencjach i studiach podyplomowych zorganizowanych przez OTREK wzięło udział ponad 30 tysięcy osób. Zespoły konsultantów zrealizowały na zamówienia firm, instytucji i organizacji ponad 480 projektów konsultingowych.

OTREK z powodzeniem zrealizował znaczące projekty szkoleniowo - konsultingowe finansowane z funduszy przedakcesyjnych i Europejskiego Funduszu Społecznego - projekty szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Działalność szkoleniowa firmy jest realizowana w ramach niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego zarejestrowanej i funkcjonującej w krajowym systemie oświaty.Działalność konsultingowa to projekty nowoczesnych rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw, instytucji i organizacji z zakresu ekonomii, finansów, organizacji, prawa i szerokiego zakresu gospodarki potencjałem pracy.Działalność wspomagająca małe i średnie przedsiębiorstwa to profesjonalne biuro rachunkowe realizujące dla tych przedsiębiorstw usługi z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i obsługi personalnej.


MISJA FIRMY


"Pomagać menedżerom w rozwoju ich kariery oraz firmom w osiąganiu sukcesów i czynić to tak by być dumnym z wyników swojej działalności."Misją firmy jest stwarzanie menadżerom i pracownikom warunków do ciągłego rozwoju wiedzy i umiejętności poprzez udział w kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach. Misją jest także projektowanie rozwiązań biznesowych, które przyczynią się do osiągnięcia celów i zakładanych wyników firm oraz poprawy ich konkurencyjności na rynku.


 

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony